El Govern aprova el full de ruta per la transició energètica de Catalunya fins el 2050

Font: Govern.cat

14/06/2023 - 07:05

Un dels objectius és aconseguir la sobirania energètica reduint la dependència de l’exterior del 93,8% al 7,9%. Es calcula que caldrà instal·lar 58.400 MW renovables nous fins l’any 2050 per assolir un sistema totalment descarbonitzat

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort i Subiranas, i la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, han informat en roda de premsa al Palau de la Generalitat dels acords que ha adoptat el Consell Executiu a la reunió d'aquest matí.

El Govern està fent tot el que està al seu abast per aturar les conseqüències del canvi climàtic. S’ha aprovat la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050, la PROENCAT 2050. És el document que orienta la transició energètica del país cap a la neutralitat climàtica del sistema energètic català. L’estudi assegura que aquest repte és possible si s’apliquen de forma intensiva un conjunt d’estratègies destinades a transformar la totalitat de l’àmbit de l’energia, des de la demanda d’energia final fins a la generació d’energia elèctrica passant pel paper que hi tenen els ciutadans. S'estima que la descarbonització del sistema energètic català requerirà la inversió de 84.361 milions d’euros. L’anàlisi calcula que caldrà instal·lar 12.000 MW renovables nous fins l’any 2030 i 58.400 MW fins l’any 2050 per assolir un sistema elèctric totalment descarbonitzat, xifra que requerirà l’ocupació del 2,5% del territori per a usos energètics.

El conseller David Mascort i Subiranas ha explicat que la PROENCAT 2050 analitza l’actual context normatiu i conclou que “la descarbonització és possible” i per a fer-ho identifica 20 estratègies que “cal desenvolupar amb la màxima intensitat per aconseguir-ho”. Pel titular d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el document aprovat avui és “molt clar” i afirma que “la transició energètica no consisteix només en substituir energies d’origen fòssil per energies renovables sinó que es tracta de consumir menys energia i d’aprofitar millor la que consumim; aconseguir cobrir al màxim la demanda d’energia que necessitem amb energies renovables; electrificar tant la demanda com sigui possible perquè és més eficient i redueix les emissions contaminants; i posar les persones al centre i aconseguir que la factura dels nostres ciutadans i ciutadans sigui menor”.

En la PROENCAT 2050 la dependència energètica de l’exterior es redueix del 93,8% al 7,9%, sense comptar els usos no energètics de l’energia. En termes econòmics, aquesta reducció de la dependència energètica implicarà passar d’una despesa de 8.700 milions d’euros anuals a 650 milions d’euros anuals, ha detallat el conseller. A partir dels objectius energètics i ambientals establerts per la Unió Europea i del marc normatiu vigent, la Prospectiva fa una modelització de l’evolució del consum i de la producció d’energia al país, que es tradueix en una previsió numèrica de la demanda i de l’oferta energètica i del seu impacte econòmic, social i mediambiental. El document també planteja les estratègies que s’han d’aplicar per assolir la descarbonització del sistema energètic.


La Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 és el document que orienta la transició energètica del país cap a la neutralitat climàtica del sistema energètic català. L’estudi assegura que aquest repte és possible si s’apliquen de forma intensiva un conjunt d’estratègies destinades a transformar la totalitat de l’àmbit de l’energia, des de la demanda d’energia final fins a la generació d’energia elèctrica passant pel paper que hi tenen els ciutadans.

La Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 s’ha elaborat atenent 12 principis vertebradors, que són els que alineen el document amb el marc normatiu vigent, determinat per la normativa comunitària, la Llei del Canvi Climàtic i les bases del Pacte Nacional per la Transició Energètica.

Aquests principis són:

 • Assolir la neutralitat climàtica al 2050
 • Abandonar el model energètic fòssil-nuclear
 • Aconseguir la sobirania energètica amb energies renovables
 • Minimitzar l’ocupació del territori
 • Apoderar ciutadans i empreses i impulsar la transformació social
 • Desenvolupar una economia pròspera, moderna, competitiva i circular
 • Posar en primer lloc l’eficiència energètica
 • No deixar ningú enrere
 • Aplicar el principi de neutralitat tecnològica cost-eficient
 • Assegurar un subministrament energètic assequible i segur
 • Dissenyar un nou sistema elèctric i el seu funcionament
 • Apostar decididament per la recerca, desenvolupament i innovació

 

Categories: 

Relacionats

Article

El nombre de recàrregues fetes amb Endolla Barcelona ha augmentat considerablement durant el primer semestre del 2023: de gener a juny s’han registrat un total de 68.265 recàrregues de vehicles elèctrics, un 40% més que durant el mateix període del 2022. La xarxa d’electromobilitat, líder a l'Estat espanyol, ja té 18.000 persones usuàries, un 32% més que ara fa un any, i disposa de 717 punts de recàrrega.

Notícia

 

Durant aquest juliol s'ha posat en marxa la nova instal·lació d'autogeneració elèctrica, que suposa un estalvi de despesa i d'emissions de CO2.

Notícia

La seu municipal de Josep Prats ha estat objecte d’un projecte integral de rehabilitació energètica finançat per l’Ajuntament de l'Hospitalet, la Diputació de Barcelona i el FEDER de la Unió Europea.

Butlletí