Badalona implantarà zones urbanes d’atmosfera protegida vinculades a centres escolars

02/03/2017 - 16:55

Badalona inicia una campanya per mesurar a 24 punts de la ciutat els nivells de concentració d’òxid de nitrogen (NO2), principal responsable de la contaminació atmosfèrica. L'Ajuntament  i l'AMB estudien la implantació de zones urbanes d’atmosfera protegida vinculades a centres escolars. Les dades serviran per impulsar accions de lluita contra la contaminació, a favor de la salut pública i de pacificació de trànsit

 

Durant dos mesos hi haurà 24 sensors, repartits arreu de la ciutat, que controlaran els nivells d’Òxid de Nitrogen (NO2) a l’aire. Els òxids de nitrogen, conjuntament amb altres partícules contaminants de mida inferior a les 10 micres, són els principals contaminants atmosfèrics perjudicials per a la salut.

Les mesures s’obtindran d’uns captadors passius de NO2 que, donada la seva distribució, permetran conèixer on es concentra territorialment aquest contaminant. També, amb les dades que s’extrauran, es podrà analitzar com influeix la proximitat a les principals vies de trànsit en els nivells de concentració de NO2. Per completar l’estudi també s’instal·larà un equip de captació de gasos a la Serralada de Marina.

Els resultats d’aquest estudi serviran de suport a les decisions que es prenguin en un futur sobre les accions de lluita contra la contaminació atmosfèrica. Durant els darrers mesos l’Ajuntament participa en diverses taules de treball, amb Generalitat, AMB i municipis de més de 100.000 habitants, per tal de consensuar i definir les mesures necessàries per disminuir la contaminació a l’entorn metropolità de Barcelona. També, en aquest marc, s’hi està treballant per actuar conjuntament en els casos d’episodis ambientals de contaminació, quan hi ha períodes on es superen els límits establerts en base a criteris de salut pública.

El segon tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible, Àlex Mañas, i el regidor d’Espais Públics, Francesc Duran, han presenciat aquest 2 de març la instal·lació d’un d’aquests sensors al carrer de la Via Augusta. Mañas ha explicat: “Avui el principal problema per a la salut pública a Badalona és la contaminació ambiental i el dret a la mobilitat no pot passar per sobre del principi de precaució, sobretot quan parlem de salut i molt especialment de la salut dels infants” ha afegit el regidor.

Per la seva banda, Francesc Duran ha indicat que l’estudi “aportarà més dades sobre en quins punts és necessari parar més atenció per restringir la circulació de vehicles contaminants”. “De forma conjunta amb l’AMB estem estudiant la implantació de zones urbanes d’atmosfera protegida –ZUAP-, sobretot vinculades a centres educatius perquè és on aquest elevat nivell de contaminació està afectant al rendiment escolar dels estudiants i és la causa de l’augment de malalties respiratòries” ha dit el regidor qui també ha afirmat que “la mobilitat sostenible ha de ser una eina per reduir de forma estructural i permanent la contaminació atmosfèrica”.

Les dades i resultats d’aquest nou estudi podran comparar-se amb els reflectits a una campanya que, utilitzant la mateixa tècnica, va tenir lloc l’any 2008. D’aquesta manera els tècnics podran veure l’evolució de la contaminació per NO2 a la ciutat en aquest període de gairebé 9 anys.

Aquest treball compta amb el finançament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i forma part del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Badalona en la lluita contra la contaminació atmosfèrica. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit reiteradament que la contaminació de l’aire és responsable de milions de morts prematures al món.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Durant aquesta primera setmana del nou curs prop de 2.100 nens i nenes de primer de primària i les seves famílies rebran, a cada una de les seves escoles, un díptic amb el cartell Caminant cap a l’escola i una carta de la Comissió del Pla de Seguretat i Educació Viària de Badalona amb la voluntat de fomentar els desplaçament cap a l’escola, a peu o en transport públic.

Notícia

TMB contracta a Endesa X - Dominion la construcció dels carregadors utraràpids de l’H12 i la V15 i el manteniment de la infraestructura durant cinc anys per 4,6 milions d’euros

Notícia
La Zona de Baixes Emissions de Sant Cugat del Vallès es va activar l'1 de maig d'aquest any (ACN/Albert Segura Lorrio)

La Zona de Baixes Emissions de Sant Cugat del Vallès es va activar l'1 de maig d'aquest any (ACN/Albert Segura Lorrio)

L'Àrea Metropolitana de Barcelona preveu destinar part dels fons europeus Next Generation a ampliar la zona de baixes emissions i a fomentar l'ús de la bicicleta.

Butlletí