"Els porcs senglars, al seu hàbitat natural": Una campanya de l'Ajuntament de Barcelona

26/07/2017 - 08:59

El porc senglar no és una espècie urbana i, per tant, no ha d’estar present al medi urbà. Des de l’Ajuntament de Barcelona es treballa per aconseguir que romangui com a espècie salvatge autòctona al medi natural i proposa mesures per impedir la seva presència a la ciutat.

Amb l’objectiu de sensibilitzar a la ciutadania sobre la problemàticadels porcs senglars a la ciutat, l’Ajuntament de Barcelona ha iniciat una campanya amb informadors ambientals als barris de muntanya dels districtes de les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó i Nou Barris.

L’objectiu és que els veïns i veïnes d’aquesta àrea propera a Collserola prenguin consciència de la necessitat de prendre mesures per evitar que els animals salvatges s’acostumin a la presència humana i s’endinsin a la ciutat.

Aquest grup d’informadors municipals s’encarrega de fer saber a la ciutadania que els porcs senglars representen un perill per a les persones i els animals domèstics, que produeixen danys al mobiliari urbà i que poden xocar amb vehicles, a la vegada que són transmissors de malalties zoogèniques. Per aquest motiu, cal que es tingui especialment cura en no oferir-los menjar ni deixar aliments al seu abast.

Conjuntament amb les tasques d’informació i sensibilització, els informadors observen també nous punts d’alimentació que cal segellar per evitar el reclam del menjar.

Recomanacions a la ciutadania, de la campanya

En els darrers anys, alguns exemplars, acostumats a la presència humana, s’estan tornant cada cop més exigents i poden arribar a ser agressius per obtenir el menjar. Això és, en part, perquè han perdut la por a les persones i es mouen amb massa freqüència per zones habitades.

Per aquest motiu és tan perjudicial donar-los menjar, ja que aquest fet els habitua al contacte amb la gent i a obtenir menjar amb facilitat, fins que finalment acaben exigint-lo com si fos un animal domèstic però sense perdre la seva condició d’animal salvatge.

De vegades es produeixen incidents en àrees de lleure i altres equipaments del parc de Collserola i és per aquest motiu que cal extremar les precaucions davant la presència de senglars, i seguir les següents recomanacions en cas d’encontre:

  • No us hi apropeu. Poden reaccionar amb agressivitat.
  • No els toqueu. Hi ha risc de mossegada o envestida.
  • No els hi doneu menjar.
  • Feu soroll i gesticuleu exageradament per intentar allunyar-los.

A les àrees de pícnic es recomana estar alerta i controlar les vostres bosses. Si veieu senglars, guardeu el menjar, us el podrien prendre agressivament.

Així mateix, a la xarxa viària es recomana conduir amb precaució, poden creuar la carretera i provocar una col·lisió.


 

Municipis: 
BarcelonèsBarcelona
Etiquetes: 

Relacionats

Reportatge
Article de Núria Marín, Presidenta de la Diputació de Barcelona

Ajuntaments i Diputació ens hem posat en primera línia de la crisi de la COVID-19, gens aliena a l'emergència ambiental. I ho estarem en la postpandèmia, tot i que per a això reclamem més reconeixement institucional i capacitat de despesa i inversió.

Article

Elaboració d’una eina d’ús obert per ajudar als gestors d’habitatge social (entitats socials) a establir un protocol d’actuació per reduir la pobresa energètica a les persones residents als habitatges

Article

El projecte té com a objectiu la implementació del concepte de Punt Verd 2.0, com un espai vertebrador de l’economia circular de la ciutat, un espai de trobada, informació, activitat i intercanvi d’experiències, objectes i materials per fer d’aquest un servei de proximitat i un referent d’educació ambiental. 

Butlletí