La Diputació de Barcelona inverteix 70 milions d’euros per implantar energies renovables a tots els municipis de la província

12/05/2022 - 13:06

Entre 2022 i el 2024, la Diputació de Barcelona invertirà prop de 70 milions d’euros per a la implantació d’energies renovables, la reducció de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i millora de l'eficiència energètica i la disminució del consum de l'enllumenat públic en el conjunt de municipis de la província de Barcelona.

Dins d'aquestes actuacions s’inclou el Programa sectorial Renovables 2030 de suport als municipis per a la instal·lació de plantes fotovoltaiques d’autoconsum, la instal·lació de calderes de biomassa, així com per a la millora de l’enllumenat públic. L’import mínim de cada actuació ha de ser de 100.000 euros, i en conjunt, cada municipi pot rebre fins a 1,5 milions d’euros.

Segons el diputat d’Acció Climàtica, Xesco Gomar, «Renovables 2030 és una aposta decidida per implementar energies renovables a tot el territori. Una aposta pels municipis que està treballant fort en la seva implantació». En aquesta línia Gomar ha remarcat que «el món local està liderant la renovació energètica al nostre país».

El Programa sectorial Renovables 2030 va ser aprovat per la Diputació de Barcelona el passat mes de març, i des de llavors s’han presentat 78 projectes que sumen un total de 30 milions d’euros, una quantitat que, segons el diputat d'Acció Climàtica «ha superat amb escreix les nostres expectatives, ja que per aquest any preveiem fins a cinc milions d’euros, i la resta es repartirien entre el 2023 i 2024».

Una de les característiques més innovadores del Programa sectorial Renovables 2030 és que un dels criteris que s’utilitzen per valorar les sol·licituds es basa en el concepte d’intensitat climàtica d’inversió, un valor que es calcula a partir de la reducció de CO2 per euro invertit. Aquest criteri, que ostenta la màxima puntuació en la valoració de les peticions, marca els objectius de la convocatòria i que es desenvolupa en les polítiques d’Acció Climàtica que la Diputació de Barcelona es va plantejar en el seu Pla d’Acció de Mandat 2019-2023.

Foto: Xesco Gomar a la presentació de Renovables 2030 als mitjans. Font: Diputació de Barcelona

En la presentació del programa, Xesco Gomar ha volgut ressaltar que amb Renovables 2030, l’Àrea d’Acció Climàtica passa de ser una gerència que oferia serveis als ajuntaments, a passar a ser una àrea d’inversions». «Estic convençut –ha remarcat Gomar– que aquesta questa serà la tendència en el proper mandat, perquè la crisi climàtica obliga a actuacions importants i decidides, i en això els municipis hi tenen un paper important, no només pel que fa en temes energètics, sinó també en altres serveis importants amb grans reptes com és la gestió de residus».

El programa Renovables 2030 es complementa amb altres programes sectorials que la Diputació de Barcelona ha posat també en marca per als anys 2022 i 2033. Dotat amb 12 milions d’euros, aquest programa complementa accions per a la implementació d’energies renovables, així com en millores en l’eficiència de l’enllumenat públic i en la implementació de sistemes de control per augmentar la recollida selectiva dels residus municipals. Per aquesta línia, l’import a repartir entre tots els municipis entre els 20.000 i els 50.000 euros, en funció del nombre d’habitants que hi resideixin.

Amb aquests criteris d’assignació, la Diputació de Barcelona garanteix que tots els municipis de la província tinguin opcions per accedir a aquesta ajuts, sigui quin sigui el seu volum o grandària.
 

Emergència climàtica

La Diputació de Barcelona va aprovar l’any 2019 una declaració institucional sobre l’emergència climàtica i és la primera entitat coordinadora del Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia, amb uns objectius de reducció del 55% de les emissions de CO2 per a l’any 2030 i d’assolir la neutralitat climàtica l’any 2050 als municipis de la província de Barcelona.

El Projecte Transformador Renovables 2030 forma part dels 22 Projectes Transformadors dins del Pla d’Actuació de Mandat 2020-2023 de la Diputació de Barcelona, dona resposta als acords de la declaració d’emergència climàtica: buscar respostes proactives a l’emergència climàtica i accelerar la transició energètica com una de les seves potes principals, sempre a través d’una fórmula de suport integral als municipis.


 

Relacionats

Article

Les parròquies se sumen a Energia del Prat amb plaques fotovoltaiques a les cobertes de les esglésies de Sant Pere i Sant Pau i de la Mercè. Amb aquestes noves instal·lacions, la comunitat local d'energia arribarà a produir 1.225kW.

Article

El Centre de Conservació de Carreteres de la Diputació de Barcelona, situat a Calldetenes, és el primer edifici corporatiu en assolir el consum zero, gràcies a les obres de substitució de la coberta i d’adequació que s’hi han dut a terme i que han tingut un pressupost de 339.000 euros.

Article

Reptes i resultats a les comarques de Girona

Butlletí