Impuls metropolità a l'economia verda i circular

Font: AMB

09/09/2019 - 08:00

L'AMB aplica un model d'eficiència pioner dins les administracions públiques.

L'AMB ha presentat el Programa d'impuls a l'economia verda i circular a la metròpolis de Barcelona durant una jornada tècnica a la qual hi ha assistit una setantena de persones. 

Aquest programa, pioner dins les administracions públiques, es destina als municipis metropolitans interessats a implementar aquestes estratègies en el seu teixit econòmic.

L'AMB pretén impulsar un model metropolità basat en la màxima eficiència en l'ús dels recursos, que promou la reutilització de residus com a font de materials i d'energia, aprofitant les sinergies dins del mateix sistema.

Per fer-ho el programa constarà de quatre serveis: anàlisi dels ecosistemes del territori, una base de dades integrada sobre l'ecosistema industrial metropolità, assessorament especialitzat i la plataforma web de recursos circulars.

  • Anàlisi dels ecosistemes industrials del territori: es tracta d'una anàlisi dels polígons d'activitat econòmica dels municipis per detectar oportunitats d'implementar estratègies d'economia verda i circular que millorin la competitivitat i sostenibilitat de les empreses metropolitanes. Durant els següents 12 mesos es farà aquesta anàlisi en quatre municipis metropolitans.
  • Base de dades integrada sobre l'ecosistema industrial metropolitana: aquesta eina permetrà integrar la informació sobre els ecosistemes industrials dels municipis que ja han dut a terme la seva anàlisi i la dels municipis que la faran a través d'aquest programa. L'objectiu és guanyar perspectiva i obtenir indicadors i informació interrelacionada per elaborar nous projectes i noves polítiques, així com facilitar la col·laboració entre empreses en el desenvolupament dels seus projectes a escala metropolitana.
  • Assessorament especialitzat: a disposició de les empreses i dels municipis metropolitans per fer accions que fomentin l'economia verda i circular i desenvolupar projectes de simbiosi industrial. Aquest assessorament constarà de 200 hores de suport tècnic especialitzat fins al juny del 2020.
  • Manteniment i reforç de la plataforma de recursos circulars: aquesta eina concentra informació i recursos sobre projectes i experiències d'èxit, amb reculls d'informació sobre professionals i bones pràctiques en aquest àmbit.

La jornada tècnica ha comptat amb la presència d'Héctor Santcovsky, director de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic, Francesc Magrinyà, director de Planificació estratègica, Xavier Casas, director de l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic, José Luis Haro i Èric Gómez, responsables d'aquest programa d'economia circular.

Els municipis interessats poden contactar amb l'Agència de Desenvolupament Econòmic.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia
Reunió a Sant Cugat del Valles

Reunió a Sant Cugat del Valles

El passat més de juliol l'Agència de Desenvolupament Econòmic de l'AMB va presentar el servei de suport a l'economia verda i circular. Quatre mesos després, el nou servei es troba plenament operatiu i ja atén empreses i administracions de 20 municipis del territori metropolità.

Notícia

Aquest servei de suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona té com a objectiu contribuir a la transformació del model econòmic metropolità per tal que les activitats econòmiques siguin compatibles amb els condicionants ambientals i socials. La manera de fer-ho és a través de la implementació de processos productius i de models de negoci innovadors i ambientalment sostenibles.

Notícia

Espanya s'ha sumat a Brussel·les al Pacte Europeu dels Plàstics, una iniciativa amb l'objectiu d'accelerar la transició cap a l'economia circular en l'àmbit dels plàstics, eliminar els residus plàstics de l'entorn, reduir l'ús innecessari del plàstic i apostar per la innovació en la reutilització i reciclatge del plàstic.

Butlletí