Girona, Lleida, Tarragona, Terrassa i Sabadell disposaran de plans estratègics de mobilitat elèctrica

23/03/2017 - 13:14

Els cinc municipis rebran el suport de la Plataforma LIVE, que ha presentat a Barcelona l’estratègia de desenvolupament dels Programes Municipals de Mobilitat Elèctrica.

La Plataforma LIVE, entitat pública-privada, juntament amb Nissan, elaborarà els plans estratègics de mobilitat elèctrica a Girona, Lleida, Tarragona, Terrassa i Sabadell, acompanyats de cinc campanyes de comunicació que s’adaptaran a les necessitats de cada consistori, així com la realització d’un pla mestre que es pugui adherir als plans de mobilitat urbana.

L’estratègia del projecte segueix quatre eixos principals: incentivar la demanda de vehicles elèctrics a Catalunya, desenvolupar la infraestructura adient per ajudar a la seva implementació, sensibilitzar a la ciutadania amb campanyes de comunicació basades en les avantatges existents de la mobilitat sostenible i, tot plegat, potenciar el desenvolupament econòmic del sector.

“#Electriciutat” vol convertir-se en un pla de comunicació mestre i ajustable a cadascun dels 5 municipis escollits en una fase pilot. Independentment del municipi on s’apliqui, la campanya “#Electriciutat” comptarà amb 3 eixos de comunicació identificats amb diferents colors verd, taronja i vermell –sensibilització, avantatges i incentius, i infraestructures i tràmits- combinats amb diferents suports de comunicació, tant digitals, a les xarxes socials, com offline (TV, ràdio, premsa), tanques o autobusos.

Durant la presentació del programa, que ha tingut lloc al Saló de Cròniques de l’Ajuntament, ha participat la Presidenta de la Plataforma LIVE i Regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Mercedes Vidal, que ha donat la benvinguda remarcant la importància d’aquest acte ja que suposa un gran pas endavant per la creació d’unes polítiques favorables al vehicle elèctric per tal que augmenti la demanda d’aquests, i així millorar la qualitat de l’aire urbà i la salut dels ciutadans.

El Director Executiu de la Plataforma, Angel López, ha explicat que la finalitat, és generar un model de Pla Mestre de Mobilitat Elèctrica que pugui servir per implantar el vehicle elèctric a d’altres municipis a tota Catalunya.

Juntament amb la Plataforma LIVE, Nissan és l’encarregada de liderar aquest projecte. El Director de Màrqueting de Nissan Iberia, Christian Costaganna, ha destacat que “la col·laboració entre el sector públic i privat és i serà primordial en l’electrificació de les carreteres catalanes, i projectes com la Plataforma LIVE ho demostren. L’extensió de la infraestructura, a més, permetrà la popularització l’ús de models 100% elèctrics com la e-NV200, produïda a Barcelona per a tot el món.”

La presentació ha comptat amb una taula rodona formada per representants dels 5 consistoris: Joan Alcalà Quiñones, Tinent d’alcalde d’Urbanisme, activitats, mobilitat i via pública de l’Ajuntament Girona. Esther Fanlo Grasa, Coordinadora de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Lleida. Xavier Guerrero, Regidor d’Espai Públic de l’Ajuntament de Sabadell. José María de Goya García, Director del Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Tarragona. I Marc Armengol i Puig, Tinent d’alcalde de l’àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa. Tots cinc acompanyats del Director de Comunicació de Nissan Iberia, Francesc Corberó, i el Director de Mobilitat i Transport de l’AMB, Joan Maria Bigas, per contextualitzar i posar èmfasi en la importància d’aconseguir que els 5 municipis acabin desenvolupant un pla municipal de mobilitat elèctrica a les seves localitats, així com també un pla mestre que es pugui annexar al desenvolupament dels Plans de Mobilitat Urbana (PMUs) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

En aquest sentit, els consistoris dels cinc municipis es comprometran a facilitar la informació i col·laboració necessària per fer la diagnosi per la posterior elaboració del pla de mobilitat i de comunicació. La implementació dels Programes d’aquesta iniciativa dependran del calendari i la disponibilitat pressupostària de cada consistori, comptant amb un pressupost base de 32.000 euros per part de la Plataforma LIVE per realitzar les tasques tècniques per a la redacció dels plans i la preparació de les campanyes de comunicació.

Els reptes de la Plataforma LIVE

L’entitat s’ha marcat el seu propi full de ruta per als dos anys vinents. Els membres de la Plataforma treballaran per assolir un total de 9 reptes de caire urbà, social, comunicatiu, educatiu i d’infraestructures. Els reptes representen el pla d’acció 2017-2018 de l’entitat, i engloben les sinèrgies de tots els membres de la Plataforma LIVE. L’estratègia de desenvolupament dels Programes Municipals de Mobilitat Elèctrica representen el Repte 6 de l’entitat:

REPTE 1: POPULARITZAR EL VEHICLE ELÈCTRIC, promovent proves de vehicles, fidelitzant els possibles usuaris i generant una comunitat activa d’interessats

REPTE 2: INTRODUCCIÓ DEL VEHICLE ELÈCTRIC EN FLOTES PRIVADES, aconseguint que empreses catalanes n’incorporin en les seves flotes

REPTE 3: EL VEHICLE ELÈCTRIC EN ACTIVITATS EDUCATIVES I D’OCI, oferint materials i suport als Treballs de Recerca de Batxillerat

REPTE 4: PROMOCIÓ DEL VEHICLES DE GAS NATURAL VEHICULAR EN FLOTES I CIUTADANS, apropant els vehicles propulsats per gas a la ciutadania

REPTE 5: PROMOCIÓ DEL VEHICLE ELÈCTRIC ENTRE TREBALLADORS, aconseguint que empreses establertes a Catalunya implantin un pla de promoció d’aquests per als seus treballadors

REPTE 6: PROMOURE PLANS DE MOBILITAT ELÈCTRICA PER A MUNICIPIS, establint en diferents municipis catalans plans de mobilitat elèctrica

REPTE 7: PROMOURE ENERGIES ALTERNATIVES EN FLOTA PÚBLICA, tant de gas natural vehicular com elèctrics

REPTE 8: SOLUCIONS TIC PER MILLORAR L’EXPERIÈNCIA DEL VEHICLE ELÈCTRIC, amb la convocatòria de concursos per donar solucions digitals a les carències existents a l’hora d’adquirir un vehicle elèctric

REPTE 9: PROMOCIÓ DELS e-bus, amb la redacció d’una guia per aplicar-los en ciutats

La Plataforma LIVE està constituïda per entitats tant públiques com privades, adherides a l’entitat segons diferents nivells de participació: Membres Directors, Membres Col·laboradors i Entitats Vinculades. Totes 3 categories s’organitzen a través de grups de treball, així com també comissions contínues i transversals.

Els Membres Directors d’aquest conveni, en l’àmbit públic, són l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Generalitat de Catalunya, qui col·labora des de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) i de l’Institut Català d’Energia (ICAEN). En l’àrea d’empreses públiques participa a través de Barcelona de Serveis Municipals (BSM) i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). En l’àmbit privat, formen part de la Plataforma LIVE els principals fabricants SEAT, Nissan, Volkswagen-Audi España i Renault, en relació al sector energètic Gas Natural Fenosa i ETRA a l’àmbit de construcció i serveis.


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

La nova normativa estarà en període d’exposició pública per presentar al·legacions durant els propers 30 dies

Notícia

Els 9 municipis de l’Arc Metropolità han coordinat esforços per establir uns criteris comuns d’implantació que facilitin a la ciutadania l’ús de les ZBE i evitin que la seva entrada en funcionament esdevingui un nou element de desigualtat social

Notícia

La Setmana de la Mobilitat de Lleida continua fins divendres 22 de setembre

Butlletí