Lloret redueix en un 27% el consum d’aigua potable als equipaments municipals aquest primer trimestre

04/05/2023 - 11:00

Aquest descens s’ha aconseguit sobretot amb l’ús d’aigua regenerada i l’eficiència en l’ús del reg.

L’Ajuntament de Lloret ha aconseguit reduir el consum d’aigua potable d’equipaments municipals i parcs i jardins en un 27,10% en aquest primer període de l’any (gener-març). En total s’han consumit 19,65 hm³ respecte als 26,96 hm³ de l’any passat, pel mateix període. Aquesta disminució és resultat de l’aplicació de mesures aprovades al Comitè Municipal de Sequera que inclouen actuacions com la utilització de recursos hídrics alternatius, com l’aigua regenerada per a la neteja de la via pública i el reg de les zones verdes, això com una disminució del reg de jardins en compliment de les directrius de la Generalitat.

Per altra banda, a través del fons europeu Red.es, es preveu l’ampliació de la xarxa de sistema de reg intel·ligent que permetrà una millor gestió hídrica, programant el reg per franges horàries, modificant aportacions partint de factors com el temps meteorològic o les espècies vegetals o, fent una aturada massiva del reg.

Lloret de Mar disposa d'espais verds regats al 100% amb aigua regenerada com és el cas dels Jardins de Santa Clotilde. L’alcalde de Lloret, Albert Robert, explica que “hem de continuar treballant per ampliar aquesta xarxa d’aigua regenerada i ampliar els usos i àmbits d’aprofitament”. Durant aquestes setmanes a diferents equipaments municipals també s’han instal·lat airejadors o reductors del cabal d’aigua a les aixetes de diferents equipaments municipals.

L’Ajuntament de Lloret va convocar a principis de març el Comitè Municipal de Sequera arran de l’entrada en fase d’excepcionalitat de sequera hidrològica i pluviomètrica declarada per l’Agència Catalana de l’Aigua. 


 

Municipis: 

Relacionats

Article

En un context de sequera severa, aquest any 2023 Lloret de Mar ha intensificat l’ús d’aigua regenerada per a usos públics com la neteja de clavegueram, el rec de zones enjardinades, la neteja de via pública, o l’abastiment de camions de bombers i protecció forestal, assolint un estalvi del 23% d’aigua potable per aquests usos amb la utilització de més de 3 milions de litres d’aigua regenerada en 1 any

Opinió
Opinió


" Atès que cada vegada hi ha més biomassa forestal sense gestionar, els boscos són més densos i la temperatura de l’atmosfera cada vegada s’escalfa més, la proporció d’aigua evapo-transpirada pel bosc és més elevada i això es tradueix en menys aigua blava que va cap als rius i aqüífers."
 

Notícia

La Comissió especial de treball per una Nova Cultura de l'Aigua ha traslladat als òrgans de govern de l’Ajuntament dues propostes en relació a la construcció d’una nova estació regeneradora d’aigua i a la recuperació de nous i minats municipals.

Butlletí