Impuls metropolità a l'economia verda i circular

Font: AMB

09/09/2019 - 08:00

L'AMB aplica un model d'eficiència pioner dins les administracions públiques.

L'AMB ha presentat el Programa d'impuls a l'economia verda i circular a la metròpolis de Barcelona durant una jornada tècnica a la qual hi ha assistit una setantena de persones. 

Aquest programa, pioner dins les administracions públiques, es destina als municipis metropolitans interessats a implementar aquestes estratègies en el seu teixit econòmic.

L'AMB pretén impulsar un model metropolità basat en la màxima eficiència en l'ús dels recursos, que promou la reutilització de residus com a font de materials i d'energia, aprofitant les sinergies dins del mateix sistema.

Per fer-ho el programa constarà de quatre serveis: anàlisi dels ecosistemes del territori, una base de dades integrada sobre l'ecosistema industrial metropolità, assessorament especialitzat i la plataforma web de recursos circulars.

  • Anàlisi dels ecosistemes industrials del territori: es tracta d'una anàlisi dels polígons d'activitat econòmica dels municipis per detectar oportunitats d'implementar estratègies d'economia verda i circular que millorin la competitivitat i sostenibilitat de les empreses metropolitanes. Durant els següents 12 mesos es farà aquesta anàlisi en quatre municipis metropolitans.
  • Base de dades integrada sobre l'ecosistema industrial metropolitana: aquesta eina permetrà integrar la informació sobre els ecosistemes industrials dels municipis que ja han dut a terme la seva anàlisi i la dels municipis que la faran a través d'aquest programa. L'objectiu és guanyar perspectiva i obtenir indicadors i informació interrelacionada per elaborar nous projectes i noves polítiques, així com facilitar la col·laboració entre empreses en el desenvolupament dels seus projectes a escala metropolitana.
  • Assessorament especialitzat: a disposició de les empreses i dels municipis metropolitans per fer accions que fomentin l'economia verda i circular i desenvolupar projectes de simbiosi industrial. Aquest assessorament constarà de 200 hores de suport tècnic especialitzat fins al juny del 2020.
  • Manteniment i reforç de la plataforma de recursos circulars: aquesta eina concentra informació i recursos sobre projectes i experiències d'èxit, amb reculls d'informació sobre professionals i bones pràctiques en aquest àmbit.

La jornada tècnica ha comptat amb la presència d'Héctor Santcovsky, director de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic, Francesc Magrinyà, director de Planificació estratègica, Xavier Casas, director de l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic, José Luis Haro i Èric Gómez, responsables d'aquest programa d'economia circular.

Els municipis interessats poden contactar amb l'Agència de Desenvolupament Econòmic.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Les empreses que formen part de la proposta Rubí Indústria Circular de Rubí Brilla han realitzat la primera assemblea general a través de la qual han acordat el funcionament del grup i han prioritzat les primeres accions. El projecte Can Jardí - Polígon Circular parteix de la idea que la gestió compartida dels diferents recursos del polígon permetrà optimitzar costos, reduir les emissions de CO2, crear ocupació i nous perfils professionals i millorarà la competitivitat de totes les empreses participants. 

Notícia

Mataró acollirà el Parc Maresme Circular, un centre d’economia circular pioner al sud d’Europa que el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme (CTRSUM) construirà en una parcel·la de 18.000 m2 situada al polígon industrial de Mata-Rocafonda. L’aposta i promoció de l’economia circular és un dels projectes inclosos en el Pla Estratègic Mataró 20/22.

Acte
26/06/2019 - 09:30
ESADE Creapolis 57 Avinguda de la Torre Blanca 08172 Sant Cugat del Vallès

Butlletí