Declarats els primers Espais amb un Cel Nocturn de Qualitat al municipi de Saldes

30/01/2017 - 14:55

La figura s’atorga a aquelles zones on hi ha unes condicions prou bones per poder gaudir del medi natural nocturn i que es considera convenient protegir. Saldes està desplegant un Pla de Prevenció contra la Contaminació Lumínica per mantenir i millorar les seves condicions, que suposarà una reducció del 78% de la seva despesa energètica en enllumenat exterior municipal.

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat la resolució per la qual es declaren dos espais amb un cel nocturn de qualitat a Saldes (Berguedà). Aquest municipi és el primer a disposar d’aquest distintiu, que certifica les condicions que permeten gaudir d’un medi natural nocturn  a zones accessibles a la ciutadania. L’espai amb un cel nocturn de qualitat (ECNQ) és una figura de protecció derivada del Decret d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, aprovat pel Govern de la Generalitat el 2015.

La declaració s’aplica en espais on es considera convenient preservar la qualitat del cel nocturn a causa de les seves singulars característiques, com ara els espais d'interès natural, els entorns d'observatoris astronòmics, o les àrees urbanes que inclouen parcs o zones enjardinades. La protecció ha d’anar acompanyada d’un Pla d’actuacions que inclogui la millora de l’enllumenat exterior de la zona i activitats de sensibilització ambiental i promoció del turisme sostenible al voltant de l’observació del medi natural nocturn.

En un context més ampli, el Departament de Territori i Sostenibilitat està preparant un Pla de Millora del Medi Natural Nocturn a Catalunya per incentivar l’estalvi energètic als municipis, la protecció de zones d’interès natural o paisatgístic, i per promoure la conscienciació ambiental en relació a l’ús de la llum artificial i els valors culturals i astronòmics associats a la qualitat del medi nocturn.

Qualitat entre bona i excel·lent

Saldes és un municipi d’antiga tradició minera i rural, que té els seus nuclis de població en una vall entre muntanyes de més de 2.300 metres d’alçada. Se situa entre el Parc Natural del Cadí-Moixeró i l’Espai d’Interès Natural Serra d’Ensija-Rasos de Peguera, i disposa d’unes condicions naturals i lumíniques privilegiades. Els punts que han estat declarats ECNQ són  la Plaça de l’Espà, i el Mirador de Gresolet, tot i que tot el terme municipal disposa d’una qualitat entre bona i excel·lent.

El municipi està desplegant un Pla de Prevenció contra la Contaminació Lumínica per mantenir i millorar les seves condicions. El pla inclou una sèrie d’accions que promouen la valorització d’aquest recurs ambiental, mitjançant xerrades de personal especialitzat; activitats encaminades a promoure el coneixement del medi natural nocturn, com observacions astronòmiques, excursions nocturnes, o turisme rural; habilitació de la senyalització i la facilitat d’accés dels espais declarats; i millores de les instal·lacions d’enllumenat.

Foscor que atrau el turisme

L’avaluació de la qualitat del cel nocturn de la zona i el Pla de Prevenció els han desenvolupat la Diputació de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya i l’ha validat la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, del Departament de Territori i Sostenibilitat. Els punts de major qualitat donen com a resultat una foscor 30 vegades superior a la de les zones metropolitanes, que permet veure milers d’estrelles i la Via Làctia a l’estiu amb total claredat.

Des del punt de vista turístic, les accions permetran al municipi diversificar la seva oferta, i orientar-la cap a un públic familiar i interessat en els valors ambientals, culturals i paisatgístics.

Menys despesa i més qualitat

La millora de les instal·lacions d’enllumenat s’ha previst per donar tot el servei necessari a la població, amb tecnologia tipus LED, sostenible amb l’entorn, de llum groguenca. Aquesta llum és la més apropiada per reduir la contaminació lumínica, i és especialment important que s’instal·li a l’entorn de les zones d’interès natural. Les accions permetran reduir la despesa energètica de l’enllumenat municipal en un 78%, eliminar el 75% de llums contaminants, i reduir en més d’un 80% la llum emesa cap al cel.

Actualment un terç de la població mundial no pot veure la Via Làctia. En els països occidentals, un 80% de la població dels Estats Units i un 60% dels ciutadans europeus pràcticament no poden veure les estrelles i estan en un entorn contaminat lumínicament a la nit. Aquest problema ambiental afecta no només a la visió dels estels, sinó també a la majoria d’ecosistemes naturals, on hi ha éssers vius d’activitat nocturna. 


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

L'Ajuntament de Begues pràcticament disposa de tot l'enllumenat públic amb tecnologia eficient.

Notícia

Entre finals de desembre i durant el mes de gener, se substituiran 1.389 lluminàries de tecnologia de descàrrega de la via pública per noves lluminàries LED. L'acció reduirà la potència instal·lada (i el consum energètic) a més de disminuir la petjada de carboni en unes 102 tones/any.

Article

El 31% dels punts de llum de Barcelona són LED, el qual suposa un estalvi de 1.700 tones de CO2.

Butlletí