Presentació del Pla del Riu que potencia el Segre i el seu entorn com a espai natural i de gaudi ciutadà

29/05/2018 - 08:45

El Fòrum de l’Aigua de Lleida ha acollit la presentació del document que planteja 46 actuacions per ordenar els usos del riu i facilitar una gestió ordenada i racional del seu entorn El tinent d’alcalde Fèlix Larrosa destaca que permetrà tenir un pla de treball per les actuacions a seguir i que s’incorporaran les aportacions d’entitats i agents implicats abans de dur-lo al ple

Lleida és una de les ciutats pioneres en disposar d'un Pla del Riu, un document estratègic elaborat per la Paeria i presentat avui que té l'objectiu de potenciar la conservació i millora dels valors naturals i historicoculturals vinculats al riu Segre al seu pas per Lleida, amb una ordenació i gestió que afavoreixin un ús públic divers i racional, integrat amb la ciutat i l'Horta.

"El riu és un eix potent que hem de millorar i cuidar entre tots per poder-ne gaudir", ha destacat el tinent d'alcalde i regidor d'Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa, qui ha assenyalat que el document incorporarà les aportacions que vagin fent els diferents sectors implicats, reunits avui en el Fòrum de l'Aigua, abans de la seva aprovació definitiva al ple.

"Comencem a dibuixar un pla de treball que ens ha d'ajudar a avançar amb una visió global per tal d'aconseguir el gran objectiu que l'àmbit fluvial al voltant del riu Segre sigui un espai de confort i gaudi mediambiental", ha afegit Larrosa. El regidor ha indicat que una de les "assignatures pendents" a millorar és aconseguir un cabal ecològic mínim pel riu que garanteixi la seva bona salut ambiental i eviti problemes com la proliferació de macròfits i mosquits. Altres qüestions que es contemplen, ha afirmat, són potenciar usos esportius com el piragüisme, l'observació d'aus, la millora dels espais naturals i de la connectivitat de la xarxa de camins per potenciar els itineraris de passeig.

L'estudi fa una diagnosi acurada de la situació del riu Segre al seu pas pel municipi de Lleida, valorant els seus actius, problemes i oportunitats. També defineix les línies estratègiques per a la millora de la relació entre el riu i la ciutat i els usos ciutadans, des d'un punt de vista cultural, ambiental, d'oci i esportiu.

El document presenta un total de 46 actuacions de millora del Riu Segre, estructurades en diferents àmbits com: la conservació i potenciació de la seva biodiversitat, el foment de la qualitat com a espai públic, la potenciació del rol territorial i socioambiental del riu, la millora de la regulació de l'ús públic i un reforç de la comunicació i difusió.

Algunes de les actuacions més emblemàtiques que proposa el Pla del Riu Segre a Lleida, i que es consideren molt rellevants als efectes de l'èxit global del pla són, per exemple: actualitzar el pla de gestió de la Mitjana i elaborar un pla de millora ambiental per aiguamolls de Rufea; adequar com a parc urbà de qualitat el marge dret del riu en el tram canalitzat; arranjar per a l'ús públic el tram de camí entre la depuradora i el camí vell d'Albatàrrec, desenvolupar un camí fluvial al nord de la Mitjana i construir una nova passera propera a l'autovia A-2; establir una xarxa de miradors i d'observatoris de fauna; reforçar i homogeneïtzar la senyalització i retolació a l'espai fluvial; crear una comissió específica per a la gestió del riu; i establir una denominació que identifiqui l'espai fluvial de manera inequívoca, entre altres.

Fòrum de l'Aigua

El Pla del Riu Segre a Lleida s'ha presentat, de la mà de Josep Maria Palau, biòleg i membre de l'equip redactor del document, en el marc del II Fòrum de l'Aigua, un espai de trobada i debat entre institucions públiques, agents privats, sectors acadèmics i agrícoles i societat civil per la construcció d'una gestió sostenible i participada de l'aigua.

Durant la celebració del II Fòrum de l'Aigua també s'han donat a conèixer les principals línies d'acció del projecte Interreg Turisme Transfronterer Fluvial i Sostenible (TTFS) en el que participa Lleida, conjuntament amb els Ajuntaments de Perpinyà i Girona, per millorar els rius i plantejar una estratègia de promoció turística transfronterera.

La iniciativa del Fòrum de l'Aigua, impulsada per la Paeria, pretén establir un marc de reflexió sobre l'estratègia de l'ús de l'aigua, així com compartir, debatre i proposar bones pràctiques en la seva gestió, promoure actuacions i campanyes conjuntes de sensibilització i crear un espai de participació dels actors implicats en la gestió.

El primer Fòrum de l'Aigua es va celebrar el passat mes de desembre amb la presentació del treball "Una estratègia de l'aigua per a Lleida. Elements de reflexió i debat", a càrrec del geògraf i professor de la Universitat de Lleida, Ignasi Aldomà. El document forma part d'un treball encarregat per l'Ajuntament de Lleida, on es planteja el paper de Lleida com capital en el centre d'una estratègia ponentina de l'aigua, l'adaptació del regadiu als canvis tecnològics i de les estructures productives, l'aigua com a primera necessitat urbana, pel consum de boca, industrial i altres i l'aigua com a element cabdal en el servei del benestar.


 

Municipis: 
Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

La Paeria ha recuperat el Fòrum de l’Aigua per seguir treballant en matèria d’aliances, de projectes d’inversió i de sensibilització sobre aquest recurs, per optimitzar-lo encara més amb la reutilització, la modernització i la digitalització. La ciutat ha rebaixat el consum d’aigua i estalvia 5 hm³ anuals

Notícia

La primera fase de renaturalització del Parc de Les Basses contempla la demolició de l’espai pavimentat i la construcció de dues basses. Després, es farà la plantació de 102 arbres i un jardí d’aromàtiques i se senyalitzarà l’entorn. El material resultant de l’enderroc del paviment s’utilitzarà per a l’estructura de la xarxa de camins, per evitar la generació de runa. 

Acte
10/04/2024 - 10:00
Masia de Can Coll. Lliçà de Vall

Butlletí