Les factures d'electricitat. Tens dubtes? A Vic t'ho expliquen

11/05/2021 - 09:00

En aquest vídeo de l'Ajuntament de Vic es desxifra la factura d'electricitat i s'expliquen els conceptes claus que cal tenir en compte.

 

L’Ajuntament de Vic ha activat la campanya “L’energia a casa” per fomentar l’eficiència i l’estalvi energètic.

Tres vídeos ensenyaran com estalviar i a entendre les factures de l’electricitat, el gas i l’aigua

Oferir recursos per augmentar l’estalvi i fomentar l’eficiència energètica és l’objectiu de “L’energia a casa”. La campanya iniciada per l’Ajuntament de Vic ajuda a optimitzar el consum energètic i aprendre a llegir les factures i els contractes de subministraments per reduir costos, entre d’altres.

L’energia a casa” està formada per tres vídeos en format pedagògic –les factures d’electricitat, les factures de gas i les factures d’aigua- on s’hi detallen els conceptes bàsics per entendre les factures i optimitzar els contractes de subministraments a la llar i a la comunitat.

Cadascun dels vídeos desglossarà la factura per poder comprendre què conté i què és el que es paga, així com les principals mesures per fomentar l’estalvi i l’eficiència.

 

Ajuts per entendre les factures d’electricitat

El primer vídeo de la campanya “L’energia a casa” ajuda a entendre les factures d’electricitat i explica els conceptes claus a tenir en compte per comprendre què es paga i de quina manera.

A més, es desxifra d’on surt l’energia que s’utilitza a la llar, la potència, què és un cost fix, quin paràmetre estableix quants electrodomèstics podem tenir funcionant al mateix temps, les tarifes horàries i quines són les més adients per estalviar energèticament a casa.

També s’hi exposen els tipus d’impostos i on s’apliquen, així com altres conceptes de serveis extres que poden encarir la factura, els drets del consumidor i de la companyia i quines ajudes existeixen per la rebaixa de les factures.


 

Categories: 
Municipis: 
OsonaVic

Relacionats

Butlletí