El sector públic estalvia més de 83.000 euros a través del Rubí Brilla

Font: Ajuntament de Rubí i RadioRubíFM

18/02/2018 - 19:00

Rubí Brilla es compromet amb l'apoderament ciutadà durant el 2018. 

Els edificis públics i els serveis municipals han estalviat un total de 83.161 euros en consum d’energia a través del projecte Rubí Brilla. Així ho reflecteix la memòria anual de 2017 que es va presentar dimecres 31 de gener al Fòrum de la Masia de Can Serra en la reunió de la comissió de seguiment del pla director del projecte amb la presència de diversos agents socials i polítics del municipi.

La comissió de seguiment del Pla Director Rubí Brilla 2016 – 2019 (PDBR) està formada pel Comitè de direcció del Pla Director Rubí Brilla, els grups polítics municipals, col·legis professionals, universitats, associacions empresarials i experts. En el marc d’aquesta comissió, l’equip Rubí Brilla ha exposat la memòria anual de 2017 contrastant-la amb els objectius establerts en el PDBR i revisant-los si s’escau. El regidor de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Rafael Güeto, ha presidit la sessió. “Rubí Brilla avança a bon ritme amb l’aplicació del seu Pla Director, adaptant-lo quan cal a la realitat canviant del municipi i, de cara el 2018, centrarà la seva activitat en l’apoderament ciutadà que creiem que és una eina indispensable per millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes”, ha dit Güeto.

La primera línia estratègica del PDRB són accions derivades del Pacte d’Alcaldes (PAES) que tenen per objectiu optimitzar la gestió i l’ús de l’energia dels edificis públics i serveis municipals, consumir energia renovable i adaptar el document PAES al nou Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES) al qual Rubí es va incorporar el 8 de maig de 2017.

El projecte 50/50 d’estalvi energètic que s’implanta a 12 escoles públiques de la ciutat i 7 entitats esportives ha aconseguit un estalvi de 31.182,15 euros durant el curs 2016-2017. Des de 2012, les escoles han acumulat un estalvi de 322.000 euros. Durant 2018, de les línies derivades del Pacte d'Alcaldes, Rubí Brilla preveu fer una avaluació de riscos i vulnerabilitat al clima que permetrà, per exemple, detectar les zones amb més temperatura del municipi i que, per tant, tenen més risc de patir episodis de calor extrema.

Pel que fa al sector industrial, l’any passat es van celebrar quatre reunions tècniques amb una assistència mitjana de 25 empreses i 54 persones, a més de treballar perquè les empreses incorporin instal·lacions d’energia solar en les seves naus. Les previsions per a l’any 2018 és que les grans empreses puguin estalviar entre un 2% i un 4% de la seva factura energètica i les PIMES entre un 20% i un 30%. A més, es promourà la figura del gestor energètic compartit, és a dir, un professional format en eficiència energètica que dugui a terme accions d’estalvi a un grup d’empreses que podran finançar la contractació de més professionals de l’àmbit energètic amb l’estalvi aconseguit.

Pel que fa al comerç, l’any 2017 es va engegar el projecte de convertir el Mercat Municipal en el primer Mercat Sostenible de l’Estat. A través del projecte Mercat Sostenible, s’han realitzat les auditories inicials de les parades de l’equipament municipal i s’ha entregat el corresponen informe de millora als paradistes. També s’han dut a terme tallers sectorials a comerços d’alt consum i de factures. A més, també s’han completat les auditories bianuals dels establiments del projecte Comerç Sostenible. Durant 2018, el pla director es compromet a dur a terme una segona edició de la iniciativa de Comerç Sostenible amb 40 noves botigues i completar la millora de l’eficiència energètica del Mercat Municipal.

Rubí Brilla tampoc ha deixat de banda els ciutadans i es treballa a través de l’assessorament energètic a famílies, que substitueix la denominació Comunitat Rubí Brilla, i el projecte Energia per a Tothom. L’any passat 166 famílies van assistir als tallers mensuals sobre la factura elèctrica i de mitjana han estalviat un 45% de l’import de la seva factura, uns 260 euros l’any. De cara a 2018, Rubí Brilla crearà el Punt d’Assessorament Energètic Itinerant. 98 famílies s’han beneficiat de la cinquena edició del programa Energia per a Tothom. S’han fet 10 sessions formatives a 73 famílies a través de les quals s’han optimitzat 54 contractes energètics i 32 famílies han accedit al bo social. Cada família ha fet una inversió mitjana de 59 euros i estalviat de mitjana 258 euros l’any. En aquesta campanya, s’han invertit en total 5.770 euros en mesures d’aïllament, millores elèctriques, millores de climatització i mesures d’eficiència energètica.

Durant el 2017 també s’ha tramitat l’adhesió de la ciutat a l’Any de la Gestió Energètica Eficient, la inclusió de l’Ajuntament al Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya i s’ha creat un grup de prova pilot de Bike Sharing Electric, que ha fet aportacions de criteris de sostenibilitat al pla de mobilitat i ha estudiat les necessitats de transport públic als polígons industrials.

Impulsar la rehabilitació energètica integral, la col·laboració en projectes de rehabilitació privats amb fons estatals i la generació d’una xarxa de centres d’energia de barri són els tres projectes que s’emmarquen dins la setena línia estratègica del pla sobre rehabilitació energètica. Així, durant 2017 s’han impulsat set cursos de Formació Professional sobre rehabilitació energètica, eficiència energètica i energies renovables i es proposarà durant 2018 la creació de polítiques fiscals que bonifiquin la rehabilitació energètica. L’edifici Ressò de Sant Muç s’ha constituït en el primer centre d’energia de barri.

La mobilitat sostenible és la vuitena línia estratègica del pla. Durant 2017, Rubí Brilla ha creat un grup de prova pilot de Bike Sharing Electric, ha fet aportacions de criteris de sostenibilitat al pla de mobilitat i ha estudiat les necessitats de transport públic als polígons industrials. El projecte d’instal·lació de fotolineres s’ha modificat. Rubí amb tres fotolineres, dues d’elles públiques, compleix amb escreix els mínims fixats per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) quant a nombre d’estacions a la zona. Així, en lloc de crear nous punts de càrrega, Rubí Brilla treballà durant el 2018 les bonificacions i subvencions per a la instal·lació de punts de càrrega per a particulars i empreses, millorarà l’eficiència dels punts de càrrega públics existents i augmentarà la potència dels carregadors.

Finalment, l’última línia estratègica del pla tracta l’autoabastiment energètic. A través d’aquest punt, Rubí Brilla es compromet a finalitzar un estudi de potencial solar residencial i promoure la instal·lació de plantes generadores d’energia solar fotovoltaica connectades en autoconsum a cobertes municipals disponibles.


 

Categories: 

Relacionats

Article

L’Ajuntament de Rubí, a través de la unitat Rubí Brilla, vol encoratjar les comunitats de propietaris a apostar per l’autoconsum

Notícia

L’Ajuntament de Rubí obre l’Oficina de Drets Energètics per defensar l'accés de la ciutadania a una energia justa i sostenible i lluitar contra la pobresa energètica. El nou recurs promou l’ús eficient de l’energia i facilita a la ciutadania l’opció de produir-ne i consumir-ne de pròpia provinent de fonts renovables

Notícia
Una de les instal·lacions d’autoconsum solar a Els Avets (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres)

Una de les instal·lacions d’autoconsum solar a Els Avets (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres)

L’objectiu és que la ciutadania aposti per instal·lar sistemes d'aprofitament energètic fotovoltaic que comportin un estalvi econòmic i d’emissions

Butlletí