Mapeig de la pobresa energètica a Sitges

13/04/2023 - 08:20

Sitges és un dels 7 municipis de l’estat i un dels 35 europeus que reben assistència tècnica en matèria de pobresa energètica, després de ser una de les localitats guanyadores de la convocatòria promoguda per la Comunitat Europea. Un 2% de les famílies es troba en situació de pobresa energètica i d’aquestes un 57% dels habitatges tenen dificultats per mantenir la temperatura.

La Regidoria de Sostenibilitat, Transició Energètica i Canvi Climàtic i la Regidoria de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat han elaborat un mapa de la pobresa energètica a la vila, gràcies a l’assistència tècnica del Centre d’Assessorament sobre la Pobresa Energètica (Energy Poverty Advisory Hub, EPAH, en les seves sigles angleses). Sitges es va presentar a la primera convocatòria d’aquest programa de la Comissió Europea que té la finalitat d’assessorar els municipis perquè puguin implementar accions per erradicar la pobresa energètica i accelerar la transició energètica. La vila va resultar guanyadora i va entrar a formar part dels set municipis de l’estat i els 35 europeus que rebran aquesta assistència.

Durant 9 mesos, l’Ajuntament disposa d’aquesta assistència tècnica, que a la vila proporciona la Fundació Ecodes. Aquest temps ha de servir per estudiar la pobresa energètica a la vila, així com per establir una ruta de treball per eradicar-la. Una de les primeres accions ha estat l’elaboració del mapa de la pobresa energètica a Sitges, elaborat a partir de la càrrega de dades d’energia als habitatges, dades socioeconòmiques de l’Idescat, i altres facilitades des dels Serveis Socials. Tècniques municipals de les diferents regidories implicades i de l’EPAH han visitat, també, diferents barris per conèixer l’estat dels edificis i les instal·lacions de fotovoltaic municipal.

El mapa descobreix que un 2% de la població es troba en situació de pobresa energètica a Sitges i que un elevat nombre d’edificis, ubicats principalment al centre, Poble Sec i Vallpineda, construïts als anys 50, requereixen la implementació d’energies renovables, així com un pla que permeti aplicar altres mesures d’eficiència energètica. El mapa inclou, a més, la ubicació de potencials instal·lacions d’energies renovables a cobertes públiques amb la finalitat d’ampliar les comunitats energètiques.

L’anàlisi dibuixa un Sitges en què reben el bo social un 16,03% del total de famílies que podrien beneficiar-se perquè, presumiblement, complirien els criteris de percepció. En aquest sentit, l’Oficina Local de Transició Energètica (OLTE) ofereix assessorament i acompanyament en la tramitació del bo social a famílies en situació de vulnerabilitat. L’OLTE atén a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), al carrer Nou, 12, tots els dilluns, de les 9 a les 14 hores. Les persones interessades poden demanar cita prèvia al telèfon 93 810 91 00 (extensió 1046) o al correu electrònic sostenibilitat@sitges.cat.          

Per a l’elaboració del mapa es van realitzar també 52 entrevistes a persones o famílies en situació de vulnerabilitat. En un 57% dels casos, tenen dificultats per mantenir una temperatura confortable en les diferents estacions, especialment a l’hivern i a l’estiu, per les fugues tèrmiques dels habitatges. L’estudi revela també el consum elèctric, que és 150% superior per persona a Sitges, amb relació a la mitjana de l’estat. 

La diagnosi no només té com a objectiu detectar, localitzar i ubicar en el mapa les zones de pobresa energètica, sinó també dotar de recursos la plantilla municipal perquè sigui capaç d’identificar-la i establir les prioritats d’actuació per revertir la situació. En aquest sentit, a partir de l’assistència tècnica de l’EPAH, s’han impulsat sessions formatives amb personal municipal d’Urbanisme, Habitatge, Serveis Socials i Serveis Urbans.

Per lluitar contra la pobresa energètica, l’Ajuntament de Sitges ofereix recursos formatius en hàbits de consum eficients, aplica la tarifació social de l’aigua i ha impulsat iniciatives per garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna. La promoció de les energies renovables entre la ciutadania, les campanyes destinades a l’estalvi energètic o la propera entrada en funcionament de les Comunitats Energètiques, amb exempció de taxes per a les famílies en situació de vulnerabilitat, són algunes de les iniciatives.

 

Sitges fa comunitat cap a la transició energètica

La Regidoria de Sostenibilitat, Transició Energètica i Canvi Climàtic va organitzar la xerrada ‘Fem comunitat cap a la transició energètica!’ per explicar què són les Comunitats Energètiques (CEL) i com la ciutadania interessada pot adherir-s’hi. 

Les CEL es basen en una instal·lació d’autoconsum compartit que, en una primera fase, s’instal·laran en dependències municipals. El Cercolet serà la primera CEL que entrarà en funcionament i la ciutadania, en general, que visqui a menys de dos quilòmetres d’aquestes instal·lacions s’hi podrà sumar. L’Ajuntament de Sitges assumeix gran part del cost de la instal·lació, manteniment, assegurança i reposició de material, encara que les persones que aconsegueixin la llicència per formar part de la CEL hauran d’assumir una part mínima d’aquesta despesa. A cada beneficiari se li donarà d’alta a la plataforma i podrà començar a gaudir de l’energia produïda i dels estalvis derivats.

Integrar-se en una Comunitat Energètica pot representar un estalvi d’entre 120 i 230 euros anuals en la factura de la llum, i participar en la producció de part de l’energia que consumeix cada llar.


 

Categories: 
Municipis: 
GarrafSitges

Relacionats

Article

L'Oficina Local de Transició Energètica (OLTE) és un servei d’assessorament gratuït de l’Ajuntament de Sitges per apropar a la ciutadania els recursos, serveis, ajudes i informació per a un model nou de transició energètica just, racional i de qualitat. 

Article

La voluntat municipal és millorar la certificació energètica dels edificis amb la implantació progressiva d’energies renovables.

Article

Del 3 al 7 de maig, es realitzaran activitats de neteja d'espais naturals per conscienciar sobre la quantitat de residus que es llencen a la natura.

Butlletí