La Seu d'Urgell instal·la plaques solars fotovoltaiques en edificis municipals esportius

29/05/2023 - 11:00

En concret el Palau d’Esports, el Camp de futbol Emili Vicente i la pista polivalent.

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, en la seva aposta per impulsar les energies renovables al municipi, ofereix una bonificació fiscal del 95% sobre la quota de l’impost per la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar (plaques fotovoltaiques). 

Per obtenir aquesta bonificació, cal presentar una sol·licitud, conjuntament amb la de llicència d’obres, on s’ha d’especificar l’import de la base de l’ICIO que constitueixi el cost de la construcció, instal·lació o obra del sistema per l’aprofitament esmentat. Les instal·lacions han d’incloure col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’administració competent. 

Cal remarcar que aquestes bonificacions, que es recullen en l’ordenança fiscal número 3 reguladora de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), estan en vigor des de l’any 2021. La instal·lació de plaques solars ja implica un estalvi futur en el consum i despesa energètica. Aquest potser és l'atractiu més gran d’aquesta nova manera de consumir i generar electricitat, sumat al factor sostenible i verd.
 


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

L’Ajuntament de La Seu d'Urgell ha dut a terme la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en edificis municipals, en concret les escoles Albert Vives i Pau Claris de la Seu d’Urgell, l’escola de Castellciutat i a l’Arxiu comarcal de la Seu d’Urgell.

Notícia

Des del mes de juny, que l’edifici on s’ubiquen els Serveis Socials, el Jutjat de Pau i la Policia Local compta amb una instal·lació de plaques solars capaç de generar al voltant d’un 27 % de l’energia que es consumeix a l’equipament.

Notícia

S’ha completat la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l’edifici de la prefectura de la Policia Local.

Butlletí