Aprovat el nou Pla director d’educació ambiental de L’Hospitalet-Horitzó 2030

07/07/2021 - 22:17

En línia amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides per fer front a l’emergència climàtica El pla fixa accions i impulsa l’educació i la conscienciació del conjunt de la ciutadania per avançar cap a un futur més sostenible i respectuós amb l’entorn i les persones

L’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha aprovat inicialment el nou Pla director d’educació ambiental de L’Hospitalet-Horitzó 2030, elaborat després d’un ampli procés participatiu i amb el suport de la Diputació de Barcelona. El pla estableix tot un seguit d’accions transversals que s’han de desenvolupar al municipi per conscienciar la ciutadania en general sobre els efectes de l’emergència climàtica i actuar d’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

L’educació ambiental s’estén a qualsevol procés educatiu que condueix a un millor coneixement i comprensió de l’entorn i, per tant, a una presa d’actituds responsables vers el medi ambient i la dimensió humana, tendents a fomentar la sostenibilitat i pal·liar els efectes de l’emergència climàtica.

Així, la finalitat és consolidar el concepte de sostenibilitat entre els agents econòmics i socials i el conjunt de la ciutadania de L’Hospitalet —amb especial atenció a la comunitat educativa, el personal municipal i el món associatiu—, per tal d’aconseguir una transformació col·lectiva que permeti assolir els objectius de l’Agenda 2030.

El Pla director d’educació ambiental de L’Hospitalet-Horitzó 2030 es fixa sis grans objectius:
· Consolidar i fer créixer la xarxa d’escoles sostenibles.
· Consolidar des de l’Ajuntament bones pràctiques de sostenibilitat.
· Apoderar la ciutadania i les entitats perquè s’impliquin en els reptes ambientals del municipi.
· Potenciar i divulgar els recursos en educació ambiental que hi ha a la ciutat.
· Potenciar els espais de trobada per treballar en xarxa l’educació ambiental.
· Impulsar la governança ambiental a L’Hospitalet.

El pla s’ordena a través de 20 projectes tractors de l’educació ambiental a L’Hospitalet. Un dels més immediats és la renovació del programa L’H Escoles Sostenibles, que aposta per fer de la sostenibilitat i dels objectius de desenvolupament sostenible un projecte de centre, amb la incorporació de l’educació ambiental com a eix transversal i curricular, la implicació de l’alumnat en la millora i manteniment de l’entorn, i la transformació física dels centres.

Dins de l’organització interna de l’Ajuntament, es preveu incidir en l’educació per la sostenibilitat a partir de les actuacions de les diverses àrees municipals. Per això, es crearà una comissió transversal que establirà objectius comuns mediambientals als projectes i permetrà adaptar-ne les estratègies a cada barri, així com formar i fomentar les bones pràctiques del personal municipal.

A l’àmbit associatiu i d’acció ciutadana, es proposa un augment de la formació i la participació d’entitats i empreses en accions d’educació ambiental, així com impulsar iniciatives de voluntariat ambiental i projectes de ciència ciutadana.

Quant a la divulgació, es faran campanyes de difusió, es crearà un web i s’incrementarà l’ús de les zones naturals urbanes com a espais educatius, entre altres iniciatives.

Totes aquestes accions es duran a terme per mitjà d’un treball en xarxa, amb la coordinació de les administracions implicades, la cooperació amb els agents educatius i el desenvolupament d’una xarxa de recursos materials. Alhora, es fomentaran les bones pràctiques i la participació ciutadana en processos de governança.

El procés participatiu per elaborar el nou Pla director d’educació ambiental ha comptat amb les aportacions de més de 300 persones, a través d’entrevistes, diversos tallers virtuals i qüestionaris adreçats als perfils de població i entitats del municipi més relacionats amb aquest àmbit.

Amb el nou Pla director d’educació ambiental de L’Hospitalet-Horitzó 2030, l’Ajuntament fa un pas més en l’impuls de polítiques d’educació, sensibilització i informació ambiental ja presents en altres iniciatives municipals, com el Pla d’adaptació al canvi climàtic, el Pacte d’alcaldes i alcaldesses per l’energia i el clima, el Pacte de ciutat i el Pla d’actuació municipal 2020-2023. 

Categories: 
Municipis: 
BarcelonèsL'Hospitalet de Llobregat
Etiquetes: 

Relacionats

Article

Les Escoles Sostenibles de l'Hospitalet de Llobregat s'han tornat a trobar per celebrar l'acte de cloenda del curs.

Notícia

Aquest curs 44 centres educatius, vuit d’ells escoles bressol, han format part de la xarxa L’H Escoles Sostenibles.

Article

Vuit centres educatius de L’Hospitalet Llobregat participen en la IX Marató RE-M de l’Energia.​

Butlletí