Les Franqueses del Vallès regularà la instal·lació de renovables en sòl no urbanitzable

25/07/2022 - 07:49

S'inicia la tramitació de la modificació puntual del PGOU i s'aprova la suspensió per un any de les llicències per aquest tipus d'instal·lacions

El ple municipal extraordinari de l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès del 14 de juliol ha aprovat iniciar els tràmits per a la modificiació del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) per a la regulació de la instal·lació d'energia solar fotovolaica en sòl no urbanitzable. Paral·lelament, també s'ha aprovat la suspensió durant un any de la tramitació i de la concessió de noves llicències de parcs fotovoltaics, a excepció de les plaques solars per a autoconsum. Aquests 12 mesos de suspensió serviran per realitzar el procés de modificació del PGOU i blindar el sòl no urbanitzable davant futurs projectes d'energies renovables.

Actualment, el PGOU només protegeix el 5% del territori de les Franqueses davant la instal·lació de grans parcs fotovoltaics. Són les 124 hectàrees properes al riu Congost incloses dins la Xarxa Natura 2000. A la resta del territori (urbà, agrícola i forestal) estan permeses aquestes infraestructures energètiques sense limitacions.

Durant el darrer any i gràcies a una primera suspensió temporal de l'atorgament de llicències per a parcs fotovoltaics, l'Ajuntament ha treballat en la modificació puntual del PGOU per protegir la majoria del territori agrícola i forestal. L'objectiu és que els parcs fotovoltaics només es puguin situar en zones urbanes, industrials, en àrees de serveis agrícoles i en sòl agrícola d'especial protecció. En aquest darrer tipus de sòl la instal·lació s'ha de realitzar en les següents condicions:

  • Es prioritzaran projectes que siguin compatibles amb el manteniment de l'activitat agrícola i/o ramadera i que no trenquin la connectivitat ecològica.
  • S'ha de permetre el pas de la fauna i, en cas de fer plantacions per ocultar la instal·lació, han de ser d'espècies autòctones.
  • La superfície màxima serà de 10 ha i la distància mínima entre parcs, de 1.000 metres.
  • No està permesa la instal·lació en àrees amb hàbitats d'interès o amenaçats, en entorns fluvials i la seva àrea d'influència, en espais propers a equipaments preferents i comunitaris, a menys de 10 metres dels camins i a menys de 25 metres de rutes senyalitzades. Tampoc en zones d'arbres protegits ni on hi hagi construccions o habitatges catalogats o en espais amb patrimoni arqueològic.

Amb la modificació que l'Ajuntament de les Franqueses presentarà per a la seva aprovació a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, la protecció davant projectes d'instal·lació de parcs fotovoltaics abasta, com a mínim, un 72% del terme municipal.

El que busca la modificació és tenir un model energètic compatible amb la preservació de la qualitat paisatgística, la promoció de l'activitat econòmica agrària, la protecció ambiental i de la biodiversitat i del patrimoni arquitectònic i cultural del municipi. Ara, les llicències per a la insta·lació de parc fotovoltaics queden suspeses durant un any i serà durant aquest període quan la Comissió d'Urbanisme de Barcelona s'haurà de pronunciar sobre la modificació del PGOU en els termes que demana l'Ajuntament.


 

Etiquetes: 

Relacionats

Article
Notícia

Es modificarà del Pla General d'Ordenació que haurà de ser aprovat per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona.

Article

Es tracta d’un sistema que utilitza la temperatura emmagatzemada a l’interior de la Terra

Butlletí