L'AMB eixamena les abelles als parcs per protegir-les

Font: AMB.cat

02/04/2017 - 10:05

Durant la primavera l'AMB gestiona l'eixamenament de les abelles a la xarxa de parcs metropolitans amb el doble objectiu, d'una banda, afavorir la supervivència dels insectes durant el procés de divisió dels ruscos i, de l'altra, garantir la seguretat dels usuaris dels parcs davant possible picades o molèsties.

Les abelles són vitals en el nostre ecosistema. Són insectes pol·linitzadors que ajuden en el procés de reproducció de les plantes, afavoreixen la recuperació dels espais verds de les zones urbanes i poden funcionar com a bioindicadors ambientals.

Aquests insectes posen en marxa durant la primavera l'eixamenament, el seu mecanisme reproductiu. Es tracta d'un procés natural i instintiu que divideix i multiplica la colònia o el rusc. S'inicia quan la reina, juntament amb un gran nombre d'abelles, decideixen deixar el rusc actual per buscar un altre lloc on crear-ne un de nou. Un cop trobada la nova ubicació, la reina se'n va i és substituïda per una de les seves filles.

Aquests nous eixams poden aparèixer en arbres, arbusts, mobiliari o qualsevol altre element del parc. L'equip tècnic d'AMB, amb la col·laboració de les empreses contractistes de manteniment, localitzen els nous eixams i valoren la necessitat d'intervenció. En el cas que puguin suposar un perill per als usuaris, un apicultor s'encarregaria de traslladar el nou rusc a un lloc més protegit.  


 

Relacionats

Article

Més d'un milió d'habitants de l'àmbit de la metròpolis de Barcelona tenen un parc a 15 minuts de casa

Article

Prop de 500 alumnes han pres part en 11 projectes participatius

Article

Afavorir la presència de la flora i fauna que ens envolta a través d’actuacions de seguiment i difusió. Aquest és un dels objectius principals de Pla de Millora de la Biodiversitat dels parcs i platges metropolitans que l’AMB està elaborant.

Butlletí