Contruint ciutats circulars i sostenibles a Barberà del Vallès

03/01/2020 - 10:30

Barberà del Vallès treballa per impulsar l'economia circular des de l'administració com una estratègia integral adreçada a totes les àrees d'actuació.

L'economia circular és el nou context productiu basat en l'aprofitament dels recursos i el seu ús sostenible, en el qual l'administració local esdevé un element clau, impulsant polítiques i actuant com a referent i motor d'aquest canvi de paradigma que l'evolució de la societat requereix. En aquest sentit, el passat 29 de novembre, responsables polítics, tècnics i professionals de totes les àrees de l'Ajuntament de Barberà del Vallès van participar a la sessió "Economia Circular, canvi de paradigma. Com fer de Barberà una ciutat circular?", en el marc de Vallès Circular i organitzada per l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Vallès Occidental.

A la jornada es va presentar l'estratègia BDV Ciutat Circular i va servir per conèixer aspectes claus i beneficis de l'Economia Circular, així com identificar iniciatives locals, amb l'exposició d'experiències al respecte. A la part final de la jornada es van posar en comú línies d'actuació quant a compartir reptes i detectar oportunitats d'actuació, tot generant propostes en els diferents àmbits implicats.

L'economia circular planteja un model econòmic i productiu caracteritzat per la sostenibilitat i l'estalvi de recursos i fonts d'energia. Els béns es produeixen, es consumeixen, es reciclen, es produeixen i es tornen a consumir, entrant en un cicle de vida circular. És un concepte recent i cada vegada més estès basat en els principis econòmics i altres aspectes com el medi ambient. 

D'aquesta manera, a través d'un model respectuós amb el medi ambient es pretén possibilitar la màxima reparació i reutilització de les matèries primeres i les fonts energètiques del planeta, imitant el treball desenvolupat per la natura.

El Vallès Occidental ha estat un dels territoris que ha presentat la seva estratègia per a la transició envers una economia circular, com a cas d’èxit que aplica mesures per afavorir la transició del sistema tradicional de producció lineal, insostenible en un planeta de recursos finits, a un de circular. En aquesta voluntat de canvi, l'ajuntament ha d'apostar per reforçar el seu rol com a referent i dinamitzador de la transformació a tots els nivells i en totes les àrees d'actuació.

Per tal d'assolir aquests objectius, l'administració ha de repensar el model de ciutat per maximitzar l'ús dels recursos, amb una política d'urbanisme i infraestructures que facilitin l'estalvi en el consum de materials, aigua i energia. D'igual manera, s'han de crear les condicions òptimes per un consum més sostenible, facilitar la preparació de professionals i ciutadania, la gestió del residu com a recurs i establir el suport i incentius adients perquè aquest canvi es produeixi també a les PIMEs.

 

Vallès Circular

El projecte Vallès Circular, impulsat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, s’ha centrat aquest 2019 a impulsar i acompanyar la incorporació de l’economia circular en l’agenda política dels municipis, a través de diferents accions per avançar envers la implementació de la circularitat en els municipis tot construint ciutats circulars. 

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ofereix tallers d’informació sobre què és l’economia circular i com es pot impulsar des de l’administració, alhora que posa al servei dels serveis locals altres propostes que aquests poden oferir a l’empresa i la ciutadania: informació i prediagnosi per empreses, transferència de solucions circulars des de la Plataforma d'Assessorament i Tecnologies en economia circular, tallers d’informació i sensibilització en l’àmbit de la formació i per a la ciutadania, entre d’altres.

Durant el 2020 es reforçarà el Vallès Circular com a estratègia integral, contemplant els àmbits social, ambiental i econòmic. S’elaborarà un pla d’impuls 2020-2023 que reforci la cooperació institucional i el posicionament del territori, actuacions directes amb impacte directe a empreses i persones, i dinamització comercial.


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

La iniciativa “Vallès circular” impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental ha rebut aquest matí el reconeixement del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) per la seva contribució en forjar aliances multiactor per al foment de l’economia circular

Notícia

L’economia circular ha de servir per impulsar la competitivitat i la sostenibilitat. Així s’ha constatat en el marc de la sisena trobada del Consell General de la TCIR, que s’ha dedicat a l’economia circular i digital

Butlletí