Sant Cugat és el municipi català amb més plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum

Segons dades del nou Observatori de l'Autoconsum a Catalunya

Font: Cugat Media

25/08/2020 - 10:00
L'EMD de Valldoreix també té instal·lat un sistema d'autogeneració d'energia amb plaques solars / Foto: EMD Valldoreix

Hi ha 380 instal·lacions, el que significa un 8,5% del total a Catalunya. 

 

Es posa en marxa l'Observatori de l'autoconsum a Catalunya

Segons dades de l'Observatori de l'autoconsum a Catalunya, al país ja se superen els 55MW i les 4.400 instal·lacions. La instal·lació d’aquest tipus de sistemes ha crescut de manera molt significativa a partir de l’any 2019, en què cada trimestre s’han posat en marxa un 52% més d’equips d’autogeneració que en el trimestre anterior, segons dades de l’Observatori de l’autoconsum a Catalunya, que ha posat en marxa de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) -ens adscrit al departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Així, entre l’abril i el juny de 2020, i malgrat les setmanes de confinament, al país s’han registrat 1.457 noves instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic, amb una potència total de 12,06 MW.

A Catalunya ja se superen els 55MW i les 4.400 instal·lacions

La gran majoria d’aquestes instal·lacions corresponen a l’àmbit domèstic. De fet, un 73% tenen una potència igual o inferior a 5 kW, mentre que només el 7,2% correspon a grans instal·lacions per sobre de 25 kW, més pròpies d’instal·lacions associades al sector industrial o serveis.

Aquestes xifres reflecteixen que els ciutadans i les empreses de Catalunya han fet seva l’aposta per una transició cap a un nou model energètic més net, sostenible i democràtic de seguida que han tingut un marc jurídic favorable. De fet, l’any 2019 l’Estat va eliminar les barreres legals a la pràctica de l’autoconsum, i la Generalitat va ser pionera a l’Estat en simplificar els tràmits administratius i urbanístics per a aquestes instal·lacions mitjançant el Decret llei 16/2019. L’autoconsum fotovoltaic és una de les peces fonamentals del model energètic del futur, ja que permet que el ciutadà generi, gestioni i consumeixi la seva pròpia energia, i que aquesta provingui de fonts renovables amb un impacte mínim sobre l’entorn.


L'autoconsum per municipis

Sant Cugat del Vallès és el municipi amb major nombre d’instal·lacions d’autoconsum (380), mentre que Barcelona és el municipi amb una major potència instal·lada (3,9 MW). Tanmateix, el municipi amb una major penetració de l’autoconsum entre la seva població és Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental), ja que compta amb 12 instal·lacions per cada 1.000 habitants. El segueixen Tiana i Alella, al Maresme, amb 8 i 7,8 instal·lacions per cada 1.000 habitants respectivament. 

De fet, el 73% de les instal·lacions a Catalunya corresponen a l'àmbit domèstic, ja que tenen una potència igual o inferior a 5kW, mentre que només el 7,2% correspon a grans instal·lacions associades al sector industrial o de serveis, amb una potència per sobre dels 25kW.
 

territori.gencat.cat/ca/01_departament/03_atencio_a_la_ciutadania/04_dret_dacces_a_la_informacio_ambiental/06_resultats_estudi_opinio/informes_complets/

Les dades sobre instal·lacions d'autogeneració facilitades pel departament d'Empresa i Coneixement / Foto: Generalitat
 

Els càlculs realitzats a partir de totes les dades registrades confirma l’existència d’una correlació directa entre el nombre d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic per cada 1.000 habitants i el pes dels habitatges unifamiliars sobre el total d’habitatge en el municipi. Això vol dir que, fins al moment, els equips d’autogeneració tenen una major penetració en aquells municipis on hi ha més habitatges unifamiliars. A més, l’estudi també conclou que aquesta correlació millora quan hi afegim la variable de la renda familiar disponible bruta per habitant en cada municipi.

La transició energètica requereix aprofitar el potencial que ofereixen les energies renovables al país en totes les seves modalitats, ja siguin grans instal·lacions de generació o, sobretot, sistemes basats en l’autogeneració a partir de recursos renovables i autòctons, com poden ser la biomassa o l’energia solar. 

L’anàlisi de totes les variables associades a l’autoconsum ha de contribuir al disseny de les polítiques i les mesures més adequades per facilitar el creixement d’aquesta modalitat. A Catalunya, i a iniciativa de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ja s’han posat en pràctica mesures com la simplificació de la tramitació per a les instal·lacions d’autoconsum o la redacció, en col·laboració amb el món local dins el marc de la Taula d’impuls de l’autoconsum, d’un model d’ordenança municipal per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica mitjançant bonificacions.

 

Bonificacions per municipis

Amb l'objectiu de facilitar la instal·lació d'equips d'autogeneració domèstics, l'Institut Català d'Energia (ICAEN) ha posat en marxa recentment un cercador que permet als ciutadans conèixer quines bonificacions tenen els habitatges que disposen d'aquests sistemes generadors d'energia. 

A Sant Cugat, segons l'ordenança municipal, aquells immobles en els quals s'hi hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar gaudiran d'una bonificació de fins al 50% de la quota íntegra de l'Impost de Béns Immobles (IBI) durant cinc anys. A més, l'ICAEN també ha facilitat la tramitació per a aquestes instal·lacions d'autoconsum i ha redactat, en col·laboració amb el món local, un model d'ordenança municipal per a la promoció d'aquests sistemes mitjançant bonificacions.

Des de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona s'està elaborant una eina de càlcul per ajudar als ens locals a calcular l'impacte en les finances municipals d'aquest tipus de bonificacions i poder impulsar-les sense dubtes. 

 

Categories: 

Relacionats

Notícia

L'Ajuntament de Vilanova del Vallès instal·la plaques fotovoltaiques per a subministrament a l'escola la Falguera.

Article

És la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum pública més gran de Catalunya i s'ha inaugurat en el marc de la segona edició de l’e-Mobility Experience.

Notícia

Iniciades les obres de la instal·lació fotovoltaica al sostre de la pista poliesportiva que es convertirà en la comunitat energètica d'Ullastrell.

Butlletí