Rubí millora l'entorn natural de l'espai fluvial del torrent de l'Oriol

06/03/2018 - 10:17

L’Ajuntament de Rubí està duent a terme tot un seguit de tasques per millorar l’entorn natural de l’espai fluvial del torrent de l’Oriol. Les obres de rehabilitació del torrent ja han finalitzat i ara s’han iniciat els treballs de millora paisatgística.

La primera fase de la intervenció, relativa a les tasques de rehabilitació, l’ha executat l’empresa Hercal Diggest SL per un import de 42.437,93 euros. L’actuació ha consistit en l’estabilització de talussos, l’eliminació del rizoma de la canya americana, la millora morfològica de l’espai fluvial, la retirada de residus i de sòls contaminants de la llera i el condicionament de la mateixa.

La segona fase, que s’està executant en aquests moments, contempla la millora paisatgística de l’entorn amb la implementació d’accions de bioenginyeria i de revegetació. Concretament, es col·locarà una ret de coco, s’aplicarà hidrosembra amb una barreja de llavors d’herbàcies d’espècies autòctones als talussos reperfilats i s’instal·larà feixina viva i roll vegetalitzat a la base del talús. Aquests treballs, que duu a terme l’empresa Naturalea Conservació SL amb un pressupost de 22.608,38 euros, es realitzaran fins a finals de març. 


 

Categories: 

Relacionats

Article

La normativa regularà aspectes com la recollida selectiva dels residus, la prevenció, l’obtenció i reutilització de recursos i la neteja viària

Notícia

L’objectiu és afavorir el debat i contrastar idees sobre el nou reglament mentre aquest s’està elaborant

Butlletí