L’Ajuntament de Taradell bonificarà l’IBI dels habitatges que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica

04/01/2020 - 08:00

Des de la Regidoria de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Taradell es vol impulsar l'autoconsum fotovoltaic al poble. Per aquest motiu s'han modificat les ordenances municipals per tal de facilitar i incentivar les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica als habitatges del municipi.

Amb l'objectiu d'explicar els avantatges i animar a la ciutadania a aprofitar l'energia del Sol per generar i consumir energia elèctrica a casa, es va realitzar la xerrada “L'autoconsum fotovoltaic a Taradell”, a càrrec de Gil Salvans, tècnic de l'Agència Local d'energia del Consell Comarcal d'Osona. 

Salvans va explicar el concepte d'autoconsum, entès com el consum de l'energia elèctrica per part d'un o diversos consumidors d'instal·lacions de producció properes i associades als mateixos. Fotovoltaic fa referència a captar l'energia del sol mitjançant plaques solars, aprofitant que Catalunya té un gran potencial en energia solar. Per tant, estem parlant d'utilitzar l'energia del sol, energia verda, per generar i consumir energia elèctrica a casa.

Un cop les plaques solars estant instal·lades, es van explicar les diverses modalitats que contempla el decret: autoconsum sense excedents en què tota l'energia que es genera es consumeix, o bé autoconsum amb excedents, en la qual es pot escollir si es vol compensació amb la comercialitzadora (no es considera activitat econòmica) o bé es vol vendre directament al mercat elèctric.

Seguidament, es van mostrar preus orientatius de les instal·lacions claus en mà (amb tot inclòs: estudi previ, compra i instal·lació, legalització, posada en funcionament...). La quantitat de plaques necessàries ve determinada principalment pel consum elèctric de l'habitatge, però també pel tipus de calefacció de l'habitatge, de si disposa de vehicle elèctric, etc. De totes maneres, per una casa unifamiliar amb una potència contractada de 5,75kw i un consum anual de 5.000kwh, faria falta una instal·lació fotovoltaica de 3,25 KWP, que tindrien un cost final de 5.800 €, aproximadament. Aquest import és merament orientatiu, i l'import final, va remarcar Salvans, sempre vindrà determinat després de fer un estudi detallat de cada projecte concret.

Ara bé, quina en seria l'amortització? Seguint amb el cas anterior, s'estalvia uns 631 €/any entre l'energia autoconsumida (i, per tant, no comprada a la xarxa) i l'estalvi econòmic de la compensació, el que suposaria amortitzar la instal·lació en uns 9 anys (això és, que amb el que ens estalviem en el rebut de la llum en aquests nou anys, hem pagat el cost de la instal·lació).

Actualment no hi ha subvencions per a les plaques, però des de l'Ajuntament de Taradell, hem aprovat beneficis fiscals entre els quals hi ha un estalvi d'un 50% de l'IBI amb un màxim de 325 €/any i fins a 5 anys, el que suposa un estalvi de 1.625 € per al cas abans exposat. Així, l'amortització es redueix a 6,6 anys sabent que les plaques tenen una garantia de 25 anys a un 85% del seu rendiment.

D'altra banda, el Regidor de Sostenibilitat, Joan Canó, va explicar les mesures preses per bonificar l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) i en l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) al municipi. Amb la modificació de les ordenances municipals es continua donant compliment al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses el qual estem adherits, en el qual s'obliga als governs locals a comptabilitzar les seves emissions i establir Plans d'Acció d'Energia Sostenible.

L'ICIO es bonifica fins a un 95%, en funció de la potència instal·lada i sobre la part del pressupost d'execució material (PEM), i cal sol·licitar-ho conjuntament amb la llicència d'obres.

En relació a l'IBI, es bonificarà anualment fins a un 50% de la quota i fins a un període de 5 anys, amb l'objectiu de cobrir un 30% del cost de la instal·lació d'autoconsum. Així mateix, també es contemplen bonificacions per instal·lacions que tinguin un màxim de 2 anys d'antiguitat i per a habitatges plurifamiliars. Cal tenir en compte que aquesta bonificació no afecta a aquelles instal·lacions que ja són d'obligat compliment pel Codi Tècnic de la Construcció.

En resum, els avantatges de l'autoconsum elèctric són diversos: les instal·lacions solars fotovoltaiques funcionen, l'energia és verda i no contamina, la legislació actual és favorable, el rendiment és bo, no són cares i a Taradell hi ha beneficis fiscals que ajuden a reduir-ne l'amortització.

A més a més, en el marc del programa Gent Gran Activa, i juntament amb la Mancomunitat la Plana es va realitzar la xerrada “Mesures d'estalvi a la llar i el Bo Social” conduïda pel mateix tècnic, Gil Salvans, amb l'objectiu de donar a conèixer algunes de les mesures que permeten reduir l'import de la factura d'electricitat, com pot ser: ajustar la potència contractada a les necessitats de cada llar, triar la modalitat de contractació del mercat regulat, escollir la tarifa de discriminació horària o tramitar el Bo Social.

Aquest acte va comptar també amb la col·laboració de l'Associació de Jubilats de Taradell, l'Agència Local de l'Energia d'Osona i el Consell Comarcal d'Osona.


 

Municipis: 
Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

El projecte guanyador dels pressupostos participatius a la zona del Merma permet instal·lar 60 plaques que produiran l’energia elèctrica necessària per consumir al centre educatiu i injectar-ne a la xarxa en cas d’excedent.

Article

El projecte permetrà produir més de 2 GWh anualment, reduir més de 528 tones de CO2 i estalviar 340.000 euros a l’any

Article

Alumnes de 3r d’ESO de l’Institut de Taradell participen a la primera edició del projecte Avancem cap al residu Zero, del Servei d’educació ambiental de la Mancomunitat, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Butlletí