Campanya d’adhesions al Pacte per la mobilitat sostenible de Caldes de Montbuit

19/01/2018 - 08:30

Jordi Solé, alcalde, i Jaume Mauri, regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat

L’Ajuntament de Caldes de Montbui busca el compromís de la ciutadania, les entitats i el sector comercial i industrial per portar endavant una ferma transformació local en matèria de mobilitat.

Caldes de Montbui inicia el camí cap a un model de mobilitat sostenible que permeti la construcció d’un espai públic net, segur i confortable i on prevalgui el dret a una mobilitat ètica. Sota aquesta premissa neix el Pacte per la mobilitat sostenible, un document que busca el suport d’una àmplia majoria ciutadana a través d’adhesions individuals o col·lectives.

En aquest sentit, l’Ajuntament posa en marxa la Campanya d’adhesions al pacte per la mobilitat sostenible i ofereix diferents canals perquè persones i entitats privades el subscriguin. A més, s’obre un Grup ciutadà de treball obert als veïns i veïnes que vulguin fer un pas més en la implicació d’aquest projecte i que s’encarregarà de fer el seguiment del desplegament de l’estudi.

La Campanya ha començat aquest desembre passat amb una crida a la ciutadania que arriba des de diferents canals: una bustiada amb informació i la butlleta d’adhesió presencial, la posada en marxa d’una plataforma d’adhesions virtual, la difusió a mitjans de comunicació i la campanya informativa al mercat setmanal i als comerços que va tenir lloc els dies 12 i 19 de desembre.

Tot plegat ha estat presentat en roda de premsa a càrrec de l’alcalde, Jordi Solé, i el regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat, Jaume Mauri.

Els veïns es poden adherir a través d'una plataforma virtual o presencialment: a través de la butlleta d'inscripció adjunta al tríptic informatiu que han rebut a casa. La llista d’adhesions serà pública.

L'adhesió al Pacte per la mobilitat sostenible implica l'acceptació de principis com la garantia de la qualitat de vida i de dret a la mobilitat, l'accessibilitat universal, la seguretat, la integració de tots els col·lectius i administracions, la sostenibilitat i la garantia del dinamisme econòmic.

I també implica donar a una sèrie d'objectius, que seran l’eix vertebral del treball fet a l’entorn del Pacte per la mobilitat sostenible calderí: des de millorar la seguretat viària, reduint l'accidentalitat i respectant l'espai públic en un clima de convivència i urbanitat, passant per afavorir les condicions d'accessibilitat i seguretat per a la mobilitat a peu, incorporar l'ús de la bicicleta com un transport habitual, millorant les infraestructures i incrementant la seguretat, promoure un transport col·lectiu, públic i privat (taxi), de qualitat i competitiu respecte al vehicle privat, fomentar l'ús racional del vehicle privat i l’aplicació de mesures que facilitin el traspàs a altres mitjans de transport més sostenibles, garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada, que permeti dur a terme les activitats econòmiques, controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit, sensibilitzar i conscienciar a la ciutadana sobre els valors de la mobilitat sostenible i segura, i finalment generar una estructura tècnica i un grup ciutadà de seguiment del Pacte que permeti desenvolupar l'estudi de mobilitat de Caldes de Montbui.


 

Categories: 

Relacionats

Opinió

El model de tren que proposem és el tren-tram, un ferrocarril que a l’entrar en els pobles i ciutats es converteix en un tramvia i fora d’elles circula com un ferrocarril, el mode de transport que pot garantir l’exercici en majúscules del dret a la mobilitat a la Costa Brava.

Article

Aquelles persones que reciclin i participin en el programa RECICLOS poden aportar els seus punts al projecte col·laboratiu que permetrà instal·lar aparcaments de bicicletes a l’entrada dels centres educatius de Canovelles.

Article

L'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera ja publicat diversos clips per posar una mica d'humor en les excuses que fem servir per no reciclar, i animar a reciclar més.

Butlletí