Sabadell renova la flota d’autobusos amb 14 vehicles híbrids, més sostenibles i menys contaminants

29/05/2017 - 09:49

La renovació de la flota d’autobusos amb vehicles més sostenibles i menys contaminants és un dels grans projectes de mandat. L’Ajuntament preveu comprar aquest any 14 vehicles híbrids per donar resposta a necessitats de la ciutat.

Els 14 nous autobusos, dels quals Transports Urbans Sabadell (TUS) començarà a disposar a l’inici del 2018, són una aposta molt important en la qualitat i la prestació del servei de transport públic, amb vehicles més sostenibles perquè són menys contaminants. A més, aquesta renovació de vehicles reduirà l’antiguitat mitjana actual de la flota, que passarà dels 13,8 anys actuals als 9,8 anys, fet que suposarà millorar la qualitat del vehicle i la reducció de les emissions.

Altres millores a la xarxa d’autobús

Aquesta actuació s’inclourà al Pla d’inversions que s’està elaborant per als propers anys, que preveu comprar més vehicles per renovar-ne el parc. El Pla també inclou millorar l’accessibilitat a les parades, renovar el sistema de gestió i explotació del servei de transport i disposar d’informació de més qualitat: s’augmentarà el nombre de panells d’informació als usuaris a les parades i s’actualitzaran els entorns d’informació via web i app. A més, s’iniciaran actuacions de prioritat semafòrica al transport públic en determinades cruïlles i eixos, per reduir el temps de trajecte i millorar la puntualitat del servei.

En paral·lel a aquestes grans actuacions, durant el 2016 i 2017 s’han fet millores puntuals com l’adquisició de plataformes per a parades d’autobús on hi havia dificultats per pujar als vehicles; la instal·lació de bancs en parades on no hi ha espai per a marquesines, i la col·locació de panells informatius de temps d’arribada a les places d’Espanya i de la Creu Alta. Properament es reformarà l’Oficina de la Mobilitat del carrer de Borriana, per millorar-ne l’accessibilitat i l’atenció als usuaris.

Xavier Guerrero, regidor d’Espai Públic, ha afirmat que "millorar el transport públic és una de les prioritats socials i ambientals del Govern municipal, perquè és el transport més democràtic ha hi ha”. I ha afegit que teníem "un deute pendent, perquè la flota d’autobusos de Sabadell era de les més envellides del país”.

Renovació de vehicles municipals

D’altra banda, el Pla extraordinari d’inversions també inclou l’assignació de 200.000 € per renovar vehicles del parc mòbil municipal, atès que més del 54% de la flota té més de 16 anys d’antiguitat, alguns dels quals amb més de 30 anys. Actualment s’està duent a terme una anàlisi d’optimització de la flota per reduir el nombre de vehicles existents i renovar els que siguin necessaris per altres de més eficients ambientalment i reduir-ne els costos econòmics.

Joan Berlanga, tinent d’alcalde i regidor de Sostenibilitat, s’ha expressat en el sentit que "la inversió de més de 3 milions d'€ que el Govern municipal invertirà per renovar les flotes d’autobusos i de vehicles municipals ajudarà a reduir la contaminació en una ciutat, Sabadell, amb un alt índex de contaminació atmosfèrica".

Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental

D’altra banda, la cooperativa TUS, SCCL ha obtingut el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental que atorga el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per al seu taller de manteniment d’autobusos. Aquest distintiu es concedeix a empreses que són respectuoses amb el medi ambient i que compleixen determinats criteris ambientals, que van més enllà dels establerts obligatòriament per la normativa vigent d’aplicació.

Seguint amb el compromís de millora continuada de la cooperativa, TUS treballa per aconseguir una millor qualitat ambiental als serveis de reparacions i manteniment de la flota, per afavorir la minimització i el tractament dels residus originats per la seva activitat, així com l’estalvi de recursos especialment de l’energia amb una bona gestió dels criteris d’eficiència en els àmbits de la il·luminació i la climatització i l’estalvi de l’aigua amb la reutilització de l’aigua de la pluja per al rentat dels autobusos.

La cooperativa TUS ja va obtenir el 2004 la certificació del Sistema de Gestió vers les normes ISO 9001:2000 i ISO 14001:1996 que acredita davant de tercers –clients, proveïdors, Administració...– que l'empresa és seriosa i rigorosa, que segueix una política de qualitat, que compleix els acords i satisfà els requisits dels clients. En successives revisions d’aquest Sistema de Gestió, durant el 2016, TUS va adaptar les normes ISO a les últimes versions del 2015. Aquestes noves versions de les normes ISO 9001 (gestió de qualitat) i 14001 (gestió ambiental) introdueixen nous conceptes com per exemple la consideració dels impactes ambientals en tot el cicle de vida del producte /servei.

En aquest sentit, Guerrero destaca que "tots plegats ens felicitem pel distintiu de garantia de qualitat ambiental que la Generalitat de Catalunya ha concedit al taller de TUS, perquè, entre altres, premia actituds que van més enllà de les establertes com a obligatòries per la normativa vigent”.


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Amb els nous vehicles, un 61 per cent de la flota serà de baixes o zero emissions i serà més eficient econòmicament

Notícia

Els 9 municipis de l’Arc Metropolità han coordinat esforços per establir uns criteris comuns d’implantació que facilitin a la ciutadania l’ús de les ZBE i evitin que la seva entrada en funcionament esdevingui un nou element de desigualtat social

Article

L’Ajuntament de Sabadell instal·la semàfors de terra i balises lluminoses per reforçar la seguretat dels vianants.

Butlletí