Substituir l’amiant per plaques solars

17/04/2023 - 09:38

Amiant per plaques és una línia d’ajuts de la Generalitat de Catalunya de 40 milions d'euros dirigida sobretot al sector primari i que es farà càrrec del 100% de la despesa.

El nou projecte Amiant per plaques preveu destinar 40 milions d’euros a la substitució de cobertes amb amiant per plaques fotovoltaiques per a autoconsum. La línia està destinada a edificis que allotgin o hagin allotjat indústries o altres activitats comercials o agràries.

S’afavoriran especialment les explotacions agroramaderes, donat que al sector es manté una presència molt important d’amiant, i les produccions petites, que han de fer un esforç per fer la inversió.  

Característiques:

  • Cobreix el 100% de la despesa: la retirada, el transport i el tractament dels residus dels elements que continguin amiant, així com la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a les cobertes d’amiant afectades.
  • La despesa s’ha de fer entre l’1 de gener de 2023 i fins 24 mesos després de la resolució d'atorgament.
  • Els imports variaran segons les dimensions de la coberta a retirar i el tipus d’activitat econòmica que es realitza a l’edifici.

Amb aquest programa, es prioritzen les energies renovables amb la mínima afectació a l’entorn.

  • 10 milions per a habitatges particulars
  • El pressupost pel 2023 incorpora també 10 milions més per ajudes a la retirada d’amiant en habitatges particulars.
  • Estan destinats a propietaris individuals o comunitats de veïns d’habitatges que continguin elements d’amiant, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

Es subvenciona la retirada, transport i tractament dels residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant. Aquests treballs s’hauran de realitzar per una empresa autoritzada en el registre de l’Agència de Residus de Catalunya.


 

Categories: 

Relacionats

Article

L'Ajuntament de Caldes d'Estrac disposa de dues noves instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum en equipaments municipals. Les noves instal·lacions permeten generar energia renovable i estalviar en consums energètics i emissions de CO₂.

Article

En aquesta planta solar s’instal·laran, en concret, 3.976 plaques, amb una potència superior a 2 Mw, en una actuació que abastarà fins a 9.820 m². Aquesta actuació permet reduir unes 1.300 tones anuals de CO₂ equivalent en el sistema de producció energètica, equiparable a eliminar 266.000 vehicles anuals dels accessos de Barcelona.

Article

Vuit projectes per instal·lar plaques fotovoltaiques en grans equipaments de la ciutat de Barcelona.

Butlletí