Re-Natura Mataró es proposa millorar la biodiversitat i renaturalitzar la ciutat

24/10/2023 - 08:48

Dels 6 milions d’euros que l’Ajuntament preveu invertir, 4 estaran finançats per fons europeus Next Generation. Fins a desembre de 2025 s’executaran actuacions de renaturalització a les rieres de Sant Simó i Argentona, al Parc Central i al de la Pollancreda, a 29 patis escolars i a 7 zones verdes, i es redactarà el Pla Director de la Infraestructura Verda de la ciutat.

L’Ajuntament de Mataró ha posat en marxa el projecte Re-Natura Mataró, de renaturalització i resiliència dels espais periurbans i urbans de la ciutat. Amb un pressupost global de 6.089.891 € (IVA inclòs), es tracta del projecte de millora de la infraestructura verda i de la biodiversitat més ambiciós que es desenvoluparà a Mataró des de l’ampliació l’any 2000 del Parc Central.

El passat mes de juny la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, va resoldre la convocatòria 2022 de subvencions per fomentar actuacions adreçades a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles, atorgant al projecte de l’Ajuntament de Mataró la màxima dotació econòmica entre les 64 candidatures presentades. Així, per implantar el projecte Re-Natura, l’Ajuntament rebrà ajuts per valor de 3.999.500 € (sense IVA) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pels fons europeus Next GenerationEU.

 

Les actuacions previstes

En grans xifres, el projecte suposarà la renaturalització de 278.483 m² a la ciutat, la plantació de 6.970 arbres i de 33.258 arbustos. Es desenvoluparan actuacions de tres tipus: de tipus A consistent en l’elaboració de documents estratègics; de tipus B, que són actuacions sobre el terreny; i de tipus C, de caràcter més transversal vinculades a la participació, la comunicació i la mesura i seguiment d’indicadors.

Així doncs, en primer lloc, es preveu redactar el Pla Director de la Infraestructura Verda de Mataró, un instrument estratègic que donarà coherència a les iniciatives que la ciutat ha anat impulsant per millorar els ecosistemes i aconseguir entorns més saludables que donin resposta als impactes del canvi climàtic. A més, aquest Pla serà el full de ruta de les actuacions que es plantegin en aquest àmbit per als propers anys, i serà un instrument fonamental en la revisió del Pla General d’Ordenació.

Es plantegen 6 actuacions concretes per enfortir la infraestructura verda i millorar la biodiversitat:

1. La millora i naturalització de la riera de Sant Simó: es preveu, entre altres, la retirada d’escolleres i canyes, la revegetació amb espècies autòctones i la millora de la connectivitat amb la trama urbana.

2. Recuperació socioambiental de la riera d’Argentona: eliminació d’espècies invasores i plantació d’arbrat i arbustives, ordenació i restauració ecològica del camí del marge per a usos lúdics, eliminació parcial de paviment al voral de la Via Sèrgia i implantació de sistemes de filtratge natural, incorporació de refugis de fauna i creació d’una zona d’horts urbans propera a la ronda de Josep Tarradellas.

4. La millora de la biodiversitat i resiliència al Parc Central: a l’àmbit del recinte antic es renovaran les espècies d’arbrat més problemàtiques, es renovarà el sòl i millorarà el drenatge del conjunt, es preveu una bassa naturalitzada i s’incorporaran refugis de fauna. Al nou Parc Central es substituirà la plantació de pollancres, es crearà un jardí d’aigua per gestionar l’aigua d’escorrentiu, es substituirà la gespa per pradera natural i es plantarà nou arbrat per crear més ombra i acompanyar els camins existents. Les noves plantacions d’arbrat i arbustiva s’ubicaran a diferents punts per augmentar la densitat i també per millorar zones de jocs infantils.

4. La restauració del parc de la Pollancreda i naturalització dels entorns de la Vil·la romana de Torre Llauder: plantació de nou arbrat i arbustives, incorporació d’una bassa de biodiversitat, incorporació de refugis de fauna i millora de la permeabilitat del sòl i el drenatge de l’aparcament adjacent amb la retirada parcial de l’asfalt.

5. L'adaptació de patis escolars com a refugis climàtics i espais educatius de biodiversitat: s’actuarà a 29 escoles i instituts fent una diagnosi participativa de les necessitats d’adaptació al canvi climàtic i el potencial de cada pati. Amb aquesta part del projecte l’Ajuntament donarà compliment a una de les propostes seleccionades per la ciutadania als Pressupostos participatius per executar als anys 2023 i 2024. Es preveu la incorporació de nou arbrat i arbustives per generar ombra, la millora del drenatge, la creació d’horts escolars i instal·lació de màquines compostadores i la incorporació de refugis de fauna.

6. I l'adaptació de les zones verdes urbanes als nous paràmetres de biodiversitat i canvi climàtic i millora de la funció connectora del verd lineal: s’actuarà a 7 parcs i places reforçant la vegetació, millorant la permeabilitat i drenatge del sòl i incorporant refugis de fauna. Les actuacions estan previstes al parc de Cerdanyola, la plaça de Catalunya, la plaça d’Occitània, la plaça d’Antonio Machado, el parc del Camí de la Serra, el parc del Palau i el parc de la Llibertat. També està previst replantar 600 arbres a diferents punts del municipi.

Per últim, entre les accions transversals, en l’àmbit de participació es preveu el seguiment i coordinació entre els serveis interns de l’Ajuntament, amb altres administracions i amb la Taula de l’Espai Agrari Cinc Sénies-Mata-Valldeix, sessions participatives amb els consells sectorials i territorials, un procés participatiu mitjançant la plataforma Decidim i un procés de cocreació amb les escoles i comunitats educatives. I en l’àmbit de comunicació les diferents accions informatives i de sensibilització per donar a conèixer i divulgar el projecte a la ciutadania.  

L’Ajuntament ja està treballant en la redacció dels plecs per licitar i adjudicar els diferents projectes. Es preveu que els treballs de redacció dels projectes es duguin a terme fins al primer trimestre de 2024 i l’execució de les actuacions s’iniciïn a partir del tercer trimestre del mateix any i es finalitzin, com a màxim, el tercer trimestre de 2025.

Els objectius del projecte Re-Natura estan en consonància amb el Pla d’Acció de Mataró Agenda Urbana 2030, que va identificar la renaturalització de la ciutat com un dels projectes estratègics de futur per avançar cap a una ciutat més resilient i ecològica, alineada també amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. En aquest sentit, les actuacions de Re-Natura també estan d’acord amb l’estratègia Mataró pel Clima i el Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima. 

 


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Vuit centres educatius de L’Hospitalet han participat enguany en la Marató   La campanya s’ha dut a terme durant tot el mes de febrer, amb l’objectiu de fomentar bones pràctiques en l’ús i el consum eficient de l’energia i l’aigua en un context d’emergència climàtica

Article

S’ha inaugurat la planta pilot de regeneració d’aigua instal·lada a l’EDAR de Mataró. També posa a disposició dels ajuntaments un model d’ordenança municipal per regular l’ús de l’aigua en període de sequera​.

Butlletí