Sitges promou una consulta pública per a la modificació de l’ordenança de soroll

31/10/2022 - 13:14

La voluntat municipal és regular l’ús de pirotècnia i els focs d’artifici, preservant les festes patrimonials, per tal de tenir en compte les diferents sensibilitats en relació a la salut de les persones, dels animals i de l’entorn. Les persones interessades en aportar idees i solucions poden fer-ho fins al 12 d’octubre al Portal de participació.

L’Ajuntament de Sitges ha iniciat una consulta pública per conèixer l’opinió de la ciutadania abans de la modificació de l’article 18 de l’ordenança de soroll, referent a la regulació de la pirotècnia i els focs d’artifici. La modificació de l’ordenança de soroll busca regular l’ús de pirotècnia i els focs d’artifici, preservant sempre les festes patrimonials, així com també persegueix promoure una alternativa a l’ús de petards que suposi un baix impacte acústic. La iniciativa pretén aportar solucions davant les molèsties i els danys que els focs d’artifici i la pirotècnia poden comportar a persones, animals i medi natural; així com també adaptar-se a la normativa europea sobre contaminació acústica.

La regulació planteja acotar l’ús d’elements pirotècnics per part de la ciutadania en celebracions concretes com Sant Joan, quan habitualment es llencen coets dies abans i després de la celebració, en qualsevol horari i emplaçament. La modificació preveu incorporar mesures per evitar l’ús indiscriminat i sense autorització prèvia de pirotècnia també en actes privats com, per exemple, aniversaris o casaments. 

La consulta pública és el pas previ a la constitució d’una comissió d’estudi que acabarà de definir les línies de la modificació, tenint en compte les aportacions de la ciutadania. Un cop tancada la proposta, s’elevarà al Ple per a l’aprovació inicial, moment en què s’obrirà un període d’al·legacions de 30 dies hàbils. Resoltes les al·legacions, serà de nou el plenari l’encarregat de l’aprovació definitiva.

El soroll és una font de contaminació ambiental que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha definit con un fenomen acústic que produeix una sensació auditiva considerada desagradable, i que pot pertorbar el benestar de les persones i la seva qualitat de vida. El soroll ocasionat per l’ús de la pirotècnia també té conseqüències greus entre les persones amb patologies com l’Alzheimer o l’autisme, així com el riscos i molèsties que poden causar en persones amb discapacitats cognitives.

Diverses entitats han alertat, a més, en els darrers anys, sobre els perills de la pirotècnia en la salut, no només de les persones, sinó també dels animals i la natura. Els animals domèstics i salvatges, sovint amb una capacitat auditiva superior a la dels humans, són uns dels grans perjudicats per la utilització de petards.

Més informació

 

Municipis: 

Relacionats

Article

Del 3 al 7 de maig, es realitzaran activitats de neteja d'espais naturals per conscienciar sobre la quantitat de residus que es llencen a la natura.

Article

Sitges és un dels 7 municipis de l’estat i un dels 35 europeus que reben assistència tècnica en matèria de pobresa energètica, després de ser una de les localitats guanyadores de la convocatòria promoguda per la Comunitat Europea. Un 2% de les famílies es troba en situació de pobresa energètica i d’aquestes un 57% dels habitatges tenen dificultats per mantenir la temperatura.

Notícia

La neteja a l’espai públic o el reg de jardins es farà en cas d’urgència, com marca l’Agència Catalana de l’Aigua.

Butlletí