L'antic bloc dels mestres de Sabadell es rehabilita amb un innovador sistema d'economia circular per donar cabuda a 16 pisos de lloguer social

27/01/2020 - 08:00

La rehabilitació de l’edifici s’està fent en el marc del projecte europeu Houseful format per 16 socis de diversos països europeus i 4 projectes pilots (dos dels projectes són comandats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya). Aquesta actuació proposa un canvi de paradigma cap a un sector de l’habitatge fonamentat en l’economia circular.

La directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Judith Gifreu, ha visitat les obres que s’estan fent per rehabilitar l’edifici de l’antic bloc dels mestres de Sabadell, situat al carrer Campoamor, 98 i que donarà cabuda a 16 habitatges de lloguer social.

El projecte europeu Houseful té per objectiu la creació d’una metodologia per poder avaluar i mesurar la circularitat als edificis d’habitatges mitjançant la creació d’indicadors d’acompliment, la reducció de la producció de residus mitjançant l’ús adequat dels edificis per part dels inquilins, realitzant accions com la recuperació dels residus orgànics domèstics per la seva valorització com a biogàs, el reciclatge de l’aigua de pluja i de les aigües grises (aigües de les aixetes) i de les aigües negres (aigua del inodors) i aprofitament del residu per a la generació de compost d’alta qualitat; i la reducció del consum d’energia primària no renovable fins a un 50% mitjançant la integració de millores passives (millora de l’aïllament dels edificis) i la instal·lació de mesures actives (valorització de biogàs, energia solar...) amb l’objectiu d’arribar a un edifici de consum quasi zero.

El bloc dels mestres de Sabadell va ser construït per destinar-lo a habitatges per als professors de l’escola publica Joan Sallares i Pla. Després d’anys en desús, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya n’està rehabilitant 16 per donar cabuda a pisos de lloguer social que faran servir un innovador sistema d’economia circular.

Un edifici circular té com a prioritat la reducció de la producció de residus. Per aconseguir-ho, es recuperaran els residus orgànics domèstics per a la seva valorització com a biogàs, es reciclaran les aigües de pluja, les aigües grises (aigües de les aixetes) i les aigües negres (aigua del inodors). També s’aprofitaran els residus per a la generació de compost d’alta qualitat.

A més, es vol reduir fins a la meitat el consum d’energia no renovable amb la millora de l’aïllament dels edificis i la instal·lació de biogàs i energia solar. L’objectiu és arribar al consum quasi zero.

L’aïllament es farà amb suro (en comptes d’aïllaments de derivats del petroli), els cels rasos amb materials de baix impacte i, així mateix, es farà la instal·lació necessària per a la separació d’aigües grises i de pluja.

La rehabilitació de l’edifici s’està fent en el marc del projecte europeu Houseful format per 16 socis de diversos països europeus i 4 projectes pilots. 

L’actuació que corre a càrrec de l’empresa Rehacsa, amb un pressupost de 1.941.255,67 euros, suposa  la reforma integral  de  les instal·lacions, l’estructura, els tancaments exteriors i interiors i els acabats dels habitatges.

La directora de l’Agència de l’habitatge va destacar la importància d’aquest projecte en la implementació de mesures d’economia circular en l’àmbit de la rehabilitació que fomentin la minimització dels consums en un sector tan important com  és el de la construcció i la rehabilitació.

Aquesta actuació que corre a càrrec de l’empresa Rehacsa, amb un pressupost de 1.941.255,67 euros, suposa  la reforma integral  de  les instal·lacions, l’estructura, els tancaments exteriors i interiors i els acabats dels habitatges .

L’edifici original es va destinar a habitatges per als professors de l’escola publica Joan Sallares i Pla, que feia anys estaven en desús. Recentment, el planejament  urbanístic ha estat modificat amb l’objecte de canviar la qualificació de sistema d’equipaments a ús residencial per a destinar-los a habitatge social.

 

Obres de rehabilitació del barri de Montserrat de Terrassa

Gifreu també va visitar les obres de rehabilitació del barri de Montserrat de Terrassa, on s’estan reparant les escales de 10 edificis. Aquesta obra, que afecta un total de 100 habitatges, consisteix en la rehabilitació de les escales dels blocs 16, 19, 25, 26, 28, 31, 34, 38, 41 i 42.

Amb les actuacions en aquestes 10 escales finalitza una obra  molt esperada pels veïns i que  contribuirà a cohesionar els residents i afavorirà la permanència en el barri ja que s’ acaba la reparació de totes les escales del barri. Totes les obres  s’han fet de manera consensuada amb l’associació de veïns i cada comunitat de veïns ha pogut decidir els acabats finals.

L’obra en els darrers deu edificis l’està executant l’empresa Construccions Caler SAU, que ha estat l’adjudicatària dels treballs per un import de 500.428,50 euros. Per a aquesta obra s’han reservat dues places d’integració laboral destinades a persones en risc d’exclusió social per a un manobre i un ajudant de paleta.


 

Categories: 
Municipis: 
Vallès OccidentalSabadell

Relacionats

Article

L’Ajuntament busca cinc empreses locals que vulguin aplicar aquest sistema, que preveu la reutilització i reciclatge dels productes.

Article

Biotop és el projecte integral que pretén descarbonitzar l’activitat del cicle integral de l'aigua i fomentar la transició ecològica, digital i justa a la ciutat, és un dels grans projectes de ciutat, que opta a rebre finançament europeu a través dels Next Generation.

Butlletí