Dades relacionades amb els efectes de la COVID-19

16/05/2020 - 11:48

S'ha elaborat un visor que vol oferir informació sobre les principals dades vinculades al Departament de TErritori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya relacionades amb els efectes de la COVID-19.

La primera visualització que trobareu és una distribuïdora on es pot triar un dels tres objectius següents:

- Objectiu 1. Garantir la prestació de serveis bàsics o estratègics a la ciutadania: hi trobareu els indicadors corresponents al cicle de l’aigua (consum d’aigua) i la generació de residus.

- Objectiu 2. Minimitzar l'impacte social i econòmic sobre les persones confinades, mitjançant la garantia de l'abastament de mercaderies i articles de primera necessitat: hi trobareu els indicadors relatius a les mercaderies. En concret, el trànsit marítim als Ports de Barcelona i Tarragona, l'activitat de les llotges de peix i l’activitat logística (activitat en els Centres logístics i ZAL i als aparcaments de camions).

- Objectiu 3. Regular la mobilitat del país, ajustant-la a les indicacions sanitàries, per a permetre la continuïtat de l'activitat econòmica essencial i la prestació de serveis bàsics: hi trobareu els indicadors corresponents al transport públic, la mobilitat (trànsit a la xarxa viària d'alta capacitat i a l’aeroport de Barcelona) i la qualitat de l'aire. També trobareu un accés directe a les dades de les ATM, i la dada de la variació de la mobilitat total a Catalunya.

Clicant sobre l’objectiu que us interessi s’arriba a un recull de gràfiques interactives de tots els indicadors vinculats a aquell objectiu.

Clicant a sobre de cada gràfica, s’obre una visualització específica de l’indicador triat, on es mostren tres gràfiques: diària, últims 7 dies, i històric (que es pot cercar per dates). La gràfica dels últims 7 dies en els indicadors setmanals (bàsicament les dades de residus) no es mostra, ja que és idèntica a la diària.

Dins de cadascuna de les visualitzacions específiques d’un indicador, a dalt a l'esquerra, hi ha unes icones per passar a les gràfiques específiques dels altres indicadors del mateix objectiu, i a la pàgina principal dels tres objectius (icona “home”). La fletxa serveix per tornar a la pàgina anterior que s’havia consultat.


 

Categories: 
Etiquetes: 

Relacionats

Article

El servei de gestió energètica compartida és una iniciativa publicoprivada promoguda des de Granollers Mercat amb el suport de les associacions d’empresaris dels polígons industrials de Granollers. Aquest servei proposa la incorporació de la gestió energètica eficient en el dia a dia de l’activitat empresarial, millorant així la seva competitivitat. A través d’aquest servei les empreses tenen l’oportunitat d’aplicar mesures per reduir el consum i el cost energètic, l’impacte que generen al medi ambient i treballar per a la implementació de projectes de generació d’energia renovable.

Article

L’Ajuntament de Reus ha rebut, fins el moment, 36 sol·licituds de bonificació del 50% de descompte de l'IBI per instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. Això suposa una potència total sol·licitada de 750 kW d’origen solar, tenint en compte que la potència mitjana dels habitatges és de 4,85 kW.

Article

El diumenge 5 de juny, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, l'associació canetenca Thalassa, en col·laboració amb l'Ajuntament de Canet de Mar, ha organitzat amb èxit una neteja submarina a la platja de Canet. D'entre totes les deixalles s'ha tret 25kg de plom, 60kg de ferro i 300kg de rebuig.  

Butlletí