Es presenta el projecte Life Tritó Montseny

El projecte finançat per la UE està dedicat a la conservació d'una espècie endèmica i en perill d'extinció

Font: Diputació de Barcelona

24/02/2017 - 22:17

El Zoo de Barcelona ha acollit la presentació del projecte Life Tritó Montseny, finançat amb fons europeus, per a la preservació d’aquest amfibi considerat el més amenaçat de l'Europa occidental. El projecte està participat per la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, el Departament de Territori i Sostenibilitat, Forestal Catalana i el Zoo de Barcelona.

L'acte també ha servit per mostrar les noves instal·lacions que ha habilitat el Zoo de Barcelona per a la cria en captivitat d’aquesta espècie i que se sumen a les ja existents per part de la Generalitat de Catalunya a Torreferrussa i el Pont de Suert.

El projecte Life Tritó Montseny

L’any 2005 va ser descoberta una nova espècie d'amfibi, el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), endèmic del Parc Natural del Montseny i considerat l'amfibi més amenaçat de l'Europa occidental. Amb la implicació de tècnics i guardes del Parc i investigadors externs, des que va ser descrita com a nova espècie, l'òrgan gestor del Parc Natural ha invertit esforços humans i econòmics per tal de conèixer millor aquest amfibi i garantir-ne la seva preservació.

Per això, el 2015 es va fer una aposta per assumir amb garanties un Pla d'acció per millorar la conservació dels hàbitats i assegurar la supervivència d'aquesta espècie endèmica. Amb la col·laboració de quatre socis més (Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya, Zoo de Barcelona i Forestal Catalana), i després d'un seguit de reunions de coordinació, es va proposar, per part de l’òrgan gestor del Parc, presentar el projecte a les convocatòries LIFE de la Unió Europea (UE). El projecte  es va acceptar a finals del 2016 i la Diputació de Barcelona n’és la institució que el coordina.

Així doncs, entre els mesos d’octubre del 2016 i desembre del 2020, es durà a terme el projecte LIFE Tritó Montseny que té l'objectiu de millorar l'estat de conservació del tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) i el seu hàbitat de ribera.

El projecte LIFE Tritó Montseny promourà accions per millorar l'estat de conservació del tritó del Montseny i amb aquesta finalitat s'han definit una sèrie d'objectius, que inclouen incrementar la qualitat hidrològica i el cabal dels torrents on viu el tritó; eliminar o reduir les amenaces que actualment hi ha sobre el seu hàbitat; assegurar la conservació genètica de l'espècie i ampliar la seva àrea de distribució; establir una major cobertura legal i aprovar un pla de conservació de l'espècie; incrementar el coneixement científic i requeriments ecològics d'aquest amfibi; i, finalment, implicar i comprometre els agents del territori en la conservació dels hàbitats de ribera, de la seva biodiversitat i, en especial, d'aquest endemisme del Montseny.

En aquesta presesentació es vol mostrar als mitjans de comunicació les noves instal·lacions que ha habilitat el Zoo de Barcelona per a la cria en captivitat d’aquesta espècie i que se sumen a les ja existents per part de la Generalitat de Catalunya a Torreferrussa i el Pont de Suert.

El projecte està cofinançat pel programa LIFE de la UE i compta amb la col·laboració de cinc socis: la Diputació de Barcelona, com a coordinadora del projecte, la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya, el Zoo de Barcelona i Forestal Catalana.

En la presentació del projecte hi han intervingut el diputat adjunt d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Jesús Calderer, el diputat de Noves Tecnologies de la Diputació de Girona, Albert Gómez, el director general de Forestal Catalana, Gabriel Esquius, el director del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa de la Generalitat de Catalunya, Manel Pomarol, el cap de Recerca i Conservació del Zoo de Barcelona, Josep Maria Alonso i el coordinador del projecte, Daniel Guinart. En l’acte també hi han assistit la directora del Parc Natural del Montseny, Joana Barber, i la directora del Zoo de Barcelona, Carme Lanuza.

Població petita i fragmentada

La mida estimada de la població no excedeix els 1.500 exemplars adults i la seva àrea de distribució és petita i fragmentada, inferior als cinc quilòmetres lineals i amb una àrea total menor de 8 km². Tanmateix, el tritó del Montseny està adaptat als rierols de muntanya i depèn d'un hàbitat pur i original, que es veu afectat per les amenaces vinculades al canvi climàtic i a les activitats humanes.

Tot i que a finals del segle passat va desaparèixer una població, probablement a causa de la manca d'una regulació de flux hídric regular, actualment la majoria de les poblacions semblen estables, tot i que alguna d’elles està en estat molt desfavorable, fet que podria indicar existència de canvis microambientals adversos.

Millora de la conservació

Per assolir l’objectiu primordial del projecte Life, es realitzaran diferents actuacions:

Avaluar la diversitat genètica del programa de cria en les successives generacions, verificar el pedigrí de tots els individus i optimitzar genèticament les reintroduccions.

Incrementar la producció d'ous fèrtils per a la millora del programa de cria. L'objectiu de l'acció també és millorar la salut, a nivell reproductiu i osteològic, dels exemplars nascuts i mantinguts en captivitat.

Condicionar instal·lacions que disposin de les mateixes condicions de temperatura, humitat ambiental i il·luminació que hi ha al medi natural i que reprodueixin les mateixes variacions diàries i estacionals que s'estan produint al Montseny.

Informar els propietaris de les àrees on es pretenen realitzar intervencions del projecte sobre els objectius de les accions i les intervencions previstes, amb la finalitat de sumar sinergies i mitjans per millorar les condicions de l'hàbitat del tritó del Montseny.

Compra de terrenys i impuls d’acords de custòdia

El projecte preveu la compra de terrenys o la compensació dels drets d'ús on viuen poblacions de tritó Montseny amb amenaces evidents. També s’implementaran acords de custòdia del territori amb els propietaris. Amb aquesta acció es busca generar responsabilitats entre els propietaris i l'òrgan gestor per conservar i utilitzar de manera sostenible i respectuosa els recursos i els valors naturals de l’àmbit territorial del tritó, enfocat bàsicament a la millora de l'hàbitat de ribera i al ús responsable de l'aigua.

Entre les accions de conservació programades destaquen elaborar el Pla de Recuperació del tritó del Montseny i la inclusió de l’espècie a la Directiva Hàbitats; implementar el Sistema d'informació i la base de dades de biodiversitat; remodelar els sistemes de captació i distribució de l'aigua per assegurar un cabal ecològic mínim a la zona on viuen durant els mesos més secs; instal·lar un sistema de recollida d'aigua de pluja i aigües grises; implementar filtres verds d'aigües residuals en cases aïllades per millorar la qualitat de les aigües dels torrents; afavorir la connectivitat ecològica dels torrents en el seu creuament amb les infraestructures viàries; i millorar l'hàbitat de ribera autòcton i promoure bones pràctiques forestals.

Més instal·lacions de cria

Està previst mantenir el programa de cria en captivitat de l’amfibi i augmentar les instal·lacions del centre de cria dels centres de fauna de Torreferrussa, del Pont de Suert i del Zoo de Barcelona, per assegurar el manteniment d’una reserva genètica de l’espècie i  obtenir suficients exemplars per ampliar la seva àrea de distribució. A més, es crearan i consolidaran noves poblacions per augmentar l'àrea de distribució del tritó del Montseny a partir de larves procedents dels tres centres de cria.

En tot moment es farà un seguiment de les poblacions naturals i reintroduïdes i de les malalties infeccioses que les poden afectar, a més d’assegurar un ús sostenible i responsable de l'aigua i de millores de l'hàbitat, de les variables ambientals i de l’impacte biològic de les accions.

Possibilitats de rèplica

Els resultats del Life Tritó Montseny haurien de tenir un efecte demostratiu basat en la capacitat de rèplica a d’altres llocs del parc o, fins i tot,  de tota la regió mediterrània, i transferir els conceptes i idees a d’altres sectors professionals i socials involucrats en la conservació i us dels recursos naturals. Propietaris forestals i de finques agropecuàries, administracions ambientals a nivell local, regional i europeu, així com col·lectius professionals, estan tots ells vinculats a la sostenibilitat de l’explotació de recursos naturals i al compromís, legal i ètic, de conservació de la biodiversitat.

Les accions proposades de comunicació i difusió i la implicació en el projecte de col·lectius molt diversos (estudiants, professors, investigadors, empreses d’obres i serveis, ramaders, forestals, guardes forestals, tècnics, visitants, etc.) facilitarà de manera significativa l’efecte demostratiu de les accions realitzades.


 

Etiquetes: 

Relacionats

Acte
Acte
02/02/2024 - 00:00

Butlletí