Reus proposa una nova estació regeneradora d’aigua i la recuperació de pous i minats

03/05/2023 - 11:00

La Comissió especial de treball per una Nova Cultura de l'Aigua ha traslladat als òrgans de govern de l’Ajuntament dues propostes en relació a la construcció d’una nova estació regeneradora d’aigua i a la recuperació de nous i minats municipals.

Es proposa traslladar als òrgans de govern municipals la petició d'instar a l'Agència Catalana de l'Aigua que efectuï l'estudi de les actuacions necessàries per a la implantació, explotació i distribució de l'aigua d'una nova Estació Regeneradora d'Aigua a la sortida de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Reus.

Per altra banda, també es proposa traslladar als òrgans de govern municipals i als òrgans de govern de la societat Reus Serveis Municipals SA la petició de dotar en els propers exercicis les partides extraordinàries necessàries dins del pressupost municipal i/o de la societat, destinades a executar aquelles inversions que permetin aprofundir i impulsar de manera decidida la recuperació de pous i mines municipals, i fer les adaptacions a la xarxa municipal de reg i de distribució, necessàries per a garantir el màxim aprofitament d’aquesta aigua i, alhora, perquè la major part de parcs i jardins de la ciutat puguin ser regats a curt o mitjà termini amb aigua no potable.


Ús racional de l’aigua

Igualment, la Comissió determina que per a la millora continua dels serveis públics essencials que gestiona Aigües de Reus, la seva missió i els seus valors, han de continuar orientats a donar compliment als pilars bàsics d'actuació següents:

  • L’ús racional de l’aigua: Un ús que els reusencs i els pagesos del Baix Camp ja porten temps demostrant, a la vista dels consums mitjans habitant i dia que registren i els imports que destinen a inversió per garantir la seva eficiència, amb càrrec a les tarifes del servei.
  • L’eficiència en sentit global i hidràulic. Respectuós amb la petjada hidràulica i de carboni.
  • Incorporant a la gestió energies renovables, minimitzant recursos i optimitzant-los
  • Reduint el malbaratament i apostant per l’economia circular: Fomentant la reutilització de l’aigua, la recuperació d’aqüífers, l’ús de l’aigua de km.0 i apostant per la millora continua de la seva qualitat.
  • Minimitzant l’impacte al medi de la nostra activitat i, en conseqüència, treballant per la millora del sanejament de les aigües residuals, la seva eficiència i eficàcia.
  • Des del compromís econòmic i social amb els més vulnerables facilitant-los totes les ajudes possibles per mitjà de diferents mecanismes (fons socials, tarifa social, etc.) i, també, amb ple compliment de la normativa destinada a la seva protecció.
  • El respecte a l’equilibri econòmic del servei i dels costos.
  • Que els consums sumptuosos o no bàsics estiguin més gravats que aquells de caràcter bàsic.
  • Visió sostenible i territorial.

El ple de l’Ajuntament va aprovar en la sessió de passat 20 de gener constituir la comissió especial de treball per una Nova Cultura de l’Aigua amb la finalitat d’analitzar les necessitats, potencialitats i alternatives per incrementar la reutilització de l’aigua depurada amb destí al reg i la indústria del territori i per tal de reprendre les converses amb l’Agència Catalana de l’Aigua, la resta d’agents de la Taula del Siurana i tots aquells altres agents del territori que vulguin ser-hi.


 

Municipis: 
Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

La diversificació de les fonts d’abastament i el millor aprofitament dels recursos són dos dels reptes que reclama la transició ecològica. En aquest sentit, el Pla de Sequera de Reus, aprovat i en vigor, incorpora un seguit d’obres i projectes que tenen com a objectiu l’aprofitament de l’aigua de KM 0.

Notícia

El consum total d'aigua a la ciutat de Reus s'ha reduït un 12% en relació al mateix període de 2022, des que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va decretar l'alerta per sequera el passat 13 de juny.

Notícia

Aquest descens s’ha aconseguit sobretot amb l’ús d’aigua regenerada i l’eficiència en l’ús del reg.

Butlletí