Acord per abordar la pobresa energètica

Font: Ajuntament de Barcelona, AMB, Aliança per la pobresa energència i Diputació de Barcelona

16/01/2020 - 08:00

Gran acord amb la Generalitat de Catalunya, altres administracions locals i el tercer sector per presentar una proposta de conveni a les empreses subministradores de gas i electricitat per abordar la pobresa energètica.

Lluïsa Moret, diputada de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona, ha destacat el treball conjunt i la corresponsabilitat per combatre la pobresa energètica i garantir els serveis bàsics d'electricitat, gas i aigua. Així ho ha remarcat a la sortida de la reunió que han mantingut el president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, amb representants de les administracions locals i supramunicipals i del tercer sector per presentar la proposta de conveni que la Generalitat de Catalunya plantejarà a les empreses subministradores per atendre les famílies en situació de pobresa energètica.

Es tracta d’un document acordat després de diverses reunions de treball com a resposta a les situacions de vulnerabilitat energètica i davant les amenaces d’algunes companyies de tallar el subministrament a famílies catalanes.

A la reunió han participat representants de les quatre diputacions catalanes, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Taula del Tercer Sector i l’Aliança contra la pobresa energètica.

a proposta de conveni estableix que les empreses subministradores financin el 60% de la despesa de pobresa energètica i assumeixin el 100% del deute acumulat per les famílies amb una situació de vulnerabilitat acreditada pels serveis socials fins a la data de la signatura del conveni.

La Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Taula del Tercer Sector Social i l’Aliança contra la Pobresa Energètica han presentat una proposta de conveni que el Govern de la Generalitat plantejarà a les empreses subministradores d’energia i gas per atendre les famílies vulnerables.

Lluïsa Moret ha ressaltat «el consens assolit entre tots els representants participants en aquesta taula en l’elaboració d’aquests documents i, per tant, el nostre compromís comú de lluitar conta la pobresa energètica per protegir les persones més vulnerables dels nostres pobles i ciutats, i també els nostres ajuntaments». La diputada de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona ha reblat la seva intervenció afirmant que «mantindrem la taula de coordinació per defensar el posicionament unitari del món local i amb la voluntat de generar noves eines a disposició de la ciutadania que ajudin a consolidar una societat més justa, solidària i responsable».

El text acordat estableix que les companyies subministradores assumeixin el cent per cent del deute acumulat de les famílies acreditades com a vulnerables pels serveis socials fins a la signatura del conveni.

La Generalitat també constituirà un òrgan gestor que centralitzarà la comunicació amb les empreses subministradores i que determinarà, coordinarà i cogestionarà els ajuts per a les persones acreditades com a vulnerables que estableix la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, amb la cooperació i la participació dels ens locals.

Entre altres obligacions, les companyies es comprometen a promoure activament el bo social i adaptar-lo a la situació econòmica de Catalunya, indexant-lo a l'IRSC, també amb la conseqüent reducció i optimització de la potència de consum. 

L'Aliança per la Pobresa Energètica (APE) també ha valorat la proposta en un comunicat i ha celebrat "que en la proposta final s’hagi inclòs el 100% de la condonació per part d’Endesa, donat que era una de les nostres principals demandes". I afegeixi que "per culpa de la negativa de l’empresa a signar els convenis en el seu moment, milers de famílies han acumulat un deute milionari, inflat artificialment amb unes condicions contractuals no adients a la seva situació, que la companyia ha d’assumir sí o sí. Aquesta voluntat ha estat defensada per desenes d’ajuntaments de tot el territori". I en tot cas, volen deixar clar que "mentre el model energètic estigui controlat per grans empreses com Endesa, que fan negoci amb drets bàsics, seguirem lluitant perquè les grans companyies assumeixin la totalitat d'aquests impagaments, ja que són elles les principals responsables" i celebren que "la situació es desbloquegi definitivament, que aquest escenari d’incertesa acabi d’una vegada i aquestes situacions no es tornin a repetir mai més." 

Per la seva banda, Endesa ha reafirmat la seva voluntat de seguir negociant per arribar a un conveni acordat amb les administracions "com més aviat millor" per atendre situacions de pobresa energètica, han informat fonts de la companyia, després que Govern, administracions i entitats socials hagin fet públic aquest dimarts una proposta.

 

Col·laboració sota la llei 24/2015

En el document acordat, la Generalitat de Catalunya i les empreses signants es comprometen a col·laborar per combatre la pobresa energètica i garantir el subministrament dels serveis bàsics d’electricitat i gas perquè ningú en quedi exclòs per raons econòmiques. En aquest sentit, l’acord reitera que les empreses no poden dur a terme talls de subministraments a cap família en situació de vulnerabilitat econòmica o risc d’exclusió residencial, tal com estableix la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

La proposta també inclou que les empreses elèctriques i de gas col·laborin amb les administracions per fer-se càrrec de les despeses derivades de la pobresa energètica. Això es farà mitjançant un Fons d’Atenció Solidària que crearà la Generalitat i que haurà d’estar finançat com a mínim en un 60% per les companyies subministradores i en un 40% per les administracions públiques, per tal de dotar de recursos econòmics les administracions locals per als ajuts a les llars i les famílies vulnerables. Les aportacions de les administracions públiques al Fons seran del 50 % per part del Govern de la Generalitat i del 50 % per part del conjunt d'administracions locals i supralocals.

 banda del finançament del 60% del Fons d’Atenció Solidària, el conveni també preveu que les companyies aportaran una quantitat addicional en concepte de costos associats a la gestió, informació, atenció directa i formació. En concret, l’acord proposat diu que les empreses subministradores realitzaran una aportació addicional al Fons d’Atenció Solidària equivalent al 50% dels costos associats a la gestió, informació, atenció directa i formació de les persones consumidores vulnerables o en risc d’exclusió residencial corresponents a totes les administracions que presten serveis  d’assessorament energètic i serveis socials en l’àmbit de la pobresa energètica. Aquesta despesa serà calculada per la Generalitat i es concretarà anualment amb cadascuna de les empreses subministradores tenint en compte la seva quota de mercat.

Entre d’altres obligacions, les companyies es comprometen a realitzar una promoció activa del bo social i una adaptació d’aquest a la situació econòmica de Catalunya, indexant-lo a l’IRSC, també amb la conseqüent reducció i optimització de la potència de consum.

A més, s’estableix que davant d’un avís d’impagament i abans de fer qualsevol tall del subministrament, l’empresa s’ha d’adreçar als ens locals titulars dels serveis socials bàsics on resideix la persona afectada per sol·licitar un informe que acrediti si la persona es troba o no en una situació de risc d’exclusió residencial.

Les empreses subministradores hauran de facilitar informació a les administracions competents ens serveis socials i en matèria de consum que permeti un coneixement global de la xarxa d’electricitat i gas, i de les famílies que poden veure’s afectades per situació de pobresa energètica.

Les companyies no podran facilitar en cap cas les dades de les persones amb un informe de serveis socials a empreses especialitzades en el recobrament de deute, a fi d’evitar l’assetjament telefònic, i hauran de retirar totes les demandes de reclamació de quantitat interposades a aquestes famílies. També caldrà que sol·licitin la paralització dels procediments judicials que es trobin en fase d’execució i comptin amb embargaments sobre famílies protegides per la llei i gestionaran la retirada de les dades de les que es trobin en llistes de morositat.

 

Acord entre Generalitat i Administracions locals per un abordatge integral

D’altra banda, la Generalitat i les Administracions locals també signaran un acord per l’establiment de mesures d’abordatge integral de la gestió de la pobresa energètica.

Aquesta acord estableix un protocol per tal de cercar vies de col·laboració i corresponsabilitat que permetin combatre la pobresa energètica, garantir el subministrament dels serveis bàsics d’electricitat i de gas, i que ningú en quedi exclòs per raons econòmiques.

L’objectiu del protocol és abordar de manera integral la gestió, la prevenció i la intervenció social en l’àmbit de la pobresa energètica a Catalunya i establir els acords per tal que el Govern de la Generalitat i el conjunt de les administracions públiques locals es corresponsabilitzin, conjuntament amb les companyies subministradores, en el finançament i la dotació del Fons d’Atenció Solidària per a la pobresa energètica.

L’acord també fixa que les aportacions de les administracions públiques al Fons d’Atenció Solidària seran del 50% per part del Govern de la Generalitat i del 50% per part del conjunt d’administracions locals.

D’altra banda, la Generalitat facilitarà un model únic de comunicació entre les companyies subministradores i els ens locals i comarcals per tal de facilitar la gestió d’impagaments i l’elaboració de l’informe de vulnerabilitat.

Així mateix, s’impulsarà un Pla específic, amb la participació de tots els agents implicats, i especialment les administracions locals i el tercer sector social,  per a la millora del coneixement del fenomen i la prevenció de les situacions de la pobresa energètica, així com la intervenció social, de consum i d’habitatge per evitar la cronificació de les situacions de pobresa energètica.


 

Relacionats

Article

Els treballs inclouen la renovació de lluminàries tant d’espais interiors com exteriors de l’equipament.

Article

Aquesta iniciativa sobre sostenibilitat, energies renovables i gestió ambiental, s'implementa sota el paraigua dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Article

L'esforç que implica practicar l'activitat física conflueix ara a Viladecans amb l'esforç que ha de fer la societat per consumir menys energia i de manera més eficient. Els complexos esportius municipals acaben d'instal·lar les primeres màquines d'ecogeneració.

Butlletí