Figaró aprova el pla director de l’enllumenat públic per aconseguir instal·lacions més eficients

27/07/2018 - 08:42

El pla director de xarxes de serveis és una eina de suport a la presa de decisions d'inversió en la millora de les xarxes de titularitat municipal: aigua potable, enllumenat públic i clavegueram.

Inclou l'inventari de la xarxa, una diagnosi sobre el seu estat, i propostes de millora, amb les característiques tècniques i un pla d'etapes d'inversió.

El pla director d’enllumenat de Figaró-Montmany ha permès elaborar un inventari de tots els punts de llum del municipi i dels quadres de comandament de les línies elèctriques amb les seves característiques i estat de conservació. A més s’han estudiat els nivells lumínics que hi ha en els carrers actualment i els desitjats, així com les incidències de les normatives vigents sobre les instal·lacions elèctriques i de contaminació lumínica. Amb tota aquesta informació s’ha elaborat un pla d’actuació per millorar les instal·lacions de l’enllumenat, augmentant el rendiment de la xarxa i generant un estalvi econòmic i energètic, contribuint d’aquesta manera a la millora del medi ambient.

Les actuacions previstes en el pla, que tenen un cost d’inversió de 216.496,64 euros, permetran millorar l’eficiència energètica del conjunt de punts d’il·luminació.

Aquest treball ha tingut un cost de 12.000€ i ha estat finançat el 100% per la Diputació de Barcelona.


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Article

Parets presenta la campanya per renovar l’enllumenat públic ‘Parets LED'S Go!’

Article

Ha estat en el marc de la 8a Marató RE-M de l'Energia

Article

Granollers posa en marxa el Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica per accelerar la transició verda i ha presentat els mapes de consums energètics de la ciutat.​

Butlletí