Rubí incrementa la recollida selectiva amb la recollida porta a porta industrial

03/02/2018 - 21:28

Foto: La Vanguardia

El servei porta a porta als polígons industrials permet doblar la recollida d’envasos en sis setmanes i incrementar en un 35% la d’orgànica.

El regidor de Medi Ambient, Moisés Rodríguez, ha explicat que aquests bons resultats van molt lligats als objectius que marca el Pla Local de Residus. La prova pilot de recollida porta a porta a grans productors de les zones industrials de Rubí està comportant una major recollida de les fraccions dels envasos i orgànica en aquests establiments i està aconseguint una implicació positiva dels seus responsables. Així es desprèn de les dades obtingudes des de la seva posada en marxa, el 6 de novembre. Des de l’inici del servei, a més, s’han introduït millores, responent a demandes dels locals participants. La iniciativa s’emmarca en un projecte més global impulsat pel Consorci per a la Gestió de Residus, en què també hi participen Castellar del Vallès i Sant Llorenç Savall.

Entre la primera setmana de recollida (6 de novembre) i la sisena setmana (15 de desembre) s’ha produït un increment molt significatiu en la recollida de la fracció orgànica i dels envasos que generen aquestes establiments. 

En el cas dels envasos, s’ha passat dels 1.665 quilos recollits la primera setmana als 3.960 la sisena setmana. Això significa un augment del 58%. Val a dir que abans de començar la prova pilot, en aquestes zones no es recollien de forma separada els envasos, fet que encara suposa una millora més important.

Pel que fa la fracció orgànica, s’ha passat dels 3.823 quilos als 5.901, produint-se un increment percentual del 35%.

Rodríguez, Ricard Torralba ─alcalde de Sant Llorenç Savall─ i Ignasi Giménez ─alcalde de Castellar─, presentant la prova pilot del Consorci (foto: Localpres)

l regidor de Medi Ambient, Moisés Rodríguez, s’ha mostrat satisfet d’aquests bons resultats i ha encoratjat els participants a continuar apostant per millorar la recollida selectiva: “La nostra comarca pateix un estancament en la recollida selectiva des de fa anys i aquesta situació cal revertir-la. Aquests resultats i l’aposta per millorar aquestes dades van de la mà dels objectius que fixa el Pla Local de Residus de Rubí”. Segons Rodríguez, “aquestes dades que presentem avui són molt esperançadores. I aquí tenim la prova que només podrem millorar aquesta situació si comptem amb la implicació de tothom, especialment dels comerços, que són grans generadors pel tipus d’activitat que fan”.

Millora constant del servei

Des de l’inici de la prova pilot s’han introduït millores que han permès uns majors resultats i una major implicació dels establiments participants. Pel que fa als envasos, s’han afegit 21 contenidors més per poder donar cabuda a la generació d’aquest tipus de residu. A més, s’ha ampliat a un segon dia setmanal la recollida dels envasos. També s‘han incorporat 7 nous contenidors de resta i 6 d’orgànica.

A mitjans de desembre s’ha introduït un altre canvi important: la recollida porta a porta s’ha ampliat a la fracció del vidre. Això ha permès retirar els contenidors de vidre de la via pública i s’han repartit 46 contenidors verds als establiments participants a la prova pilot.

Pel que fa a la recollida de paper/cartró, s’han distribuït 7 contenidors tipus gàbia de 180 cm d’alçada en 7 establiments que generen grans quantitats d’aquest tipus de residu. Les gàbies permeten dipositar el paper/cartró plegat. Aquest canvi s’ha fet a petició de determinats establiments.

La prova pilot a Rubí

A Rubí s’aplica el porta a porta als locals del sector de la restauració ubicats als polígons industrials de la ciutat, on la recollida selectiva es realitza per les diferents fraccions de residus en un dia concret de la setmana. La prova pilot inclou 38 grans generadors: 32 són establiments del sector de la restauració ─restaurants, càterings, rostisseries, etc.─ i els altres 6 són instal·lacions municipals ─pavelló de La Llana, Masia de Can Serra, parc municipal de neteja, horts municipals de Cova Solera, Unió Petanca Les Torres i pista d’atletisme de Can Rosés─.


 

Relacionats

Notícia

El Consistori ha consensuat amb l’entitat Rubí té rodes la tria dels nous recipients per a la brossa, adaptats a aquest col·lectiu, entre d'altres

Article

Aquest nou sistema ha permès reduir dràsticament els residus de la fracció resta.

Notícia

Begur incrementa els controls per garantir el bon funcionament del sistema de recollida de residus.

Butlletí