Sant Fruitós de Bages renova l'enllumenat públic amb la instal·lació de tecnologia LED

14/03/2017 - 08:11

L’enllumenat públic de Sant Fruitós de Bages renovarà i s’instal·larà tecnologia LED en el 80% de la lluminària de les faroles del municipi, el què suposa unes 2350 unitats. En el cas dels semàfors es canviaran totes les actuals làmpades incandescents per d’altres tipus LED.

Aquest tipus de tecnologia suposa un gran estalvi energètic. En el cas de Sant Fruitós de Bages, es preveu que l’estalvi sigui del 67,2%, passant aproximadament d’un import anual corresponent als subministraments elèctrics municipals d’enllumenat públic de 300.000 euros a 100.000 euros. Així doncs, es preveu reduir el consum elèctric en enllumenat públic dels actuals 2.072.214,5 kWh/any al futur 676.472,3 kWh/any.

La implantació d’aquesta tecnologia suposarà un estalvi energètic del 67,2% una vegada finalitzats els treballs d’instal·lació.

En el marc d’aquest mateixa actuació s’instal·larà un sistema de telecontrol i protecció contra sobretensions en tots els quadres elèctrics d’enllumenat públic, es substituiran 315 braços de façana d’ancoratge de lluminàries i caixes de fusibles pertinents, així com la completa substitució de tres quadres d’enllumenat públic per altres completament nous que compleixin amb les actuals prescripcions de seguretat del Reglament electrotècnic de baixa tensió vigent.

Els treballs s’iniciaran durant la darrera setmana de febrer en el barri de la Natura, es prosseguirà per la lluminària del nucli i posteriorment les diferents urbanitzacions i zones industrials.

Aquests treballs suposaran una inversió de gairebé 853.000€, que han estat finançats per l’IDAE a interès 0, en el marc de la convocatòria del Programa d’ajuts per la renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior municipal. Els ajuts del citat Programa provenen del Fondo Nacional de Eficiencia Energética – Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

L’empresa adjudicatària realitzarà el manteniment del servei durant 4 anys, prorrogables a 2 anys més.

Foto: Exemple dels nous fanals que s’estan instal·lant. Font: RadioSantFruitos.cat


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages posa en funcionament una nova edició del servei gratuït de diagnosi energètica i de gestió de residus per a les empreses del municipi

Notícia

Santpedor substituirà tot l’enllumenat públic a LED aquest 2023

Notícia

La Diputació de Barcelona subvenciona el canvi amb 1.499.389 euros.

Butlletí