Mataró redueix més d'un 50% el consum d'aigua propi

17/07/2023 - 08:22

L’Ajuntament de Mataró va reduir el consum d’aigua propi un 58,5 % al juny respecte el mateix mes de l’any passat.

El Comitè Municipal de Sequera de l'Ajuntament de Mataró es va reunir per valorar com està afectant Mataró la situació d’excepcionalitat. Malgrat les darreres pluges, es demana a la ciutadania que segueixi fent l’esforç d’estalviar aigua per no empitjorar l’estat de les reserves generals davant la sequera, i es fa una crida en especial a fer un bon ús de les fonts situades al passeig Marítim.

El consum d’aigua propi de l’Ajuntament va caure en un 58,5 % el passat mes de juny, comparat amb el mateix mes de 2022, passant de 32.318 m³ a 13.407 m³. Aquestes dades són fruit de les mesures d’estalvi aplicades davant l’estat d’excepcionalitat per la sequera, com les restriccions en el volum d’aigua destinat al reg municipal i la neteja de carrers –tot i això, els serveis municipals de neteja viària amb aigua es poden realitzar quan sigui convenient per garantir la salubritat de l’espai públic–, o el tancament de les fonts ornamentals i de les dutxes de la platja.

Malgrat aquestes dades, el consum propi de l’Ajuntament suposa només un petit percentatge (2,58 %) del consum global de la ciutat (520.087 m³ al mes de juny). Per aquest motiu, l’Ajuntament fa una crida a la ciutadania a seguir aplicant les mesures d’estalvi establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), administració hidràulica de la Generalitat que pren les decisions davant l’estat actual de sequera.

Es recorda, per exemple, que el reg està limitat a la supervivència d’arbres i plantes, només mitjançant reg gota a gota o regadora i de 20 h a 8 h; que no es permet en cap cas l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar; o que no es poden netejar amb aigua potable carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ni públics ni privats. Podeu consultar al web d’Aigües de Mataró totes les restriccions i també els consells per estalviar a casa.

 

Ús responsable de les fonts del passeig Marítim

Tal com han fet la major part de municipis de la costa catalana, les dutxes de la platja estan tancades per la situació de sequera.

Es demana a la ciutadania que faci un ús responsable de les fonts, especialment les situades al passeig marítim, que només s’han de destinar a beure i hidratar-se, i en cap cas han de servir per netejar-se el cos en substitució de les dutxes. El mal ús es pot sancionar amb multes de fins a 450 € segons l’Ordenança de Civisme i Convivència.

 

Pla d’emergència en situació de sequera

Mataró va aprovar el 2022 el seu Pla d’emergència en situació de sequera, com a instrument per orientar la presa de decisions en l'àmbit municipal i en el marc normatiu del Pla Hidrològic Nacional i del Pla especial d’actuació en situacions d’alerta i eventual sequera redactat per l’ACA a Catalunya.

En compliment a aquest pla, a més de les mesures aplicades per reduir el consum a la ciutat, Aigües de Mataró ha augmentat el volum d’aigua procedent de fonts pròpies (pous) que s’aporta a la xarxa de distribució. Des de l’inici de l’estat d’alerta per la sequera a finals de 2022 s’han aportat 1.027.223 m³ procedents de pous del municipi. Des de principis d’any, un 25,6 % de l’aigua consumida per Mataró procedeix de pous propis.

 


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Ha entrat en vigor l'Ordenança d'estalvi d'aigua d'Alella, una nova normativa que estableix mesures que caldrà aplicar a partir d'ara a les noves construccions i grans rehabilitacions per afavorir la protecció del medi ambient, el desenvolupament sostenibles i l'ús eficient i racional de l'aigua.

Notícia

L'Ajuntament d'Alella treballa des de fa mesos per dotar-se d'eines que permetin fer front a les necessitats derivades de la situació de sequera excepcional que pateix Catalunya. Al darrer Ple es va enllestir la tramitació de nou reglament del servei d'aigua i es va aprovar inicialment una nova ordenança per afavorir l'estalvi d'aigua a les noves construccions.

Notícia

L'Ajuntament de Manlleu ha aprovat l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera.

Butlletí