Campanya d’adhesions al Pacte per la mobilitat sostenible de Caldes de Montbuit

19/01/2018 - 08:30

Jordi Solé, alcalde, i Jaume Mauri, regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat

L’Ajuntament de Caldes de Montbui busca el compromís de la ciutadania, les entitats i el sector comercial i industrial per portar endavant una ferma transformació local en matèria de mobilitat.

Caldes de Montbui inicia el camí cap a un model de mobilitat sostenible que permeti la construcció d’un espai públic net, segur i confortable i on prevalgui el dret a una mobilitat ètica. Sota aquesta premissa neix el Pacte per la mobilitat sostenible, un document que busca el suport d’una àmplia majoria ciutadana a través d’adhesions individuals o col·lectives.

En aquest sentit, l’Ajuntament posa en marxa la Campanya d’adhesions al pacte per la mobilitat sostenible i ofereix diferents canals perquè persones i entitats privades el subscriguin. A més, s’obre un Grup ciutadà de treball obert als veïns i veïnes que vulguin fer un pas més en la implicació d’aquest projecte i que s’encarregarà de fer el seguiment del desplegament de l’estudi.

La Campanya ha començat aquest desembre passat amb una crida a la ciutadania que arriba des de diferents canals: una bustiada amb informació i la butlleta d’adhesió presencial, la posada en marxa d’una plataforma d’adhesions virtual, la difusió a mitjans de comunicació i la campanya informativa al mercat setmanal i als comerços que va tenir lloc els dies 12 i 19 de desembre.

Tot plegat ha estat presentat en roda de premsa a càrrec de l’alcalde, Jordi Solé, i el regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat, Jaume Mauri.

Els veïns es poden adherir a través d'una plataforma virtual o presencialment: a través de la butlleta d'inscripció adjunta al tríptic informatiu que han rebut a casa. La llista d’adhesions serà pública.

L'adhesió al Pacte per la mobilitat sostenible implica l'acceptació de principis com la garantia de la qualitat de vida i de dret a la mobilitat, l'accessibilitat universal, la seguretat, la integració de tots els col·lectius i administracions, la sostenibilitat i la garantia del dinamisme econòmic.

I també implica donar a una sèrie d'objectius, que seran l’eix vertebral del treball fet a l’entorn del Pacte per la mobilitat sostenible calderí: des de millorar la seguretat viària, reduint l'accidentalitat i respectant l'espai públic en un clima de convivència i urbanitat, passant per afavorir les condicions d'accessibilitat i seguretat per a la mobilitat a peu, incorporar l'ús de la bicicleta com un transport habitual, millorant les infraestructures i incrementant la seguretat, promoure un transport col·lectiu, públic i privat (taxi), de qualitat i competitiu respecte al vehicle privat, fomentar l'ús racional del vehicle privat i l’aplicació de mesures que facilitin el traspàs a altres mitjans de transport més sostenibles, garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada, que permeti dur a terme les activitats econòmiques, controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit, sensibilitzar i conscienciar a la ciutadana sobre els valors de la mobilitat sostenible i segura, i finalment generar una estructura tècnica i un grup ciutadà de seguiment del Pacte que permeti desenvolupar l'estudi de mobilitat de Caldes de Montbui.


 

Categories: 

Relacionats

Article

A principis d'aquest any, des de l'Associació de Municipis de l'Eix de la Riera de Caldes (AMERC) es va endegar el programa del Gestor Energètic per ajudar a les empreses dels polígons del territori i els propietaris de les naus en el seu camí cap a l'eficiència energètica.

Notícia

El Consorci Besòs Tordera ha instal·lat hidrants a dotze EDAR. La demanda d’aigua regenerada rebuda fins ara pels municipis consorciats se situa en 259 m3/dia, mentre que aquestes 12 ERA poden arribar a generar més de 320 m³/hora.

Article

La Comunitat Energètica Local de Caldes, La CEL, rep el Premi Torres & Earth 2022 en la categoria de Territori Sostenible per l’aposta que apropa l’energia fotovoltaica a la ciutadania.

Butlletí