Refugi de biodiversitat al Besòs

Font: AMB i Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

24/03/2023 - 07:34

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i l'AMB presenten les primeres actuacions per a la renaturalització del Besòs

El blauet del Besòs a Santa Coloma de Gramenet from David Perpiñán on Vimeo.


El nou refugi permetrà el desenvolupament de flora i fauna i millorarà la qualitat paisatgística d'una conca fluvial reconvertida en un corredor ecològic que uneix la serralada de Marina amb el litoral metropolità. Comença una nova etapa per preservar els hàbitats existents, potenciar la biodiversitat autòctona i eliminar les espècies invasores

L'alcaldessa, Núria Parlon, i el gerent de l’AMB, Ramón Torra, han presentat el Refugi de la Biodiversitat, un nou espai que permetrà el desenvolupament de flora i fauna i millorarà la qualitat paisatgística de la conca fluvial. La finalització de les obres de la Fase 1 del projecte de Renaturalització del Besòs ha fet possible el Refugi de la Biodiversitat, al marge dret del riu. Una veritable aula a l’aire lliure destinada a famílies i escoles per aprendre, conèixer i observar espècies de flora i fauna d’aquest eix fluvial metropolità.

Una de les estratègies d’aquesta Fase 1 era precisament generar nous recursos i espais educatius per a desenvolupar activitats de divulgació i ciència, i aquí s’emmarca la creació de l’EcoAula Visual, un mural educatiu de 430 metres de llarg  i 4,7 metres d’alt, al mur del marge esquerre, que s’estén també a la base de l’antiga torre d’alta tensió. Amb una superfície total pintada de més de 2.000 m2, a càrrec de l’artista Swen Schmitz Coll, recull prop de 100 espècies vegetals i animals i diferents hàbitats del Riu Besòs.

Fa temps que a Santa Coloma vam posar en marxa aquesta aposta per recuperar la infraestructura verda del Besòs, i un dels objectius que ens hem marcat  com a ciutat es construir entorns resilients i el riu és una oportunitat inigualable per crear-hi un ecosistema sostenible i saludable i recuperar-ne la biodiversitat”, ha dit l’alcaldessa a la presentació. Parlon ha assegurat que,“els nous espais de la renaturalització permetran continuar amb la tasca de recuperació i protecció de les diferents espècies que ja habiten al parc fluvial”.

Ramón Torra, gerent de l’AMB ha assenyalat que la renaturalització del Besòs “és un projecte molt ambiciós no només per la seva dimensió i pels recursos que mobilitza, sinó també pel canvi que suposa per a Santa Coloma i per a la seva ciutadania, amb finalitats lúdiques, educatives de recuperació mediambiental…

 

La renaturalització del Besòs, una inversió que s'acosta al milió d'euros

Renaturalitzar el riu és una estratègia per augmentar la seva resiliència enfront dels impactes del canvi climàtic, i alliberar els ecosistemes de la pressió humana perquè tendeixin a autoregular-se i a funcionar de manera natural.

El refugi de biodiversitat -com a primer pas- amb l’aula ambiental, el prat fluvial, la llacuna didàctica…, obre una nova etapa per preservar els hàbitats existents, potenciar la biodiversitat autòctona i eliminar les espècies invasores.

L'actuació ha tingut una inversió de 906.120,21 €, cofinançada entre l'AMB, l'Ajuntament de Santa Coloma i els fons FEDER. 

Les principals actuacions d'aquesta primera fase de renaturalització són les següents:

Plantació de més de 1.500 espècies autòctones d'arbres de ribera (àlbers, salzes i oms), arbustives (llentiscles, sargues, gatells, marfulls, saücs, llorers, oliveretes, alocs, tamarius, esbarzers), enfiladisses (heures, gavarres, ridortes) i aquàtiques (lliris, bogues, joncs, salicàries).

Aula ambiental (esplanada de recepció). Permet rebre els grups de visitants (escoles i famílies), als quals es facilitarà informació detallada sobre la visita i l'accés a la llacuna didàctica.

Camí didàctic. Es tracta d'un recorregut educatiu integrat en l'ecosistema fluvial per facilitar l'observació i el coneixement dels diferents hàbitats i espècies de manera respectuosa.

Llacuna didàctica. Situada al peu del pont Vell, s'ha dissenyat per compatibilitzar els processos ambientals amb les funcions d'aula ambiental a l'aire lliure, dins dels recorreguts didàctics municipals. S'ha creat una trajectòria accessible per als grups de visitants, que travessa la terrassa i creua els nous canals que aprofiten l'excedent d'aigua i la condueixen fins al riu. Amb una superfície de més de 500 m2 d'aigua en constant renovació, la llacuna didàctica és ja un indret únic en la dinàmica socioambiental del Besòs.

Llacunes artificials. Són reserves de biodiversitat aqüícola. Hi hau dues noves llacunes amb accés restringit per a tasques de caràcter científic o educatiu i per potenciar les zones d'alimentació i reproducció d'espècies d'aus, peixos i amfibis.  Dues de les llacunes s'han construït per substituir sengles parcel·les del sistema de fitodepuració desenvolupat als anys 90 com a complement a la funció de la depuradora de Montcada i Reixac. El nou disseny maximitza la capacitat d'acollida de fauna amb una làmina d'aigua de 350 m2, tot mantenint una funció de biofiltre vegetal que millora la qualitat de l'aigua abans de retornar-la al riu.

Meandrificació del camí de servei. Es tracta d'una estratègia per naturalitzar la zona de refugi i crear nous microhàbitats amb vegetació fluvial per afavorir la presència de pol·linitzadors, lepidòpters, rèptils, amfibis i mamífers.

L'àmbit d'actuació de la fase 1 de les obres comprèn l'espai de la llera entre el pont Vell i Can Zam.

L'AMB està redactant la segona fase d'intervencions, centrades en la connectivitat del riu Besòs amb els espais naturals adjacents: Collserola i la serralada de Marina.  Aquesta actuació, promoguda per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, comporta una inversió de més de tres milions d'euros que serà finançada a través dels fons europeus NextGenerationEU aportats pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència urbana 2021. L'inici d'aquestes obres començarà el 2024 i finalitzarà previsiblement el 2025. El pressupost global de les tres fases és de 5.800.000 euros.

Tres quilòmetres que combinen natura, divulgació i educació ambiental

L'any 2018 l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va engegar el projecte Refugi de Biodiversitat, amb la voluntat de protegir una part de la llera del riu, fomentar processos d'autoregeneració de l'ecosistema fluvial i connectar-lo amb els espais naturals adjacents.

Els objectius estructurals d'aquest projecte són la millora de la funció de connector ecològic entre els parcs naturals de la serralada de Marina i de la serra de Collserola; la millora de les condicions ambientals per al desenvolupament de la població de l'anguila europea (Anguilla anguilla), en perill crític d'extinció; la recuperació dels hàbitats lacunars desapareguts perquè augmenti la presència d'espècies de peixos i amfibis al tram final del Besòs; la reducció gradual de la presència d'espècies exòtiques i invasores de flora i fauna, entre les quals l'anomenada canya americana (Arundo donax); la posada en marxa d'un espai educatiu perquè s'hi duguin a terme activitats de divulgació i ciència ciutadana.

L'actuació global del Refugi s'estendrà en ambdós marges, al llarg de tres quilòmetres de la llera del riu, des del pont Vell fins al límit municipal amb Montcada i Reixac. Al llarg d'aquest recorregut es construiran nous aiguamolls, es lluitarà contra les espècies invasores amb plantació d'espècies de ribera i es millorarà la connectivitat de la fauna al llarg del riu i amb els espais naturals del seu voltant.

L'obra conjunta té previst un pressupost aproximat de set milions d'euros, amb la col·laboració entre les diferents administracions implicades.


 

Conveni amb la UB per a l’estudi de la biodiversitat

L’Ajuntament té signat un conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona per desenvolupar el seguiment científic de la millora de la biodiversitat associada al Projecte de renaturalització del Besòs.
El professorat de la Facultat de Biologia aporta els seus coneixements sobre les condicions d’hàbitat idònies per acollir les espècies de peixos i amfibis autòctons de la zona i afavorir-ne la reproducció.

En l’àmbit divulgatiu, aquest divendres, s'ha presentat també un vídeo educatiu sobre les espècies de fauna pròpies de la conca del Besòs que té com a protagonista al blauet.

El Refugi de Biodiversitat és un espai protegit i s'hi programaran visites guiades tots els diumenges de març, abril i maig, de 11 a 13 h. Per informació i reserves, ecometropoli@gramenet.cat


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Un nou pla proposa gairebé mig miler d’habitatges públics i impulsar la millora ambiental del Besòs. El programa inclou una trentena de mesures conjuntes enfocades a la integració urbana, la recuperació ambiental, la protecció del litoral, la dinamització econòmica i l’habitatge públic.

Article

La Fundació Rivus posa a disposició l’exposició sobre els amfibis i rèptils aquàtics presents a les conques del Besòs i de la Tordera.

Article

Lliurats els premis del VII Concurs de Dibuix “Descobreix el riu”, dedicat al blauet

Butlletí