Aigua regenerada des de la depuradora de Sabadell

07/03/2023 - 08:16

Un projecte per produir un milió de metres cúbics d'aigua regenerada per abastir Sant Cugat, Cerdanyola i la Universitat Autònoma​

Un projecte que duran a terme l’AMB i l’ACA reutilitzarà l’aigua provinent de l'EDAR-ERA del riu Sec de Sabadell per a usos municipals, recreatius i industrials

L’aigua regenerada que s’aportarà (1 hm3) representa aproximadament el 10 % del consum total d’aigua potable de Sant Cugat, Cerdanyola i la UAB

Foto: Aigües de Sabadell. Depuradora de Sabadell


El Pla estratègic del cicle integral de l’aigua (PECIA) del territori metropolità preveu que l’any 2050 hi haurà un dèficit hídric d’aigua potable a la metròpolis si no es reutilitza aigua, per això estableix diverses línies de treball basades en l’aigua regenerada.

Al llarg dels anys 2022 i 2023, l’AMB i l’ACA estan intensificant la producció d’aigua regenerada en l’àmbit metropolità per fer front a la sequera, amb l’objectiu de disposar de més aigua, preservar reserves estratègiques com l’aqüífer del delta del Llobregat i evitar l’alliberament d’aigua dels embassaments.

Moment de la sessió en la que s'ha explicat el projecte a una vintena de representants d'empreses de Sant Cugat del Vallès.

 

Un dels projectes futurs, desenvolupat per l’AMB i l’ACA, passa per l’aprofitament d’aigua regenerada produïda fora del territori metropolità. Consisteix en la captació d’aigua regenerada de l'EDAR-ERA del riu Sec de Sabadell, que actualment produeix més aigua regenerada de la que es necessita per mantenir el cabal ecològic del riu Sec. L’objectiu és poder subministrar aquesta aigua als municipis metropolitans de Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès, així com a la Universitat Autònoma, a Bellaterra.

L’aigua regenerada en aquestes poblacions serà principalment per a usos municipals, recreatius i industrials, tot i que els consums potencials s’acabaran de contrastar durant la redacció del projecte constructiu. Ara com ara, es calcula que el volum d’aigua reutilitzada per a Sant Cugat, Cerdanyola i Bellaterra sigui d’aproximadament d’1.000.000 de metres cúbics anuals, que equivalen aproximadament al 10 % del consum total d’aigua potable de Sant Cugat, Cerdanyola i la UAB.

Per tal de poder fer efectiva l’aportació de recurs, cal redactar un projecte constructiu que estudiï els consums potencials i la tipologia d’aquests consums en quant a requeriments qualitatius, de distribució temporal o d’altres que siguin rellevants per al dimensionament de les infraestructures necessàries, així com el contrast amb les capacitats reals de producció de l'EDAR-ERA del riu Sec de Sabadell i les necessitats d’implementació d’infraestructures.

L’AMB ja ha encarregat la redacció del projecte constructiu, que finalitzarà al març de 2024 amb un pressupost de 261.360,00 €. Pel que fa a l’execució de l’obra, està inclosa en la planificació de l’ACA per als propers sis anys i té un import estimat de 5.160.000 €. Precisament l’ACA, en aquest període, destinarà un total de 120 milions d’euros a la construcció de noves estacions de regeneració d’aigua amb l’objectiu de duplicar la producció d’aquest recurs.

 

Aigua regenerada, garantia de recurs

Des del 2018, l’ús d’aigua regenerada a la metròpolis s’ha multiplicat per 15. Els 56 hm3 actuals representen un 20 % dels recursos destinats al consum d’aigua potable, que equival a un 25 % de les necessitats anuals d’aigua potable de la ciutat de Barcelona. Es preveu que el 2030 aquesta producció sigui de 88 hm3 i el 2050 sigui superior als 130 hm3, de manera que podrà cobrir el dèficit estimat actualment.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Sabadell distribuirà aigua regenerada i freàtica equivalent al 20% de l’aigua que la ciutat consumeix en un any.

Article

Amb l’estat d’excepcionalitat per sequera, que prohibeix la utilització d’aigua potable en determinats usos, la regenerada esdevé clau per reduir els efectes de l'estrès hídric.

Article

El Vallès Occidental inicia una campanya per a sensibilitzar i informar la ciutadania sobre la situació de sequera i donar consells d’estalvi.

Butlletí