Francesc de Sárraga: “La nova norma està pensada per aprofitar totes les potencialitats de l’autoconsum, fins i tot les disruptives de model”

Periodista
19/05/2019 - 13:18

Francesc de Sárraga és cap de la secció de suport a la gestió energètica local de l'Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, entitat que fa anys està implicada en la promoció de l'autoconsum energètic a l'àmbit local. Hem parlat amb ell per saber com afecta el nou decret la seva tasca i quines oportunitats es despleguen al món local.

De quina manera impulsa l’autoconsum el nou Decret RD 244/2019 aprovat el 5 d’abril?

És una norma que va entrar en el temps de descompte de l’anterior govern socialista, que encara no ha tingut més recorregut que el teòric a partir del seu redactat, no pas de la seva aplicació pràctica. Els resultats electorals ens porten a pensar que ara és desenvoluparà i aplicarà en la seva totalitat.

Per no entrar en detalls de tots els canvis que incorpora (facilitat de tramitació, eliminació del impost al sol, autoconsum compartit , balanç net mensual..) podríem dir que és una norma pensada per aprofitar totes les potencialitats de l’autoconsum, fins i tot les disruptives de model, enlloc de l’enfoc de l’anterior escenari normatiu que buscava com encaixar-ho sense que afectes al statu quo i a les formes de funcionar clàssiques del sistema energètic.

Com ha estat impulsant l’autoconsum la Diputació, dins del seu compromís en la transició energètica, i quines possibilitats es despleguen arrel d’aquest decret?

"Tot el sector implicat, des de les administracions públiques fins la iniciativa privada, vam decidir actuar de forma conjunta per ser el més eficients possible en la defensa i impuls de l’autoconsum. El propòsit era no quedar-nos tan sols en la queixa permanent i la invocació a l’enemic extern"

El primer que és necessari destacar és que, els darrers anys, tot el sector implicat, des de les administracions públiques fins la iniciativa privada, vam decidir actuar de forma conjunta per ser el més eficients possible en la defensa i impuls de l’autoconsum. Entre altres UNEF, Solartys, el Cluster d’Eficiència Energètica, les Diputacions, les conselleries implicades de la Generalitat... treballàvem conjuntament en les taules de treball que organitzava l’ICAEN, amb l’objectiu de proposar els canvis necessaris per millorar la situació de l’autoconsum, però també aprofitar tot el que ja era possible en l’anterior escenari. El propòsit era no quedar-nos tan sols en la queixa permanent i la invocació a l’enemic extern, sinó que res del que es podia fer s’aturés per les pròpies traves o excuses.

I amb aquesta visió, des de la Diputació, tot i les dificultats de l’anterior escenari, vàrem crear per exemple eines de càlcul a disposició dels nostres ajuntaments per saber quina era la potència òptima a instal·lar a cada edifici per garantir l’autoconsum sense excedents injectats a la xarxa, vàrem encarregar i redactar aquells projectes d’instal·lacions fotovoltaiques que ens van demanar, via catàleg de suport, els ajuntaments de la província i vam presentar un projecte, - pendent de la seva concessió definitiva- per finançar, a mitges amb IDAE, 37 plantes fotovoltaiques d’autoconsum en edificis municipals per un import total d’un milió d’euros.

Com poden els Ajuntaments facilitar el desplegament de l’autoconsum?

Per una banda fent instal·lacions pròpies que tinguin caràcter divulgatiu i formatiu. Que permetin a la ciutadania conèixer de primera mà la viabilitat tècnica, econòmica i legal de l’autoconsum, i es puguin plantejar aplicar-ho a casa seva o a la seva comunitat.

Per altra banda, no posar-hi traves administratives, facilitant la tramitació dels permisos i autoritzacions necessàries, i si volen fer una pas més encara, propiciant l’exempció d’alguna taxa (ICIO) o la bonificació del impost de bens immobles (IBI).

Quins mecanismes té la Diputació per ajudar els municipis a impulsar l’autoconsum?

Cal començar per l’advertiment previ que a les administracions locals just estem en un període de transició cap a els nous governs que resultin de les properes eleccions municipals. Serà lògicament els nou govern que es constitueixin qui marcarà les prioritats, també en política energètica i de canvi climàtic, de la Diputació pels propers quatre anys. Dit això, si hi hagués continuïtat en la feina desenvolupada fins al moment, els ens locals de la província podran disposar en aquest camp del nostre suport per a la redacció d’estudis i projectes, per a la formació dels seus tècnics i la difusió entre la ciutadania, per treballar en xarxa, i en la mesura que sigui possible, suport econòmic per a la inversió necessària, molt probablement mirant d’aprofitar línies de subvenció com l’esmentada de proyectos singulares del IDAE, on tenim pendent de confirmar la seva concessió.

"On caldrà salvar majors dificultats serà amb les comunitats de veïns. La pròpia normativa ja apunta que per al autoconsum col·lectiu es desenvoluparà algun mecanisme de compensació dinàmic per optimitzar encara més l’autoconsum instantani enlloc d’abocar a xarxa els excedents"

Serien necessaris altres canvis per un impuls real a nivell municipal?

El salt més important s’haurà de fer amb els ciutadans del municipi. El consistori i els seus edificis arriben fins on arriben. Per a fer-se una idea, d’acord amb els PAES els ajuntaments només representen el 3% de les emissions del municipi.

I dintre de la ciutadania, on caldrà salvar majors dificultats serà amb les comunitats de veïns, doncs als habitatges unifamiliars tot es veu facilitat. La pròpia normativa ja apunta que per al autoconsum col·lectiu es desenvoluparà algun mecanisme de compensació dinàmic (el que és recull inicialment tan sols és estàtic) per optimitzar encara més l’autoconsum instantani enlloc d’abocar a xarxa els excedents.

La fiscalitat municipal és cabdal per ajudar a la generació local d’energia i a l’estalvi?

Abans hem fet menció a la possible bonificació del Impost de bens immobles. En aquest darrer cas recomanaria lligar-ho sempre al cost real de la instal·lació i limitar la durada i percentatge de la subvenció, per evitar possibles efectes perversos de capacitat i redistribució fiscal local. Cal tenir en compte quina es l’estructura d’ingressos de cada ens local en particular, i valorar en tot cas que cal fer moltes més coses que incentivar l’autoconsum fotovoltaic, per molts beneficis directes i indirectes que creiem que té aquesta mesura.

"No hauríem de dissenyar mai una instal·lació en funció tan sols del que gasta un edifici, sinó dimensionar-la en funció del que podria arribar a consumir si fos més eficient"

Vol destacar algun aspecte més en relació a l’autoconsum fotovoltaic?

Potser esmentar dos valors addicionals que no sempre pensem a tenir en compte. El primer és el fet que el propi concepte d’autoconsum implica conèixer prèviament què, com, quan i quanta energia consumim en un edifici. I aquest coneixement és ja directament font d’estalvi i eficiència. No hauríem de dissenyar mai una instal·lació en funció tan sols del que gasta un edifici, sinó dimensionar-la en funció del que podria arribar a consumir si fos més eficient. El segon valor és la possible garantia de subministrament. Ara mateix potser no sembla un gran valor afegit, doncs la qualitat de les nostres xarxes elèctriques fa que les apagades siguin fets puntuals i de poca durada habitualment. Però jo recordo que amb una gran nevada que va haver fa uns anys a Catalunya, que va tombar cables d’alta tensió, havia edificis que tenien plaques fotovoltaiques que estaven injectant a xarxa, però el propi edifici paradoxalment no en podia gaudir. En els nous Plans d’Acció d’Energia Sostenible i Clima, a banda d’augmentar el compromís de reducció al 40% de les emissions municipals al 2030 s’introdueixen mesures d’adaptació al canvi climàtic. No és descartable que un dels efectes del canvi climàtic també pugui ser una major inseguretat en el subministrament energètic.


 

Relacionats

Butlletí