Bioenergia Circular Vallès Oriental posa la primera pedra

02/03/2023 - 12:37

Es posa la primera pedra de la planta d’Upgrading del projecte Bioenergia Circular Vallès Oriental que produirà energia sostenible. 

Aquesta instal·lació convertirà el biogàs excedent en biometà, un gas renovable que serà injectat a la xarxa de distribució de gas natural

El president del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, Albert Camps, el president del Consorci Besòs Tordera, Francesc Colomé, i l’alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, han col·locat la primera pedra de la futura planta d’Upgrading o enriquiment del biogàs del projecte de Bionergia Circular Vallès Oriental (BioVO). Una planta que es farà en els terrenys de titularitat municipal amb una superfície de 620 m2, situats entre el CGRVO i l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), en el Polígon ambiental de Can Cabanyes de Granollers.

L’objectiu del BioVO és la generació de biometà, un gas renovable, a través de l’aprofitament de part del biogàs que es genera en els processos de tractament a la Planta de Digestió Anaeròbica i de Compostatge del CGRVO i a l’EDAR Granollers del Consorci Besòs Tordera.

Aquesta planta d’Upgrading permetrà un major aprofitament del potencial energètic del biogàs, que es convertirà en biometà i servirà com a combustible verd . La instal·lació comptarà amb una planta de neteja i de purificació de biogàs, mitjançant la tecnologia de membranes; un gasòmetre amb capacitat per a 1.250 m3 i un mòdul d’injecció de biometà a la xarxa de gas natural.

La proximitat entre ambdues instal·lacions i amb el punt d’injecció del biometà permet dur a terme aquest projecte i aprofitar al màxim els recursos generats, disminuint alhora l’empremta a l’atmosfera de carboni. El projecte tracta l'excedent de biogàs de les instal·lacions de l'EDAR i la planta de matèria orgànica, estimat en 720.000 Nm3/any.

El biometà és una atractiva alternativa als combustibles fòssils, ja que es pot barrejar amb el gas natural i injectar directament als gasoductes convencionals, o utilitzar-lo com a biocombustible per a mitjans de transport.

El projecte preveu una capacitat inicial de tractament de 500 Nm3/h (amb possible ampliació a 1.000 Nm3/h) de biogàs, amb una eficiència de recuperació de metà del 99,65% i una producció inicial de biometà de 337 Nm3/h.

Bioenergia Circular Vallès Oriental és un projecte innovador, estratègic i singular per a la rehabilitació energètica i les energies renovables. És previst que la planta entri en funcionament el mes de juliol.

El projecte, amb un cost previst de 2.775.000 euros, ha rebut una subvenció d’1.012.944,76 euros per part de l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea (FEDER) en tractar-se d’una iniciativa que afavoreix una economia baixa en carboni i, per tant, un creixement sostenible. La resta anirà a càrrec dels dos consorcis, finançat a través de l’Agència de Residus de Catalunya.


 

Categories: 

Relacionats

Article
Informació per a comunitats energètiques

El Consell Comarcal del Vallès Oriental posa en marxa un servei d’assessorament energètic per a empreses. Està dirigit a petites i mitjanes empreses dels polígons de la comarca.

Article

El tanatori de Granollers ha estrenat recentment una instal·lació fotovoltaica a la coberta de l’equipament que cobrirà el 54% de les necessitats totals d’energia elèctrica d’aquesta instal·lació. 

Article

Ha estat en el marc de la 8a Marató RE-M de l'Energia

Butlletí