Continua la millora de l’enllumenat públic de Caldes de Montbui

09/10/2018 - 08:06

L’adequació progressiva de l’enllumenat del municipi a tecnologia led es continua efectuant a més barris de Caldes. El canvi suposa un estalvi energètic del 50 %.

Des de la primavera són vàries les actuacions d’adequació de l’enllumenat que s’han dut a terme en el municipi. D’acord amb el Reglament de contaminació lumínica de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Caldes de Montbui va decidir transformar els dispositius de sodi a led, afavorint, així, un estalvi energètic d’un 50 % i una millor il·luminació.

Actualment s’han finalitzat les adequacions de l’enllumenat a la Plaça Moreu; als carrers que envolten la Plaça Romà Martí, carrer Joan de la Cierva i carrer Granollers; al Parc de l’Estació i a l’aparcament de l’Estació.

El barri de l’Ametller, els carrers Estació, Pau Cuscó, Anselm Clavé, Lleida, Dr. Xal·labarder i JoaquimJorba estan en fase de licitació.

Fins a finals d’any 2018 es preveu dur a terme les actuacions de millora a la Plaça de la Salut, actualment en proves d’enllumenat, al Parc del Bugarai i al Passeig de la Riera.

Regulació lumínica

L’Ajuntament de Caldes de Montbui posa en pràctica la implantació de les mesures incloses en la normativa catalana de protecció del medi nocturn que suposa una important reducció de l’impacte ambiental de les instal·lacions d’il·luminació. La renovació de tots els aparells i les instal·lacions d’il·luminació exterior de Catalunya substituint-los per d’altres que compleixin els criteris del Decret 190/2015, aporta: estalvi energètic; menys contaminació atmosfèrica per la reducció de l’emissió de gasos generats en la producció de l’electricitat; menys impacte sobre el canvi climàtic, amb menor emissió de gasos d’efecte hivernacle, i la utilització de làmpades amb menor contingut de substàncies perilloses.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Aquesta  tardor han començat els treballs de substitució de les lluminàries actuals de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) per unes de noves del tipus LED. Els treballs es portaran a terme en una cinquantena de vies de Caldes. L’actuació, que es fa a 20 quadres d’enllumenat, suposa un estalvi de potència del 47%. 

Notícia
Es preveu un estalvi del 80%

L’Ajuntament d’Alcarràs va iniciar el mes de febrer els treballs associats a la renovació de l’enllumenat públic del municipi i la substitució de les gairebé 1.600 làmpades de vapor de sodi actualment en servei per d’altres tantes amb tecnologia LED que permetran reduir en més d’un 80% la factura dels consums d’energia associats a l’enllumenat públic.

Notícia

L’objectiu és millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat i reduir l’impacte ambiental minvant les emissions de CO2. El canvi a tecnologia LED també permet tenir les instal·lacions d'enllumenat monitoritzades, de manera que es pot respondre més eficaçment en cas d'avaries o incidències i a l'hora de millorar el manteniment.

Butlletí