Sabadell estudiarà la qualitat de l’aire amb la instal·lació de captadors de nitrogen

24/06/2017 - 09:03

L’Ajuntament de Sabadell farà una campanya de mesures dels nivells de diòxid de nitrogen (NO2) durant el setembre. Aquesta campanya permetrà instal·lar captadors passius a fanals a la via pública, aproximadament a dos metres d'alçada.

Es triaran espais en entorns escolars, en carrers on es preveuen actuacions significatives el 2018 i en altres que permetin contrastar nivells d'immissió o en fase d'estudi. El cost d’aquesta campanya serà de 3.025 euros i la finançarà la Diputació de Barcelona.

"És un primer pas per a la instal·lació progressiva de sensors a diferents punts de la ciutat, que ens proporcionaran dades molt concretes i ens permetran avançar en la política estratègica de millorar la qualitat de l’aire a la ciutat”, ha afirmat Maties Serracant, tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat.

Les dades de les quals es disposa avui indiquen que Sabadell ha superat durant diversos anys els màxims establerts d’òxid de nitrogen (NOx) i de partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), cosa que provoca que el 30% de la població respiri aire de mala qualitat a la ciutat, amb els consegüents efectes en la salut.

L’evolució de la qualitat de l’aire a Sabadell presenta uns nivells màxims al límit de 40 micrograms / m3 de PM10, així com superacions fins a 2015 dels nivells màxims establerts de NOx. D’acord amb la normativa vigent, en casos com aquest les ciutats de més de 100.000 habitants han d’elaborar un Pla d’Acció Local per a la Millora de la Qualitat de l’Aire (PAMQA).

Aquest Pla, que previsiblement el Ple municipal aprovarà al mes de juny, s’ha elaborat amb la participació tècnica de membres de la Diputació de Barcelona, de l’Agència d’Ecologia Urbana i del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. L’Ajuntament ha pogut disposar del suport d’una institució reconeguda a escala internacional com l’ISGlobal, allotjada al CREAL de Barcelona, entitat de recerca en matèria de salut ambiental i gestora del projecte INMA (Infància i Medi Ambient).

La col·laboració entre aquestes tres institucions –Ajuntament, Agència d’Ecologia Urbana i ISGlobal– ha permès elaborar una diagnosi per al PAMQA 2017-2022 amb un nivell de detall molt important gràcies a la recol·lecció d’informació de més de 160 punts de la ciutat. Aquestes dades han estat facilitades per l’ISGlobal i han permès tenir una de les diagnosis d’aquest tipus de Pla més acurada de la regió metropolitana.

Joan Berlanga, tinent d’alcalde i regidor de Sostenibilitat, ha destacat que "el PAMQA ens permetrà prendre mesures contundents per lluitar contra la contaminació atmosfèrica, una problemàtica lligada en bona part a l’ús del vehicle privat i que ha de portar-nos a replantejar la mobilitat a la ciutat”. El Pla es va presentar l’11 de maig.


 

Categories: 

Relacionats

Article

Un total de 110 alumnes de 1r Cicle d’ESO han trepitjat durant aquesta setmana les dues “Habitacions” dels Mals Fums instal·lades al Parc Central del Vallès a Sabadell, amb una valoració positiva per part de docents i alumnat.

Notícia

En el marc del 1er Congrés de Qualitat de l'Aire es va constituir i reunir la Taula política per la qualitat de de l’aire del Vallès Occidental. Aquest òrgan, fruit de l’acord del Consell d’Alcaldies, ha d’elaborar el Pla Supramunicipal per la qualitat de l’aire de la comarca, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Notícia
Foto: Sergio Ramos

Foto: Sergio Ramos

Paral·lelament al PAMQA, el Departament treballa en l’elaboració de la que serà la nova Llei de protecció de l’ambient atmosfèric, que actualitzarà la normativa de 1983. Lla Llei adequarà el marc normatiu propi en matèria de protecció de l’ambient atmosfèric a la realitat jurídica, social i tècnica actual per garantir la seguretat jurídica, augmentarà l’eficiència  en la gestió de la política de protecció de l’ambient atmosfèric, i  se centrarà a reduir la contaminació atmosfèrica, sonora i odorífera a Catalunya. Així, el nou text recollirà aspectes com les zones de baixes emissions i inclourà altres formes de contaminació que no s’havien contemplat fa 36 anys.

Butlletí