Aprovada l'Ordenança de Mobilitat Sostenible de Reus

07/12/2022 - 09:10

El Ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat de manera inicial l’Ordenança de Mobilitat Sostenible, la nova norma municipal que ha de fomentar el transport i la mobilitat sostenible a la ciutat amb seguretat jurídica i d’acord amb les directrius fixades ens els nombrosos instruments de planificació internacionals i nacionals en aquesta matèria, posant especial atenció a l’Agenda Urbana de Catalunya.

L'ordenança és fruit dels treballs de la Comissió Especial de Mobilitat Sostenible, que es va constituir en comissió redactora, en la que hi són representats tots els grups municipals. Ara, el text s'obre ara al tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies per tal que la ciutadania pugui fer-hi aportacions en forma d'esmena.

L’actual Ordenança de Circulació de l’any 1992 i degut a la seva antiguitat, ha quedat desconnectada de l’evolució normativa posterior i la realitat dels nous models de mobilitat, que exigeixen la configuració d’una ciutat més sostenible i compromesa amb el medi ambient. El marc normatiu actual en matèria de mobilitat, les novetats sorgides en els darrers anys, la coexistència de diferents plans sectorials i les necessitats i demandes de la ciutadania en aquesta matèria justifiquen la necessitat d'una nova ordenança municipal de mobilitat amb l’objectiu de garantir i teixir un nou model de mobilitat més segura, sostenible i saludable, fent-ho de forma paral·lela a la revisió del Pla de Mobilitat Urbana de Reus.

La nova norma s'estrctura en els deu títols següents:

 • El primer títol queda dedicat a les normes generals de mobilitat, regulació i control ambiental.
 • El segon títol determina els drets i deures de les persones vianants per tal de garantir un ús segur de les vies, tant per ells com per la resta de persones usuàries.
 • El títol tercer està dedicat a regular els drets i les obligacions de bicis i VMP, i les instruccions que han de seguir, així com les restriccions i limitacions.
 • El títol quart garanteix una accessibilitat general i assequible al transport col·lectiu urbà de persones viatgeres, considerant-lo l’element central de la mobilitat urbana i estableix totes aquelles prioritats i proteccions per una òptima circulació del servei.
 • En el títol cinquè es situa la regulació de la preferència dels serveis públics i dels vehicles d'emergència.
 • El títol sisè tracta de la distribució urbana de mercaderies i operacions de carrega i descarrega.
 • Al títol setè es regula la mobilitat en vehicle motoritzat, a més d’indicar drets, deures i prohibicions, també estableix proteccions de circulació i prioritats dels usuaris de bicicleta i MVP.
 • El títol vuitè, sobre la circulació de camions i mercaderies, estipula restriccions per massa màxima autoritzada (MMA), perillositat de les mercaderies i de l'acreditació d'autorització de circulació.
 • El títol novè regula tots aquells aspectes relacionats amb la parada i estacionament de vehicles.
 • Per últim, el títol desè està dedicat al règim sancionador.
   

Regulació de la zona de baixes emissions

Una vegada aprovat el cos de l'ordenança, l'Ajuntament convocarà de nou de Comissió Especial de Mobilitat Sostenible per a la redacció d'una annex específic per a la regulació de la futura zona de baixes emissions, que l'Ajuntament es treballa en el marc del procés d'elaboració del Pla de Mobilitat Sostenible.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

 La nova norma municipal, aprovada en sessió plenària del passat 18 de novembre, ha de fomentar el transport i la mobilitat sostenible a la ciutat.

Notícia

El ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat de manera inicial el passat divendres, 5 de maig el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, així com sotmetre a exposició pública el document i l'estudi ambiental estratègic.

Notícia

L’Ajuntament de Reus provarà els vehicles elèctrics de l’startup tarragonina Tecnovelero.

Butlletí