Lleida avança en la gestió eficient dels seus recursos

27/03/2018 - 09:44

Font: Ajuntament de Lleida

La xarxa d’Aigües de Lleida registra la menor pèrdua d’aigua per quilòmetre des que es tenen registres, gràcies a una millora en la gestió i a la inversió en aquest àmbit, que el 2017 han estat de més d’un milió d’euros

La ciutat de Lleida avança en la gestió eficient dels seus recursos. Les canonades d’abastament d’aigua de Lleida han registrat la menor pèrdua d’aigua des que es controla aquest paràmetre, una xifra que posa de manifest la importància de les inversions i les millores que s’han realitzat a la xarxa els darrers anys. En aquest sentit, cal destacar que les inversions en aigua i clavegueram realitzades o en vies d’execució de l’any 2017 han estat superiors al milió d’euros. Les més destacades són la renovació de la xarxa de clavegueram i aigua potable del barri de Noguerola, la renovació d’aigua i clavegueram del carrer Sant Francesc Xavier dels Magraners i el col·lector del carrer Les Roses, entre altres. L’any 2017 s’ha perdut de 3 m3 per quilòmetre i dia, que suposa una reducció del 5,6% respecte l’any anterior. Per fer una comparativa, des de l’inici de la concessió, l’any 1997, es van perdre 28,07 m3 per quilòmetre i dia.

En el decurs de Comissió de Seguiment del Servei d’Aigua a Lleida s’han donat compte dels consums registrats a la ciutat.

El consum domèstic de l’any 2017 ha estat de 122,8 litres per habitant i dia, superior als 120,2 litres per habitant i dia de l’any 2016.

Cal recordar que Aigües de Lleida ofereix diverses bonificacions en les tarifes, com per exemple la tarifa social municipal i del cànon de l’aigua –que consisteix en la reducció d’aproximadament el 15% de la tarifa aplicada als consums domèstics dels habitatges-, la tarifa bonificada municipal i del cànon de l’aigua per a grups de convivència de quatre o més persones, a més a més del fons social municipal de solidaritat, que va ser aprovat pel Ple Municipal l’any 2014 amb l’objectiu de garantir l’accés a l’aigua potable a tots els ciutadans que no poden fer-se càrrec del pagament de la factura. 651 clients s’han acollit a la llei 24/2015 amb l’informe favorable de la Paeria.

Pel que fa a la xarxa de clavegueram, s’ha tingut una especial cura en el control dels abocaments d’aigües residuals, realitzant controls i classificació de les actuals llicències i realitzant inspeccions de control dels paràmetres dels abocaments. Durant l’any 2017 s’han dut a terme 25 inspeccions ordinàries.

Aigües de Lleida té actualment 41.237 abonats. L’any 2016 tenia 40.641 clients.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

La Paeria ha recuperat el Fòrum de l’Aigua per seguir treballant en matèria d’aliances, de projectes d’inversió i de sensibilització sobre aquest recurs, per optimitzar-lo encara més amb la reutilització, la modernització i la digitalització. La ciutat ha rebaixat el consum d’aigua i estalvia 5 hm³ anuals

Article

Campanya de l'Ajuntament de Lleida per promoure l'ús racional de l'aigua. 

Notícia

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre inicia el procediment de declaració de situació excepcional per sequera extraordinària davant la situació de sequera del 2023.

Butlletí