Nous sistemes per millorar la gestió de la xarxa d’abastament i clavegueram a Rubí

09/09/2022 - 10:00

Aquestes actuacions busquen l’optimització dels recursos hídrics i la minimització de l’impacte del cicle de l’aigua sobre el medi.

L’Ajuntament de Rubí i Agbar han presentat dues iniciatives relacionades amb la sostenibilitat i la preservació del medi ambient. Es tracta de la instal·lació de columnes de càrrega d’aigua potable, que permeten una major eficiència i gestió sostenible de l’aigua; i millores a la xarxa de retenció de residus sòlids. El Servei del Cicle de l’Aigua del Consistori i Agbar ─concessionària del servei d’abastament─ han considerat necessària la implantació de mesures per a un major control i seguiment del consum d’aigua de la xarxa de distribució d’aigua potable destinat a la neteja viària, al reg de parcs i jardins i a la neteja del clavegueram municipal. Així, s’han instal·lat 3 columnes a diferents punts de Rubí per fer un monitoratge en remot del consum d’aigua per part dels serveis municipals ─que s’hauran d’identificar mitjançant una targeta─ i evitar les extraccions no autoritzades. Amb la digitalització de la xarxa d’aigua es contribueix a la millora del rendiment hidràulic de la ciutat.

Aquestes columnes de càrrega d’aigua potable són un punt de servei d’aigua per a usos municipals i fan les funcions d’un hidrant i/o un punt de presa d’aigua. Tots dos elements habitualment són una font de pèrdues i un punt crític sanitari si no estan ben conservats. Amb aquestes columnes de recàrrega d’aigua s’eviten extraccions no autoritzades i, per tant, es redueix l’aigua no facturada. A més, el rendiment de la xarxa és un indicador del grau de sostenibilitat de les xarxes. Aquesta inversió té un import de 44.716,08 euros (IVA no inclòs).


Evitar l’arribada de sòlids al medi durant episodis de pluja

Una altra de les actuacions que s’han dut a terme ha estat la millora del sistema de retenció de sòlids al sobreeixidor del col·lector del torrent de l'Oriol, ubicat al carrer d’Antoni Sedó, a l’alçada del carrer del Doctor Ferran.

La xarxa de clavegueram de Rubí té 254,4 km de longitud. És una xarxa unitària, és a dir, transporta conjuntament les aigües residuals i les pluvials fins a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Rubí. Entre els elements que componen la xarxa de sanejament hi ha el sobreeixidor, que consisteix en un col·lector de sortida sobre un pou de registre. Quan es produeixen pluges intenses, el sobreeixidor permet evacuar l’excés d’aigua de la xarxa cap al medi.

A la sortida del sobreeixidor del torrent de l’Oriol s’hi han instal·lat 10 malles que retenen els sòlids que transporten les aigües pluvials i les aigües residuals diluïdes que no poden ser tractades a la depuradora en episodis de fortes pluges. Les malles eviten que les bosses de plàstic, tovalloletes i altres residus arrossegats pels aiguats acabin al riu. Aquesta actuació té un import de 13.596,18 euros (IVA no inclòs).

Cada malla pot arribar a retenir fins a 500 kg de sòlids a cada episodi de pluges intenses. Des de la seva instal·lació, al febrer d’aquest any, ja s’han retirat 5 vegades aquestes malles. “En total s’han recollit unes 2,5 tones de residus, que hem evitat que arribessin a la llera del torrent i de la riera. D’aquesta manera també estem preservant el medi natural d’aquest espai”, ha comentat el cap de distribució d’Agbar a Rubí, Isaac Sánchez Bragado.


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia
L'EDAR de Granollers millorarà també les instal·lacions per generar biogàs

El Consorci Besòs Tordera obté tres subvencions per import superior a un milió d’euros del Programa BIOGÁS impulsat per l’IDAE amb fons Next Generation EU

Article

Amb l’estat d’excepcionalitat per sequera, que prohibeix la utilització d’aigua potable en determinats usos, la regenerada esdevé clau per reduir els efectes de l'estrès hídric.

Notícia

Així es reutilitzaran 225 m³ d'aigua amb un pressupost inicial de 1.667,38 €.

Butlletí