Entra en vigor l'Ordenança de Mobilitat Sostenible de Reus

18/07/2023 - 10:21

La nova norma municipal, aprovada en sessió plenària del passat 18 de novembre, ha de fomentar el transport i la mobilitat sostenible a la ciutat.

L’Ordenança de Circulació vigent fins ara és de l’any 1992, i a causa de la seva antiguitat, ha quedat desconnectada de l’evolució normativa posterior i la realitat dels nous models de mobilitat, que exigeixen la configuració d’una ciutat més sostenible i compromesa amb el medi ambient. El marc normatiu actual en matèria de mobilitat, les novetats sorgides en els darrers anys, la coexistència de diferents plans sectorials i les necessitats i demandes de la ciutadania en aquesta matèria justifiquen la necessitat d'una nova ordenança municipal de mobilitat amb l’objectiu de garantir i teixir un nou model de mobilitat més segura, sostenible i saludable, fent-ho de forma paral·lela a la revisió del Pla de Mobilitat Urbana de Reus.


La nova norma s'estructura en els deu títols següents:

  • El primer títol queda dedicat a les normes generals de mobilitat, regulació i control ambiental.
  • El segon títol determina els drets i deures de les persones vianants per tal de garantir un ús segur de les vies, tant per ells com per la resta de persones usuàries.
  • El títol tercer està dedicat a regular els drets i les obligacions de bicis i VMP, i les instruccions que han de seguir, així com les restriccions i limitacions.
  • El títol quart garanteix una accessibilitat general i assequible al transport col·lectiu urbà de persones viatgeres, considerant-lo l’element central de la mobilitat urbana i estableix totes aquelles prioritats i proteccions per una òptima circulació del servei.
  • En el títol cinquè es situa la regulació de la preferència dels serveis públics i dels vehicles d'emergència.
  • El títol sisè tracta de la distribució urbana de mercaderies i operacions de carrega i descarrega.
  • Al títol setè es regula la mobilitat en vehicle motoritzat, a més d’indicar drets, deures i prohibicions, també estableix proteccions de circulació i prioritats dels usuaris de bicicleta i MVP.
  • El títol vuitè, sobre la circulació de camions i mercaderies, estipula restriccions per massa màxima autoritzada (MMA), perillositat de les mercaderies i de l'acreditació d'autorització de circulació.
  • El títol novè regula tots aquells aspectes relacionats amb la parada i estacionament de vehicles.
  • Per últim, el títol desè està dedicat al règim sancionador.

 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

El ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat de manera inicial el passat divendres, 5 de maig el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, així com sotmetre a exposició pública el document i l'estudi ambiental estratègic.

Notícia

Un servei 24 hores, 365 dies a l’any, 250 bicicletes i 21 estacions repartides per la trama urbana. Les dades de l’estrena de la primera fase del servei públic de bicicleta compartida impulsat des de l’Ajuntament de Reus amb l’encàrrec a l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis.

Notícia

Aigües de Reus renova la gestió de les activitats pedagògiques per fer-les més dinàmiques i actualitzades.

Butlletí