Canvi de gestió en el manteniment d'herbassars de Sant Celoni per a la millora dels hàbitats

23/05/2023 - 11:00

L'Ajuntament de Sant Celoni tornarà enguany a aplicar en algunes zones del municipi el manteniment diferenciat dels herbassars per potenciar-ne la sostenibilitat.

L'Ajuntament de Sant Celoni tornarà enguany a aplicar en algunes zones del municipi el manteniment diferenciat dels herbassars per potenciar-ne la sostenibilitat. Aquesta tècnica consisteix a segar un perímetre ben definit d'1 o 2 metres i deixar la part interior sense segar fins a finals de juny, sempre en espais no trepitjables, en marges de camins, carreteres i parcs. Finalitzat aquest període, quan les plantes han florit i fructificat, aleshores se sega. Mitjançant aquesta tècnica es potencia la biodiversitat, fonamental per tenir uns espais verds de qualitat:

  • Es redueix la pressió humana en aquell espai verd
  • Hi ha una millora paisatgística perquè deixem que les plantes floreixin (més colors, més formes...)
  • Hi ha més floració i, per tant, més papallones i altres insectes pol·linitzadors, que són indicadors de bona qualitat de l’hàbitat
  • Les plantes generen flors i llavors perquè les deixem créixer. Això implica facilitar la regeneració natural de la zona (menys sembres)
  • Hi ha aliment pels ocells (més llavors), i si hi ha més ocells hi ha més control de les plagues d’insectes
  • Són refugi d'insectes útils que combaten algunes plagues de l'arbrat
  • Es redueix el nombre de segues i el consum de combustible

Tots els espais se senyalitzen amb un cartell que diu "Canvi de gestió en herbassar". Segues retardades per a la millora dels hàbitats per tal de donar a conèixer la iniciativa.

Podeu consultar els espais que enguany es gestionaran amb aquesta tècnica.
 


 

Relacionats

Notícia

Es renovaran de més de 300 contenidors per uns de nous de càrrega lateral que permetran un buidatge més ràpid i amb menys soroll i s'incrementarà la freqüència de recollida. 

Acte
30/09/2023 - 10:00
Biblioteca Collserola-Josep Miracle
Acte
27/09/2023 - 12:00
Masia d'en Cabanyes, Vilanova i la Geltrú

Butlletí