Accions per millorar la qualitat de l'aire a l'entorn metropolità

Font: AMB.cat

31/01/2018 - 21:15

L'AMB ha aprovat diferents plans i mesures per als sectors d'obres i d'indústria per continuar reduint la contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de l'aire de la metròpolis de Barcelona. 

La indústria i les obres també contribueixen directament en la qualitat de l'aire i són sectors responsables del 30% de les emissions de PM10 i del 20% de les emissions de N02. A principis del 2018 l'AMB aprovarà un model d'ordenança marc per als ajuntaments, per poder aplicar mesures per reduir la contaminació també a les obres privades.

Tot i que el principal causant de la contaminació atmosfèrica és el transport terrestre, que és el responsable del 70% de la generació de les PM10 i del 80% de la generació de NO2, la indústria i les obres també tenen una contribució directa en la qualitat de l'aire. Les emissions de la indústria, el consum domèstic i les obres són els sectors responsables del 30% de la generació de PM10, i del 20% de les emissions de N02.

L'AMB ha aprovat diferents plans i mesures per als sectors d'obres i d'indústria per continuar reduint la contaminació atmosfèrica de la metròpolis de Barcelona. Algunes mesures tenen caràcter permanent i d'altres s'activaran en casos d'avís preventiu i de declaració d'episodi de contaminació atmosfèrica, amb l'objectiu d'ajudar a millorar la qualitat de l'aire, que afecta directament a la salut del ciutadans.

En aquesta primera fase, l'AMB s'ha coordinat amb els 5 municipis integrants en la ZBE (zona de baixes emissions) àmbit Rondes de Barcelona (Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Cornellà de Llobregat i Esplugues de Llobregat), per activar determinades mesures en obres, indústria i educació ambiental en cas d'activació d'avís preventiu i de declaració d'episodi de contaminació per NO2 i PM10. Posteriorment, l'AMB treballarà amb la resta de municipis metropolitans per estendre les mesures a tota la metròpolis.

La preocupació per les implicacions de la contaminació atmosfèrica sobre la salut de les persones i el medi ambient és creixent degut a les evidències existents. "No ens podem quedar amb els braços plegats davant de les 3.000 morts causades per la contaminació atmosfèrica a l'àrea metropolitana", afirma el vicepresident de Medi Ambient de l'AMB Eloi Badia. "No hi ha cap dubte que els contaminants tenen un efecte directe en la salut de les persones, sobretot en aquelles considerades més vulnerables (persones amb malalties respiratòries o cardiovasculars i al·lèrgies, dones embarassades, infants, gent gran, persones  que realitzen activitats a l'aire lliure), i per això ens hem coordinat amb els municipis ZBE de l'àmbit Rondes de Barcelona per posar en marxa mesures en la indústria, les obres i per actuar també en l'àmbit de l'educació ambiental."

Plans per a la indústria de la metròpolis en cas d'avís preventiu o de declaració d'episodi de contaminació

Inicialment, a l'àmbit de la indústria, s'ha determinat un conjunt de mesures per a les instal·lacions que són competència de l'AMB, aprovant plans d'acció individuals per a la reducció d'emissions de NO2 i PM10 de les instal·lacions, de titularitat de l'AMB, de tractament de residus i de sanejament d'aigües residuals: Ecoparc de Barcelona, Ecoparc de Montcada i Reixac, Planta de tractament de fangs de l'EDAR del Besòs (Metrofang), Planta integral de valorització de residus de Sant Adrià de Besòs, EDAR del Prat de Llobregat i EDAR del Besòs.

Aquests plans d'acció inclouen diferents mesures que afecten el funcionament de les instal·lacions metropolitanes, com l'aturada de processos d'arrencada i posada en marxa dels motors, mesures per als treballadors (com el teletreball), i mesures en la gestió dels fangs de les EDAR, o del bioassecat, etc. Les actuacions previstes en cas d'episodi de contaminació atmosfèrica també s'ampliaran a l'àmbit de les activitats privades.

El Consell Metropolità de desembre va aprovar el Pla d'acció genèric per la reducció de les emissions de NO2 i PM10 a l'atmosfera de les indústries, per als episodis d'alta contaminació, que ha de servir de suport a les activitats industrials per a l'elaboració dels seus propis plans d'acció individuals de reducció de la contaminació. Concretament, aquest pla d'acció genèric classifica els principals sectors industrials emissors de NO2 i PM10 de la metròpolis com la indústria química, siderurgia i foneria o les indústries de gestió de residus, i proposa actuacions per a cada sector industrial per reduir les emissions, tant de manera estructural com en cas d'episodi de contaminació.

Alguns exemples d'aquestes mesures són: transportar les matèries primeres fora de les hores punta de trànsit, no engegar els equips o dispositius que estiguin aturats en episodis de contaminació atmosfèrica, ajornar l'entrada a fàbrica dels materials que no són crítics pel procés productiu, etc.

Obres: plans i mesures estructurals i per avís preventiu i declaració d'episodi de contaminació

En l'àmbit de les obres, s'incidirà inicialment en l'obra pública dels 5 municipis metropolitans de la zona de baixes emissions de l'àmbit Rondes de Barcelona. Algunes de les mesures es prenen en la fase d'avís preventiu, per exemple, aturar la producció i aplicació de l'asfalt (NO2) o minimitzar els desplaçaments dels vehicles i la maquinària (PM10 i NO2); d'altres, en la fase de declaració d'episodi, com aturar les obres.

D'altra banda, a principis del 2018 l'AMB aprovarà un model d'ordenança marc per als ajuntaments, perquè aquestes mesures per reduir les emissions i la contaminació també es puguin aplicar a les obres privades.

"L'AMB coordinarà l'operativa d'activació de mesures, que inclou les comunicacions que s'han de fer tant als municipis com als serveis educatius i a les activitats i obres titularitat de l'AMB. Tant les comunicacions com les actuacions que cal dur a terme han estat consensuades amb els municipis de la zona de baixes emissions de l'àmbit Rondes de Barcelona, i seran les mateixes que els municipis enviaran a la indústria i les obres públiques que siguin de la seva competència", explica el vicepresident de Medi Ambient Eloi Badia.

També s'actuarà sensibilitzant la població, en matèria d'educació ambiental. "Quan hi hagi un episodi, s'informarà sobre nivells de contaminació, fases, mesures preventives i recomanacions en totes les activitats del programa metropolità 'Compartim un futur', pel qual van passar quasi 50.000 persones durant el curs passat (2016-2017)", ha recordat el vicepresident Eloi Badia.  


 

Categories: 

Relacionats

Article
Reconeixement a títol pòstum

Enguany el Congrés Acusticat va donar un segon premi #ACUSTICAT2024 a títol pòstum a Francesc Xavier Magrans, un dels referents de l'acústica al nostre país.

Article

La flota municipal de cotxes elèctrics compartits suma 4 nous vehicles, un d'ells, una furgoneta. El servei de transport públic compartit ha suposat l'estalvi de 9 tones d’emissions de CO2 en els gairebé 4.000 desplaçaments que s’han realitzat durant els primers 10 mesos de funcionament.​

Article

Dues estacions de qualitat de l’aire de Barcelona i una de Vic s’integren en el projecte europeu WatchPlant.

Butlletí