Més energia solar a Reus gràcies a les bonificacions fiscals

27/02/2023 - 09:00
Foto: Reus Digital / ND

349 noves instal·lacions solars fotovoltaiques des que l’Ajuntament de Reus va implantar la bonificació de l’IBI a l’autoconsum.

Les persones titulars de 349 instal·lacions solars fotovoltaiques de Reus s’han beneficiat de la bonificació del 50% de descompte de l’IBI des que es va posar en marxa aquesta mesura fiscal l’any 2021 per part de l'Ajuntament de Reus. Amb dades a 31 de gener de 2023, fruit d’aquest incentiu s’han instal·lat a la ciutat un total de 3.197,91 kW de potència d’origen solar per l’autoconsum de llars i empreses.

Per anys, l’Ajuntament de Reus va aprovar el 2021 un total de 43 expedients corresponents a 797,94 kW de potència. L’any 2022, fruit de la conjuntura econòmica i el preu de la llum, l’interès per aquest tipus d’instal·lacions es va incrementar fins arribar a les 276 noves instal·lacions bonificades i 2.262,11 kW instal·lats.  La tendència creixent continua enguany, ja que al mes de gener de 2022 ja s’han tramitat 30 noves instal·lacions i 147,86 kW de potència.

Cal tenir en compte que la potència mitjana dels habitatges és de 4,85 kW tot i que en 2022 aquesta potència mitjana s’ha vist alterada per la instal·lació de diverses instal·lacions industrials de gran potència (fins els 600 kW).

El regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, Daniel Rubio, valora positivament el nombre de sol·licituds rebudes “i el seu increment creixent degut a la conjuntura internacional que ha disparat el preu de l’electricitat i dels combustibles fòssils”. Tanmateix, Rubio s’ha referit a “una major conscienciació social que incrementa l’interès per la sobirania energètica”.

L’Ajuntament de Reus ha realitzat des que es va començar a bonificar l’IBI per l’autoconsum energètic diverses campanyes informatives per tal de fomentar la producció d’electricitat per al consum propi a nivell domèstic i empresarial amb instal·lacions d’energia solar fotovoltaica de petita potència i mitjançant la utilització de fonts renovables locals.  En aquesta línia, el propi Ajuntament aposta per l’autoconsum a les instal·lacions municipals i ratifica la seva aposta per l’energia verda amb l’empresa municipal Reus Energia, que ja s’ha constituït com a comercialitzadora.

El darrer rànquing de l'Institut Català d’Energia (ICAEN) que classifica els municipis, comarques i províncies amb més energia fotovoltaica d'autoconsum per nombre d'instal·lacions i potència, col·loca Reus com la setena ciutat catalana i la primera de la demarcació de Tarragona amb més quilowatts de potència instal·lats amb dades de desembre de 2021, unes dades que s’espera que vagin a l’alça.

 

Característiques de la instal·lació i bonificació

Al web municipal reus.cat/autoconsum s’explica amb detall com fer el pas a l’hora de contractar una instal·lació d’aquest tipus.

La bonificació és d’aplicació només als béns immobles que realitzin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal·lada major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació.

En el cas que la instal·lació d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències contractades per cadascun dels béns immobles.

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats.

Aquesta bonificació s’aplicarà durant 5 anys consecutius, a comptar des de el primer exercici posterior a la presentació de la sol·licitud.

El benefici fiscal no serà d’aplicació als béns immobles que hagin de complir obligatòriament amb els requisits dels edificis amb consum gairebé zero, o que estiguin obligats per qualsevol normativa vigent a la realització d’una instal·lació amb energia solar fotovoltaica.

La concessió de la bonificació es farà previ informe favorable dels serveis tècnics de medi ambient municipals. Cal tenir en compte que aquelles persones físiques o jurídiques que hagin demanat el fraccionament dels tributs municipals veuran reflectida la bonificació de l'IBi en els seus rebuts a partir del mes d'abril o maig, i se'ls aplicarà de forma retroactiva fins a regularitzar l'import. 

Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar la sol·licitud de bonificació dins del termini de 6 mesos a comptar des de l'execució de la instal·lació. La sol·licitud haurà d’acompanyar-se dels documents que acreditin que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat de Catalunya.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Article

El Centre d’Innovació i Formació Boca de la Mina de la Diputació de Tarragona a Reus tindrà una caldera de biomassa que abastirà d’energia el centre, el CEE Alba i l’Escola Oficial d’Idiomes.

Notícia

Aigües de Reus renova la gestió de les activitats pedagògiques per fer-les més dinàmiques i actualitzades.

Notícia

L'Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Via Pública i l'empresa concessionària del servei de neteja viària i recollida de residus, Reus Net, ha iniciat a mitjans d'abril una prova pilot per escollir el nou sistema de contenidors intel·ligents que ha de permetre incrementar els índexs de recollida selectiva a la ciutat.

Butlletí