Canvi de gestió en el manteniment d'herbassars de Sant Celoni per a la millora dels hàbitats

23/05/2023 - 11:00

L'Ajuntament de Sant Celoni tornarà enguany a aplicar en algunes zones del municipi el manteniment diferenciat dels herbassars per potenciar-ne la sostenibilitat.

L'Ajuntament de Sant Celoni tornarà enguany a aplicar en algunes zones del municipi el manteniment diferenciat dels herbassars per potenciar-ne la sostenibilitat. Aquesta tècnica consisteix a segar un perímetre ben definit d'1 o 2 metres i deixar la part interior sense segar fins a finals de juny, sempre en espais no trepitjables, en marges de camins, carreteres i parcs. Finalitzat aquest període, quan les plantes han florit i fructificat, aleshores se sega. Mitjançant aquesta tècnica es potencia la biodiversitat, fonamental per tenir uns espais verds de qualitat:

  • Es redueix la pressió humana en aquell espai verd
  • Hi ha una millora paisatgística perquè deixem que les plantes floreixin (més colors, més formes...)
  • Hi ha més floració i, per tant, més papallones i altres insectes pol·linitzadors, que són indicadors de bona qualitat de l’hàbitat
  • Les plantes generen flors i llavors perquè les deixem créixer. Això implica facilitar la regeneració natural de la zona (menys sembres)
  • Hi ha aliment pels ocells (més llavors), i si hi ha més ocells hi ha més control de les plagues d’insectes
  • Són refugi d'insectes útils que combaten algunes plagues de l'arbrat
  • Es redueix el nombre de segues i el consum de combustible

Tots els espais se senyalitzen amb un cartell que diu "Canvi de gestió en herbassar". Segues retardades per a la millora dels hàbitats per tal de donar a conèixer la iniciativa.

Podeu consultar els espais que enguany es gestionaran amb aquesta tècnica.
 


 

Relacionats

Notícia

L'Ajuntament de Sant Celoni ha rebut el fons donat per Martí Boada en un acte celebrat a Sant Llorenç de Vilardell.

Acte
21/10/2023 - 00:00
Sant Celoni
Article

Santa Coloma de Gramenet millora les zones d’estada i passeig per fer-les més saludables. La inversió més recent a l’entorn del parc fluvial supera els 3.600.000 euros.

Butlletí