Avià subvencionarà amb 70.000 euros l’estalvi energètic i d’aigua

Font: Ajuntament d'Avià i Naciódigital.cat

10/10/2017 - 08:14
Plaques solars en alguns edificis d'Avià. | AjAvià

Plaques solars en alguns edificis d'Avià. | AjAvià

L'Ajuntament d'Avià subvencionarà amb 70.000 euros els veïns que realitzin accions orientades a l'estalvi energètic i d'aigua dels seus vilatans. Una proposta que s'engloba en la voluntat de l'equip municipal, per tal d'avançar cap a una energia més sostenible i, d'aquesta manera, disminuir l'emissió de CO2 a l'atmosfera i contribuir a estimular l'economia local.

En aquest cas, se subvencionaran les actuacions relacionades amb la instal·lació d'aixetes i dutxes estalviadores d'aigua, cisternes domèstiques de doble descàrrega, l'aïllament de façanes, les parets mitgeres i sostres, la instal·lació de vidres aïllants, de plaques solars o fotovoltaiques, la instal·lació d'aerotèrmia i geotèrmia, i el canvi de calderes de gasoil a biomassa. La subvenció s'engloba en la línia que l'Ajuntament porta realitzant des del 2015, per reduir la petjada de carboni i estalviar l'entorn local. Segons l'equip de govern, aquestes actuacions "són clau per afrontar el canvi climàtic global" mitjançant l'exemple i la incentivació d'altres pobles.

Per això, Avià fa èmfasi en l'impacte positiu immediat a la comunitat local i en l'economia, que té reduir les emissions de carboni, i ha optat per reinvertir tots els estalvis municipals deguts a les mesures implementades en promoure mesures d'eficiència energètica destinades als ciutadans privats. El 2016, Avià va rebre el premi per l'excel·lència energètica de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), mentre que el 2017, el projecte Avià per un bon clima ha tingut molt bones crítiques dels tècnics europeus de sostenibilitat EUSEW.

Les accions d'Avià ja han inspirat projectes de tot el territori per reduir els residus i promoure les energies renovables, ha afirmat l'Ajuntament. Entre les mesures implementades, hi ha la instal·lació de panells solars intel·ligents i il·luminació LED en tots els edificis públics, la substitució dels llums estàndard de vapor de sodi i de mercuri d'alt consum per llums LED, i la licitació del subministrament elèctric municipal a les empreses que generaven energia a partir de 100% de fonts renovables. A més, s'han aïllat tots els edificis públics i s'han equipat amb termòstats.

Per altra banda, l'impost de bens i immobles es reduirà en un 50% durant cinc anys per a totes les llars que instal·lin sistemes generadors d'energia verda (plaques solars), i l'impost sobre vehicles a motor per a vehicles elèctrics i híbrids locals s'ha reduït al màxim que permet la llei, un 75%. En concret, es dona una ajuda econòmica equivalent al 50% de la quota íntegra de l’IBI a totes aquelles finques en què durant l’exercici es realitzin obres d’instal•lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent d’energies renovables diferents del sol. Aquesta ajuda econòmica serà pels tres períodes impositius següents al de la data de finalització de l’obra (data del certificat final d’obra). No procedirà l’ajuda quan les instal·lacions siguin obligatòries d’acord amb la normativa específica de la matèria. Caldrà petició raonada de l’interessat, comprovació tècnica i acord de concessió de l’Ajuntament. Si la finca objecte de l’ajuda gaudís d’alguna bonificació de l’IBI igual o major del 50% no s’aplicaria aquesta ajuda

A més, s'estimula el reciclatge en esdeveniments públics i socials amb coberteria d'un sol ús compostable, i també s'espera que la implantació del porta a porta faci pujar del 30 a un 70-80% el reciclatge. En aquesta línia, des del 2017 Avià ja no crema la poda dels arbres municipals sinó que els envia per fer compost.

Estalvi econòmic

Les mesures implementades estalviaran més de 300.000 KWh/any, corresponents a 90 tones de CO2/any, ha destacat el consistori. Això representa una reducció del 75% respecte al consum elèctric actual. En conjunt, les mesures d'eficiència energètica estalviaran al municipi uns 80.000 euros anuals. D'aquesta manera, s'utilitzaran 70.000 euros per subvencionar inversions privades i comercials d'eficiència energètica i d'aigua, i es destinaran 5.000 euros a projectes de sostenibilitat en països de renda baixa. El primer projecte que s'està estudiant serà subvencionar panells solars per a una cooperativa de dones a Tambacounda (el Senegal), per reemplaçar els generadors de combustible utilitzats per a la il·luminació i per treure aigua d'un pou.

Finalment, han recordat, Avià està ultimant la modificació del POUM que permetrà que els seus vilatans instal·lin panells solars tèrmics i fotovoltaics de manera menys restrictiva incloent-hi la totalitat de la coberta i la façana.


 

Municipis: 
Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Les escoles El Turó, Font del Roure i Vinyes Verdes de Masquefa han editat tres vídeos sobre l’estalvi energètic.

Notícia

En total es canviaran 2.510 lluminàries, se substituiran prop de 105 fanals i s’adequaran la totalitat dels quadres de llums existents al municipi. 

Butlletí