Vic inicia una prova pilot per a millorar la gestió de la distribució urbana de mercaderies

04/11/2022 - 09:00

El projecte sorgeix del programa EIT Urban Mobility, impulsat per l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT), un organisme de la Unió Europea, i que a Vic es treballa a través d’un grup local

En el marc del projecte S+LOADZ, Vic inicia una prova pilot per a millorar la gestió del repartiment de mercaderies (distribució urbana de mercaderies), per fer més sostenible, segura i saludable la distribució urbana de mercaderies a la ciutat i la compra dels clients utilitzant tecnologia.

El projecte sorgeix del programa EIT Urban Mobility, impulsat per l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT), un organisme de la Unió Europea, i que es treballa a la ciutat a través d’un grup de treball local, format per representants tècnics i polítics de l'Ajuntament, i per representants d'entitats locals i associacions amb un paper important en els àmbits de treball de Vic, com son Vic Comerç, la fundació Areté, que des d’Osonament i juntament amb l’associació ADFO ja estan fent activitats de distribució urbana de mercaderies amb cargobikes, i amb representació de les farmàcies de la ciutat. 

 

Programes pilots

Dins d’aquest programa europeu a Vic es desenvoluparan, durat aquest any, 4 programes pilot: millora de la gestió dels aparcaments permesos a les illes de vianants; millora del servei al ciutadà que necessita accedir d’urgència a les farmàcies en vehicle privat; millora de les condicions d’aparcaments dels cargobike i, avaluació de l’impacte de les mercaderies al centre de la ciutat.

 

• Habilitar places d’estacionament per a farmàcies i regular-ne el temps d'estacionament. 

L’objectiu d’aquesta prova pilot és reduir la indisciplina d'aparcament per motius d'accés a les farmàcies, que es produeix actualment de manera habitual. A més a més, es vol millorar el benestar de les persones que necessiten arribar a una farmàcia de manera ràpida i senzilla en un vehicle privat, i garantir una plaça d'aparcament per a la distribució de mercaderies a les farmàcies.

Vic disposa de 15 farmàcies que donen servei diari i de guàrdies a la ciutat i a municipis veïns. La distribució d’aquestes farmàcies a la ciutat possibilita l’accés a peu, però hi ha ocasions en que cal accedir-hi en vehicle privat. Per tal de facilitar l’accés a la compra de medicaments o materials necessaris en moments d’urgències sanitàries, l’Ajuntament ha habilitat una plaça d’aparcament a cada una de les farmàcies per tal de poder fer aquestes gestions de necessitat.

Així doncs, aquestes alces podran ser utilitzades durant 10 minuts per a clients de les farmàcies per a fer compres d’urgència i per a repartidors de medicaments que subministren les farmàcies.

 

• Millora de la regulació i control de les operacions de càrrega i descàrrega i estacionament per motius comercials i residencials a les illes de vianants de la ciutat.

L’objectiu és reduir la indisciplina d'aparcament per activitats de càrrega i descàrrega a les illes de vianants, tant per part dels professionals com també per part dels clients dels comerços ubicats en les mateixes i per part dels veïns que hi viuen. A més a més, es vol millorar el benestar de les persones que passegen, viuen i compren a les illes de vianants.

Les illes de vianants son zones de la ciutat on se’ls restringeix la circulació de vehicles motoritzats amb l’objectiu que esdevinguin entorns calmats i amables, on els vianants han de poder gaudir de tot el vial i tenir prioritat sobre la resta de vehicles de transport.

L’ordenança de mobilitat i seguretat viària vigent permet que els vehicles autoritzats a fer càrrega i descàrrega de mercaderies puguin aparcar a les illes de vianants el temps imprescindible per a fer càrrega o descàrrega. Alhora, permet 10 minuts d’estacionament a la resta de vehicles que necessitin carregar o descarregar o bé encotxar o desencotxar a persones.

Amb el projecte Z+LOADS s’implementa, a mode de prova pilot, la utilització de la tecnologia per tal de regular el temps autoritzat a aparcar als vehicles, segons siguin vehicles que fan càrrega o descàrrega o encotxament i desencotxament de persones.

 

Com aparcar?

Tots aquells vehicles que hagin d’aparcar hauran d’estar registrats a l’APP de “Parkunload” i indicar l’hora d’arribada i de finalització de l’estacionament, i fer-ho dins del temps autoritzat que els indicarà l’aplicació mòbil.

Els vehicles autoritzats a fer càrrega i descàrrega disposaran de 30 minuts per a fer aquestes operacions; i la resta de vehicles que necessitin carregar o descarregar o bé encotxar o desencotxar a persones continuaran disposant dels 10 minuts que disposen actualment.

 

• Millora les condicions d’aparcament de les “cargobikes” per a les activitats de repartiment de mercaderia. 

L’objectiu és permetre l'estacionament de cicles que realitzen distribució de càrrega i descàrrega de mercaderies a les zones d’aparcament gestionades amb l'aplicació Parkunload, i incentivar l'ús de la cargobike per al lliurament de mercaderies a la ciutat.

 

• Obtenir informació sobre l'impacte de l'aplicació de restriccions d'aparcament a les places d'aparcament Z-DUMA en episodis de contaminació ambiental. 

L’objectiu és avaluar l'impacte que la regulació de l'aparcament de vehicles de càrrega i descàrrega de mercaderies, segons l'etiqueta ambiental i en episodis de contaminació atmosfèrica declarada, tindria en els aparcaments de la ciutat regulats amb la tecnologia Parkunload.

 

EIT Urban Mobility

Vic participa en el projecte S+LOADZ, amb el qual es busca transformar la distribució urbana de mercaderies per fer ciutats més competitives i més pensades per a les persones.

Aquest projecte, amb durada d’un any, es desenvolupa sota el paraigua de la convocatòria d'innovació 2021 d'EIT Urban Mobility, impulsat per l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT), un organisme de la Unió Europea que cofinança el projecte, amb l’objectiu d’accelerar el canvi cap a una distribució urbana de mercaderies sostenible i intel·ligent, implantant una aplicació mòbil que permet gestionar i controlar l’ús de les places d’aparcament per a aquests usos.

Aquest projecte s’està treballant amb la col·laboració de 5 empreses europees del sector privat, 2 instituts/centres de recerca i les ciutats de París, Argenteuil, Ankara i Madrid com a observador, que permeten situar Vic al costat de grans capitals. Si bé cada ciutat adapta el projecte a les seves necessitats, es comparteixen uns objectius comuns:

• Promoure i potenciar la logística urbana sostenible

• Millorar l'aplicació de l'aparcament de càrrega/entrega

• Reduir la congestió als vials urbans

• Reduir l'estacionament il·legal

• Increment de l'eficiència en les operacions de càrrega/entrega

• Millora de la qualitat i seguretat a l'espai públic

• Optimitzar l'ús de l'aparcament públic


 

Municipis: 
Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia
Foto: CERM

Foto: CERM

El Bioblitz és un esdeveniment de descoberta de la natura promogut per diversos museus d’Europa on, en un sol dia, especialistes de flora i fauna, ajudats per voluntaris, identifiquen tots els organismes possibles existents en una àrea determinada.

Article

El Consell Comarcal d’Osona activa una campanya per mirar de paliar els efectes de la sequera actual i dels propers mesos.

Notícia

La comunitat energètica de Vic, a diferència d’altres localitats, parteix de la iniciativa de les associacions veïnals de la ciutat. Les persones interessades a formar-ne part ja poden fer la sol·licitud i començar a participar de les decisions de la comunitat.

Butlletí